Kreditno ovrednoteni (ECTS) športni predmet

Pilates

Vrsta predmeta

Obštudijska dejavnost

Število ECTS KT

3 ECTS KT

Študijski program

ECTS kreditne točke lahko uveljavljate v študijskih programih prve in druge stopnje.

Pogoji za vpis k predmetu in pristop k izpitu

Vpis na prvo oziroma drugo stopnjo študijskega programa Univerze v Ljubljani. Za pristop k izpitu je pogoj 75-odstotna prisotnost pri predmetu.

Oblike dela

 • Predavanja: 10 ur.
 • Vaje: 50 ur.
 • Samostojno delo: 30 ur.

Način ocenjevanja

Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami od 1 do 10 v skladu s Statutom Univerze v Ljubljani. Teoretični (50 %) in praktični (50 %) izpit.

Oprema

Športna oblačila, plastenka z vodo.

Vsebina predmeta

Pilates vadba je v zadnjih letih ena izmed najbolj razširjenih vadb, tako na področju rekreativne vadbe kot na področju vrhunskega športa in rehabilitacije.

Teoretične vsebine se nanašajo na: zgodovinski razvoj pilates vadbe, izrazoslovje v športu, filozofijo vadbe, anatomijo in fiziologijo vadbe ter razumevanje pomembnosti pravilne izvedbe vaj.

Praktične vsebine (vaje) se nanašajo na pravilno izvajanje osnovnih pilates vaj, prepoznavanje in odpravljanje napak v izvedbi (brez in z uporabo drobnih pripomočkov), ugotavljanje nepravilnosti pri telesni drži in uporabo osnovnih vaj za odpravo nepravilnosti pri telesni drži.

Cilji in kompetence

 • Osvojiti osnovna teoretična in praktična znanja za učinkovito izvajanje pilates vadbe.
 • Natančno poznavanje metodike in tehnike osnovnih pilates vaj in uporaba nekaterih pripomočkov (trak, žoga) pri izvedbi pilates vaj.
 • Prepoznavanje in odpravljanje napak med izvedbo osnovnih pilates vaj.
 • Prilagajanje vadbe individualnim potrebam posameznika.
 • Posredovati študentom najnovejša spoznanja raziskav in prakse ter jih usposobiti za samostojno izvedbo programa kot protiuteži sedečemu načinu življenja.
 • Razumevanje težav, ki izhajajo iz neaktivnosti hrbtenice, in obvladovanje specifičnih vaj za vsakdanjo prakso.

Predvideni študijski rezultati

Teoretično in praktično znanje pravilne tehnike pilates vadbe (ki nam kaže znanje zavestne kontrole položajev in gibanj telesa), znanje metodičnih postopkov, izrazoslovja, prepoznavanje in odpravljanje težav v drži telesa ter prepoznavanje napak v tehniki vadbe.

Samoocenjevanje izvajanja različnih položajev in gibanj, spremljanje lastnega napredka, ugotavljanja napak pri izvajanju.

Uporaba pilatesa v vsakdanjem življenju.

Navezovanje novih prijateljstev, socializacija, zagotavljanje kakovostnega življenja, pridobivanje trajnih življenjskih navad.

Literatura

 • Maja Bučar Pajek (2015). Pilates na blazinah – interna skripta za študente obštudijskega programa UL. Ljubljana: Fakulteta za šport.
 • Isacowitz Rael, Clippingerr Karen (2011). Pilatesanatomy. Human Kinetics.
 • BrookeSiler (2013). Big bookofPilates. Thewomen's health: Rodale.

Opombe

Kreditno ovrednoteni športni predmeti so financirani s strani Univerze v Ljubljani in so za študente Univerze v Ljubljani brezplačni. Udeležba na kreditno ovrednotenem športnem predmetu je na lastno odgovornost.

nazaj na seznam