Kreditno ovrednoteni (ECTS) športni predmet

Rokomet

Vrsta predmeta

Obštudijska dejavnost

Število ECTS KT

3 ECTS KT

Študijski program

ECTS kreditne točke lahko uveljavljate v študijskih programih prve in druge stopnje.

Pogoji za vpis k predmetu in pristop k izpitu

Vpis na prvo oziroma drugo stopnjo študijskega programa Univerze v Ljubljani. Za pristop k izpitu je pogoj 75-odstotna prisotnost pri predmetu.

Oblike dela

 • Predavanja: 5 ur.
 • Vaje: 55 ur.
 • Samostojno delo: 30 ur.

Način ocenjevanja

Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami od 1 do 10 v skladu s Statutom Univerze v Ljubljani. Teoretični (50 %) in praktični (50 %) izpit.

Oprema

Športna oblačila in čista športna obutev, brisača, plastenka z vodo.

Vsebina predmeta

 • Prava (uradna) in prirejena pravila rokometne igre.
 • Metode učenja in treniranja rokometa.
 • Organizacijske metode in oblike vadbe.
 • Osnovni tehnično-taktični elementi rokometne igre,  ki jih morajo poznati in obvladati igralci za potrebe učinkovite igre v obrambi in napadu:
 • položaje in različne oblike gibanja;
 • vodenje žoge;
 • lovljenje in podajanje žoge;
 • streljanje na vrata;
 • odkrivanje;
 • kritje in spremljanje napadalca;
 • zaustavljanje in izrivanje napadalca s telesom in z rokama;
 • blokiranje strelov;
 • odvzemanje žoge;
 • tehniko vratarja;
 • elementarne igre in igre s prirejenimi pravili, primerne za uvajanje začetnikov v rokometno igro;
 • mini rokomet;
 • temelje igre z osebno obrambo:
 1. od igre 1:1 do igre 6:6 na polovici rokometnega igrišča in na celotnem igrišču,
 2. igra s številčno premočjo napadalcev nad obrambnimi igralci 2:1, 3:2, 4:3, 5:4, in 6:5 na polovici rokometnega igrišča in na celotnem igrišču;
 • temelje igre s consko obrambo 6:0.

Cilji in kompetence

 • Študente naučiti pravil rokometne igre, sodniških znakov in uporabo le-teh v praksi (znati soditi na nižjem zahtevnostnem nivoju).
 • Spoznati z metodami učenja in vadbe v mlajših starostnih kategorijah (ločiti učenje in vadbo od treniranja).
 • Seznaniti s strukturo rokometne igre.
 • Naučiti osnovnih individualnih, skupinskih in moštvenih tehnično-taktičnih elementov rokometne igre, ki jih morajo poznati in obvladati igralci za potrebe učinkovite igre v obrambi in napadu.
 • Seznaniti z mini rokometom.
 • Seznaniti z vlogo rokometnega vratarja in specifiko vadbenega procesa v okviru moštva.

Predvideni študijski rezultati

Pravilno demonstrirati izbrane tehnično-taktične prvine rokometne igre.

Razumeti in znati v svoje praktično delo vnesti sodobne metode dela in razumeti razlike pri delu z otroki različnih starosti in odraslimi športniki.

Svoje delo prilagoditi različnim materialnim in drugim pogojem delovnega okolja.

Ovrednoti psihofizični potencial otroka za ukvarjanje z rokometom. Graditi in spodbujati etični odnos do rokometa in športa nasploh.

Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi: spremljati razvoj in napredek športne panoge in vedno uporabljati sodobno in aktualno literaturo.

Literatura

 • Šibila, M. (2004). Rokomet : izbrana poglavja. Dopolnjena izd. Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za šport.
 • Repenšek, D., M. Bon (2007). Rokomet. Osnove pravil, sojenje in organizacija tekem. Ljubljana: Fakulteta za šport.
 • Šibila, M., P. Pori (2009). Rokometni praktikum za trenerje pripravnike. Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za šport.

Opombe

Kreditno ovrednoteni športni predmeti so financirani s strani Univerze v Ljubljani in so za študente Univerze v Ljubljani brezplačni. Udeležba na kreditno ovrednotenem športnem predmetu je na lastno odgovornost.

nazaj na seznam