Kreditno ovrednoteni (ECTS) športni predmet

Potapljanje - potapljač odprtih voda (OWD)

Vrsta predmeta

Obštudijska dejavnost

Število ECTS KT

3 ECTS KT

Študijski program

ECTS kreditne točke lahko uveljavljate v študijskih programih prve in druge stopnje.

Pogoji za vpis k predmetu in pristop k izpitu

Vpis na prvo oziroma drugo stopnjo študijskega programa Univerze v Ljubljani. Za pristop k izpitu je pogoj 100-odstotna prisotnost na praktičnih urah predmeta in 75-odstotna prisotnost na teoretičnih urah predmeta (opravičila se ne upoštevajo kot prisotnost na predmetu).

Oblike dela

- Predavanja: 15 ur.

- Vaje: 45 ur.

- Samostojno delo: 30 ur.

Način ocenjevanja

Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami od 1 do 10 v skladu s Statutom Univerze v Ljubljani. Teoretični pisni izpit (90-odstotni uspeh) in ustni zagovor nepravilno rešenih vprašanj, sprotno ocenjevanje praktičnega dela.

Oprema

Masko, plavuti in dihalko si priskrbite sami, ostalo opremo si lahko izposodite proti plačilu.

Vsebina predmeta

Predavanja:

 • Zgodovinski razvoj potapljanja in pojavne oblike potapljanja.
 • Potapljanje na dah: potapljaška oprema, pomerjanje, uporabljanje in vzdrževanje opreme za potapljanje na dah.
 • Potapljanje z avtonomnim potapljaškim aparatom: sestavni deli avtonomnega potapljaškega aparata (jeklenka, kompenzator plovnosti, regulator in alternativni izvor zraka), tipi in vrste avtonomne potapljaške opreme, montaža in uporaba potapljaškega aparata.
 • Prilagajanje telesa podvodnemu okolju: dihanje pod vodo, pomen telesne pripravljenosti za potapljanje, fiziologija dihanja, kontrola dihanja in stresa, ukrepanje v primeru potrebe, plovnost in kontrola plovnosti, gledanje pod vodo, komunikacija pod vodo, delovanje povišanega in znižanega tlaka na potapljača in nesreče, ki jih lahko povzroči nepravilni dvig na površino – postopki pravilnega dviga in postopki v primeru nevarnosti, fizikalni zakoni.
 • Globina, čas in potapljač: učinki dihanja zraka pod povečanim tlakom, parcialni tlaki, globinska pijanost, dekompresijska bolezen – simptomi, prva pomoč in zdravljenje ter preventiva, potapljaške tablice, ponovljeni potopi in  zaostali dušik, planiranje potapljanja.
 • Podvodno okolje: gibanje vode in potapljanje, tokovi, valovi, življenje pod vodo – rastlinski in živalski svet, skrb za ohranjanje podvodnega sveta.
 • Planiranje in načrtovanje potapljanja: pomembnost potapljanja v paru, pomen vpisovanja potopov v potapljaško knjižico, odločitev o potapljanju – utrujenost, slabo počutje, morska bolezen in preventiva, vstopi in izstopi, povezani z okoljem potapljanja, kako nadaljevati z usposabljanjem po opravljenem predmetu.

Vaje, bazen:

 • Ocenjevanje plavalnih sposobnosti brez in z potapljaško opremo, namenjeno potapljanju na dah, načini plavanja z opremo za potapljanje na dah, potopi z opremo za potapljanje na dah, tehnike nadihavanja.
 • Potapljanje s kompletno opremo za potapljanje na dah (maska, kompenzator plovnosti, plavuti, obleka in uteži) – uporaba in rokovanje, vstopi v vodo, spiranje in pospravljanje opreme.
 • Sestavljanje in razstavljanje avtonomnega potapljaškega aparata, vaje na površini, navajanje na potapljanje z APA (plitvi del bazena), osnovne vaje: praznjenje, lovljenje regulatorja in praznjenje maske (v plitvi in globoki vodi), izstop iz vode, spiranje in pospravljanje potapljaške opreme. 
 • Potapljanje z avtonomnim potapljaškim aparatom: a) ponavljanje že naučenih vaj; b) vaje plovnosti.
 • Potapljanje z avtonomnim potapljaškim aparatom: a) ponavljanje že naučenih vaj; b) kontroliran dvig na površino, deljenje zraka, počivanje na površini, različne tehnike plavanja na površini.
 • Potapljanje z avtonomnim potapljaškim aparatom: a) ponavljanje že naučenih vaj; b) dihanje – dihanje na primarni regulator ali »bratsko dihanje«, plavajoči dvig v primeru nevarnosti, dvig v primeru nevarnosti z odmetavanjem uteži, snemanje in nameščanje uteži pod vodo.
 • Potapljanje z avtonomnim potapljaškim aparatom: a) ponavljanje že naučenih vaj; b) snemanje potapljaškega aparata pod vodo, nameščanje potapljaškega aparata pod vodo, snemanje in nameščanje potapljaškega aparata in pasu z utežmi na površini.
 • Potapljanje z avtonomnim potapljaškim aparatom: a) ponavljanje že naučenih vaj; b) merjenje in izračunavanje porabe zraka, osnove orientacije.

