Kreditno ovrednoteni (ECTS) športni predmet

Igre z loparji - tenis

Vrsta predmeta

Obštudijska dejavnost

Število ECTS KT

3 ECTS KT

Študijski program

ECTS kreditne točke lahko uveljavljate v študijskih programih prve in druge stopnje.

Pogoji za vpis k predmetu in pristop k izpitu

Vpis na prvo oziroma drugo stopnjo študijskega programa Univerze v Ljubljani. Za pristop k izpitu je pogoj 75-odstotna prisotnost pri predmetu.

Oblike dela

 • Vaje: 60 ur.
 • Samostojno delo: 30 ur.

Način ocenjevanja

Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami od 1 do 10 v skladu s Statutom Univerze v Ljubljani. Teoretični (30 %) in praktični (70 %) izpit.

Oprema

Športna oblačila, brisača, plastenka z vodo.

Vsebina predmeta

Gre za začetno skupino, torej primerno za študente brez predznanja ali z zelo osnovnim znanjem. Temeljna vsebina predmeta so teniški udarci. Ob učenju in razvoju teniških udarcev skozi igro se kandidati spoznajo tudi z osnovami metodičnih postopkov in organizacijskimi oblikami pri delu s številčnimi skupinami, s temeljnimi pravili tenisa in obnašanja ter z informacijami o organizaciji teniškega tekmovanja.

Cilji in kompetence

 • Ozaveščanje o vrednotah športa in preko tega vplivanje na oblikovanje pozitivnih stališč do športa ter navajanje na zdrav način življenja.
 • Odpravljanje in preprečevanje posledic pomanjkanja gibanja oziroma skrb za izboljšanje psihofizičnih sposobnosti, krepitev zdravja in ustvarjalna izraba prostega časa.
 • Poznavanje in uporaba osnov poučevanja teniških udarcev.
 • Obvladanje osnov tenisa v igralnih pogojih.
 • Sposobnost samo-korekcije tehnike teniških udarcev.
 • Poznavanje osnov organizacije učenja in treniranja tenisa.
 • Sposobnost nastopanja na tekmovanju (v okviru predmeta).
 • Sposobnost organizacije tekmovanja.

Predvideni študijski rezultati

Poznavanje udarcev, metodičnih postopkov, pravil tenisa, organizacijskih oblik.

Uporaba kot prostočasna aktivnost.

Sposobnost izpolnjevanja svojih igralnih sposobnosti.

Prenos naučenega na sorodne športne igre z loparji (badminton, namizni tenis, skvoš ...).

Literatura

 • Filipčič, A., Filipčič, T. (2003). Tenis–učenje. Ljubljana: Fakulteta za šport.
 • Filipčič A. (2000). Tenis–tehnika in taktika. Ljubljana: Fakulteta za šport.
 • Filipčič A. (2001). Tenis–treniranje. Ljubljana: Fakulteta za šport.
 • Kondrič, M., Filipčič, A., Vučković, G., Košnik, M. (2004). Osnove učenja športnih iger z loparji: seminarsko gradivo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport, Center za stalno strokovno izpopolnjevanje.

Opombe

Kreditno ovrednoteni športni predmeti so financirani s strani Univerze v Ljubljani in so za študente Univerze v Ljubljani brezplačni. Udeležba na kreditno ovrednotenem športnem predmetu je na lastno odgovornost.

 

nazaj na seznam