Kreditno ovrednoteni (ECTS) športni predmet

Fitnes

Vrsta predmeta

Obštudijska dejavnost

Število ECTS KT

3 ECTS KT

Študijski program

ECTS kreditne točke lahko uveljavljate v študijskih programih prve in druge stopnje.

Pogoji za vpis k predmetu in pristop k izpitu

Vpis na prvo oziroma drugo stopnjo študijskega programa Univerze v Ljubljani. Za pristop k izpitu je pogoj 75-odstotna prisotnost pri predmetu.

Oblike dela

 • Predavanja: 9 ur.
 • Vaje: 51 ur.
 • Samodejno delo: 30 ur.

Način ocenjevanja

Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami od 1 do 10 v skladu s Statutom Univerze v Ljubljani. Teoretični (50 %) in praktični (50 %) izpit.

Oprema

Športna oblačila in čista športna obutev, brisača, plastenka z vodo.

Vsebina predmeta

 • Sodobni fitnes in izhodišča vadbe.
 • Sestavni deli vadbene enote.
 • Izvedba vaj na trenažerjih, z dodatnimi rekviziti in lastno telesno težo.
 • Vaje moči in gibljivosti.
 • Kardio fitnes.

Cilji in kompetence

 • Predmet je namenjen študentom Univerze v Ljubljani, ki se želijo seznaniti s fitnesom in hkrati osvojiti vsebine, ki omogočajo osnovne načine vadbe v fitnesu. Fitnes bodo spoznali kot športno dejavnost s celovitim vplivom na gibalne ter funkcionalne sposobnosti, sestavo telesa, zdravje in počutje.
 • Pridobljena znanja jim bodo omogočala samostojno, varno in učinkovito vadbo postavljeno glede na izbrane cilje.
 • Predmetno-specifične kompetence:
 • Usposobljenost za pravilno uporabo trenažerjev pri krepitvi izbrane mišične skupine.
 • Usposobljenost za uporabo dodatnih rekvizitov in krepilnih gimnastičnih vaj kot alternativi uporabe trenažerjev.
 • Poznavanje funkcionalne anatomije oziroma udeleženih glavnih mišičnih skupin pri izvedbi vaj in njihove funkcije.
 • Usposobljenost za pravilno izvedbo splošnega in specialnega ogrevanja kot priprave na glavni del vadbe.
 • Usposobljenost za pravilno izvedbo razteznih vaj kot sredstva za razvijanje in ohranjanje gibljivosti in ohlajanja ter sproščanja v zaključku vadbe.
 • Poznavanje osnovnih načel kardio fitnesa in monitoringa intenzivnosti.
 • Usposobljenost za izvedbo samostojne vadbe po programu vadbe za začetnike, ki je postavljen v skladu z vadbenimi cilji in morebitnimi omejitvami.
 • Poznavanje osnovnih načel zdravega življenja v povezavi z redno in uravnoteženo prehrano.

Predvideni študijski rezultati

Osnovno znanje za razvijanje mišične moči z uporabo različnih načinov.

Znanje za uporabo razteznih vaj.

Znanje za izvedbo kardio fitnesa in monitoringa pri tem.

Razumevanje funkcionalne anatomije pri izvajanju vaj.

Razumevanje osnovnih načel varne, učinkovite in samostojne vadbe v fitnesu s celovitim vplivom na gibalne ter funkcionalne sposobnosti, sestavo telesa, zdravje in počutje.

Obvladovanje osnovnih principov varne športne vadbe za osebne potrebe. Uporaba zakonitosti varne športne vadbe in pravilne izvedbe vaj v praksi. Razumevanje teorije in izkušenj v praksi, kritično ovrednotenje skladnosti med teoretičnimi načeli in praktičnim ravnanjem. Spretnosti uporabe literature in drugih virov, uporaba IKT, reševanje problemov, kritična analiza, delo v timih, obvladovanje in občutenje lastnega telesa, socialne spretnosti.

Literatura

 • Pori, M., Pori, P., Pistotnik, B., Dolenec, A., Tomažin, K., Štirn, I. in Majerič, M. (2013). Športna rekreacija. Ljubljana: Športna unija Slovenije.
 • Pori, P., Pori, M., Jakovljević, M. in Šćepanović, D. (2011). Zdrava vadba (A, B, C). Ljubljana: Športna unija Slovenije.
 • Pori, P., Pori, M in Vidič, S. (2013). 251 vaj moči za radovedne. Ljubljana: Športna unija Slovenije.
 • Coburn, J.W. in Malek, M.H. (Eds) (2012). Essentials of personal training, secondedition. Champain, USA: Human Kinetics.
 • Cook, G. (2010). Movement. USA Aptos: On target publication.

Opombe

Kreditno ovrednoteni športni predmeti so financirani s strani Univerze v Ljubljani in so za študente Univerze v Ljubljani brezplačni. Udeležba na kreditno ovrednotenem športnem predmetu je na lastno odgovornost.

nazaj na seznam