Kreditno ovrednoteni (ECTS) športni predmet

Gimnastika (aerobika, mala prožna ponjava)

Vrsta predmeta

Obštudijska dejavnost

Število ECTS KT

3 ECTS KT

Študijski program

ECTS kreditne točke lahko uveljavljate v študijskih programih prve in druge stopnje.

Pogoji za vpis k predmetu in pristop k izpitu

Vpis na prvo oziroma drugo stopnjo študijskega programa Univerze v Ljubljani. Za pristop k izpitu je pogoj 75-odstotna prisotnost pri predmetu.

Oblike dela

  • Vaje: 60 ur.
  • Samostojno delo: 30 ur.

Način ocenjevanja

Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami od 1 do 10 v skladu s Statutom Univerze v Ljubljani. Teoretični (50 %) in praktični (50 %) izpit.

Oprema

Športna oblačila, brisača, plastenka z vodo.

Vsebina predmeta

Teoretične vsebine se nanašajo na: pojavne oblike, zgodovinski pogled in razvoj; izrazoslovje, filozofijo vadbe, fiziološka dogajanja v telesu, psihološke vidike vadbe s področja gimnastike.

Vsebina demonstracij in vaj se nanaša na pravilno izvajanje vaj s področja:

  • prostih gimnastičnih vaj,
  • vaj na orodju gimnastičnega mnogoboja (moški, ženske),
  • male in velike prožne ponjave, skokov v vodo z deske.

Cilji in kompetence

S predmetom želimo posredovati študentom vsebine gimnastike za celovit razvoj gibalnih sposobnosti, ki so pomembne za uspešno in zdravo življenje.

Predmetno-specifične kompetence: obvladovanje specifičnih vaj za vsakdanjo prakso.

Predvideni študijski rezultati

Teoretično in praktično znanje s področja vadbe gimnastike in njena povezanost z nekaterimi mejnimi vedami – fiziologija, psihologija, sociologija, filozofija, zgodovina.

Literatura

  • ČUK, Ivan, BOLKOVIČ, Toni, BUČAR PAJEK, Maja, JAKŠE, Barbara, BRICELJ, Andraž. Športna gimnastika 1 za študente Fakultete za šport. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za šport, 2009.
  • BOLKOVIČ, Toni, ČUK, Ivan, KOKOLE, Jože, KOVAČ, Marjeta, NOVAK, Doljana, ČUK, Ivan (urednik, fotograf). Izrazoslovje v gimnastiki. Del 1, Osnovni položaji in gibanja. Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za šport, Inštitut za kineziologijo, 2002.
  • BRICELJ, Andraž (avtor, fotograf), GOREČAN, Savo, BOLKOVIČ, Toni, ČUK, Ivan. Skoki z male prožne ponjave. Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za šport, 2007.

Opombe

Kreditno ovrednoteni športni predmeti so financirani s strani Univerze v Ljubljani in so za študente Univerze v Ljubljani brezplačni. Udeležba na kreditno ovrednotenem športnem predmetu je na lastno odgovornost.

nazaj na seznam