Kreditno ovrednoteni (ECTS) športni predmet

Igre z loparji - badminton

Vrsta predmeta

Obštudijska dejavnost

Število ECTS KT

3 ECTS KT

Študijski program

ECTS kreditne točke lahko uveljavljate v študijskih programih prve in druge stopnje.

Pogoji za vpis k predmetu in pristop k izpitu

Vpis na prvo oziroma drugo stopnjo študijskega programa Univerze v Ljubljani. Za pristop k izpitu je pogoj 75-odstotna prisotnost pri predmetu.

Oblike dela

 • Vaje: 60 ur.
 • Samostojno delo: 30 ur.

Način ocenjevanja

Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami od 1 do 10 v skladu s Statutom Univerze v Ljubljani. Teoretični (30 %) in praktični (70 %) izpit.

Oprema

Športna oblačila, brisača, plastenka z vodo.

Vsebina predmeta

Temeljna vsebina predmeta so udarci pri badmintonu. Ob učenju in razvoju udarcev badmintona skozi igro se kandidati spoznajo tudi z osnovami metodičnih postopkov in organizacijskimi oblikami pri delu s številčnimi skupinami, s temeljnimi pravili badmintona in z obnašanja ter informacijami o organizaciji badminton tekmovanja.

Cilji in kompetence

 • Ozaveščanje o vrednotah športa in preko tega vplivanje na oblikovanje pozitivnih stališč do športa ter navajanje na zdrav način življenja.
 • Odpravljanje in preprečevanje posledic pomanjkanja gibanja oziroma skrb za izboljšanje psihofizičnih sposobnosti, krepitev zdravja in ustvarjalno izrabo prostega časa.
 • Poznavanje in uporaba osnov poučevanja udarcev v badmintonu.
 • Obvladanje osnov v igralnih pogojih.
 • Sposobnost samo-korekcije tehnike udarcev v badmintonu.
 • Poznavanje osnov organizacije učenja in treniranja badmintona.
 • Sposobnost nastopanja na tekmovanju (v okviru predmeta).
 • Sposobnost organizacije tekmovanja.

Predvideni študijski rezultati

Poznavanje udarcev, metodičnih postopkov, pravil, organizacijskih oblik.

Uporaba kot prostočasna aktivnost.

Sposobnost izpolnjevanja svojih igralnih sposobnosti.

Prenos naučenega na sorodne športne igre z loparji (tenis, namizni tenis, speedminton ...).

Literatura

 • Kondrič, M., Filipčič, A., Vučković, G., Košnik, M. (2004). Osnove učenja športnih iger z loparji: seminarsko gradivo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport, Center za stalno strokovno izpopolnjevanje.
 • Kondrič, M. & Košnik, M. (2008). Osnove učenja badminton. Zagreb: Hrvatski badmintonski savez.

Opombe

Kreditno ovrednoteni športni predmeti so financirani s strani Univerze v Ljubljani in so za študente Univerze v Ljubljani brezplačni. Udeležba na kreditno ovrednotenem športnem predmetu je na lastno odgovornost.

nazaj na seznam