Kreditno ovrednoteni (ECTS) športni predmet

Športno plezanje

Vrsta predmeta

Obštudijska dejavnost

Število ECTS KT

3 ECTS KT

Študijski program

ECTS kreditne točke lahko uveljavljate v študijskih programih prve in druge stopnje.

Pogoji za vpis k predmetu in pristop k izpitu

Vpis na prvo oziroma drugo stopnjo študijskega programa Univerze v Ljubljani. Za pristop k izpitu je pogoj 75-odstotna prisotnost pri predmetu.

Oblike dela

 • Predavanja: 10 ur.
 • Vaje: 50 ur.
 • Samostojno delo: 30 ur.

Način ocenjevanja

Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami od 1 do 10 v skladu s Statutom Univerze v Ljubljani. Teoretični (50 %) in praktični (50 %) izpit.

Oprema

Plezalni pas, plezalni čevlji, čelada z UIAA testom, pripomočki za varovanje in plezalna vrv.

Vsebina predmeta

 • Zgodovina in organizacija športnega plezanja: začetki športnega plezanja, pomembni mejniki pri razvoju športnega plezanja, znani športni plezalci doma in v svetu, mesto Komisije za športno plezanje v Planinski zvezi Slovenije.
 • Vrste in pravila športnega plezanja: definicija športnega plezanja, discipline športnega plezanja in njihova pravila. Tekmovanja na umetnih plezalnih stenah: šolska tekmovanja, tekmovanja s prirejenimi pravili, raven in kategorije težavnostnih, hitrostnih in balvanskih tekmovanj.
 • Vpliv športnega plezanja na človeka: na razvoj gibalnih sposobnosti, na razvoj in ohranjanje funkcionalnih sposobnosti, na osebnostne značilnosti in socializacijo.
 • Poškodbe pri športnem plezanju: postopki za preprečevanje poškodb.
 • Umetne plezalne stene: vrste sten, namen uporabe, materiali za gradnjo sten.
 • Osebna in tehnična oprema: obleka, obutev, plezalni pas, čelada, pomožne vrvice, trakovi, vponke, kompleti, plezalna vrv, klini, varovala.
 • Varnostni ukrepi: na veliki in mali umetni steni ter naravnih plezališčih. 
 • Taktika in tehnika plezanja: tempo, odmori, tehnika prijemanja in stopanja, osnovni položaj plezalca in položaji plezalca v različnih stenskih oblikah, učenje padcev.
 • Učenje plezanja skozi igro.
 • Kondicijska priprava za športno plezanje: metode za razvoj moči rok in ramenskega obroča, metode za povečanje gibljivosti, razvoj koordinacije s situacijsko vadbo, metode za izboljšanje srčno-žilnega in dihalnega sistema.
 • Prehrana športnih plezalcev: ogljikovi hidrati, tekočina.
 • Plezališča in smeri: lega plezališča, urejanje plezališč, načrtovanje in priprava smeri, izdelava skic ter opisov.

Cilji in kompetence

 • Usposobljenost za pomoč pri organizaciji, vodenju in poučevanju športnega plezanja na umetnih in naravnih plezalnih stenah do pol raztežaja dolgih smereh.
 • Poznavanje didaktike športnega plezanja.
 • Razumevanje športnega plezanja kot sredstva za ohranjanje zdravega načina življenja.
 • Razumevanje športnega plezanja kot sredstva za izboljšanje kakovosti življenja.
 • Poznavanje vpliva športnega plezanja na osebnostne lastnosti.
 • Poznavanje vpliva športnega plezanja na socialni razvoj.
 • Poznavanje vpliva športnega plezanja na gibalne in funkcionalne sposobnosti.

Predvideni študijski rezultati

Znati sodelovati pri izvedbi tečajev športnega plezanja. Razumeti vlogo pomočnika pri izvedbi tečajev športnega plezanja.

Uporaba pridobljenih znanj za pomoč pri varni izvedbi tečajev športnega plezanja. Sposobnost prilagajanja različnim (lahko tudi nepredvidljivim) situacijam.

Razvijanje kompetenc za pomoč pri vodenju tečajev športnega plezanja.

Prepoznavanje problemov in nevarnosti pri vodenju športnega plezanja.

Sposobnost iskanja virov za pomoč pri izdelavi priprave za sodelovanje na tečajih športnega plezanja.

Literatura

 • Möscha, L. (2004). Plezanje kot igra. Ljubljana: Modrijan.
 • Leskošek, B. (2003). Osnove športnega plezanja. Ljubljana: Fakulteta za šport.
 • Goddard, D., Neumann, U. (1993). Performance Rock Climbing. Mechanicsburg, Pennsylvania: Stackpole Book.

Opombe

Kreditno ovrednoteni športni predmeti so financirani s strani Univerze v Ljubljani in so za študente Univerze v Ljubljani brezplačni. Udeležba na kreditno ovrednotenem športnem predmetu je na lastno odgovornost.

Predmet se bo izvajal na plezališčih v Sloveniji in na Hrvaškem.

nazaj na seznam