Odprte vode:

 • Potapljanje na dah v morskih pogojih; oblačenje potapljaške obleke,  ugotavljanje pravilnega števila uteži: plavanje, ponovitev naučenih vaj iz bazena.
 • Potapljanje z avtonomnim potapljaškim aparatom: sestavljanje in razstavljanje avtonomnega potapljaškega aparata; ponavljanje naučenih vaj v bazenu in potop do globine 12 m, spiranje in hranjenje potapljaške opreme, vpisovanje potopa in planiranje naslednjega potopa.
 • Potapljanje z avtonomnim potapljaškim aparatom: ponavljanje naučenih vaj v bazenu in potop do globine 18 m, spiranje in hranjenje potapljaške opreme, vpisovanje potopa in planiranje naslednjega potopa.
 • Potapljanje z avtonomnim potapljaškim aparatom: ponavljanje naučenih vaj v bazenu in potop do globine 18 m, spiranje in hranjenje potapljaške opreme, vpisovanje potopa in planiranje naslednjega potopa.
 • Potapljanje z avtonomnim potapljaški aparatom: plan in izvedba potopa, določitev parov in vodje potopa (navajanje na samostojnost, neodvisnost od inštruktorja); globina potopa do 18 m, spiranje in hranjenje potapljaške opreme, vpisovanje potopa in planiranje naslednjega potopa.
 • Potapljanje z avtonomnim potapljaškim aparatom: plan in izvedba potopa, določitev parov in vodje potopa (navajanje na samostojnost, neodvisnost od inštruktorja); globina potopa do 18 m, spiranje in hranjenje potapljaške opreme, vpisovanje potopa in planiranje naslednjega potopa.
 • Potapljanje z avtonomnim potapljaškim aparatom: plan in izvedba potopa, določitev parov in vodje potopa (navajanje na samostojnost, neodvisnost od inštruktorja); globina potopa do 18 m, spiranje in hranjenje potapljaške opreme, vpisovanje potopa.
 • Pregled rezultatov predmeta in podelitev diplom in mednarodno priznanih izkaznic za potapljača odprtih voda.

Cilji in kompetence

 • Seznaniti študenta s teoretičnimi in praktičnimi osnovami avtonomnega potapljanja.
 • Podati osnovne teoretične informacije o potapljanju; zgodovini, potapljaški opremi, potapljanju na dah, avtonomnem potapljanju, fiziki in fiziologiji potapljanja, dekompresiji, podvodnem okolju, načrtovanju in izvajanju potopov.
 • Naučiti študente zanesljivega in varnega uporabljanja avtonomne potapljaške opreme, samopomoči in pomoči partnerju, prepoznati stres in pravilno reagirati nanj.
 • Preveriti praktična in teoretična znanja študentov.
 • Obvladanje teoretičnih in praktičnih osnov avtonomnega potapljanja.
 • Podelitev mednarodno priznane potapljaške izkaznice (potapljač odprtih voda).
 • Potapljanje v paru do globine 18 m.

Predvideni študijski rezultati

Osvojiti praktična in teoretična znanja, potrebna za varno in uspešno ukvarjanje z avtonomnim potapljanjem. Pridobitev mednarodno priznane potapljaške izkaznice potapljača odprtih voda in usposobljenost za potapljanje v paru do globine 18 m. Razumevanje osnovnih fizikalnih zakonov in povezovanje s prakso (Arhimedov, Boylov, Charlesov, Daltonov in Henrijev zakon). Znati uspešno opraviti praktične vaje in vedeti, zakaj je za varno potapljanje potrebno te vaje poznati.

Literatura

 • Clark, R. A. (2003). Open Water Diver. Priročnik za potapljače. Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za šport.
 • Clark, R. A. (2000). Open Water Diver. Video šola potapljanja. Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za šport. (dobijo na CD-ju).
 • Clark, R. A. (2000). Delovni zvezek. (serija Open Water Diver).
 • Potočnik, S. in sod. (2003). Slovenska šola potapljanja. Priročnik za tečaj inštruktorjev. Kranj: Prošport, 230–248. (opisi vaj s slikami).
 • Potočnik, S. (2000). Fizikalne in fiziološke osnove potapljanja. Ljubljana: Fakulteta za šport, 134–158.P.
 • Benet, R.,E. Moon, R. D. Vann (1995). Fiziologija dekompresijske bolezni. Spektrum der Wissenschaft. (slovenski prevod; dobijo na CD-ju).

Opombe

Za pristop k predmetu je pogoj neoporečno zdravstveno stanje (zdravstveni vprašalnik oziroma zdravniški pregled za tiste, ki so na osnovi odgovorov v zdravstvenem vprašalniku napoteni nanj; zdravniški pregled je organiziran v okviru predmeta).

Kreditno ovrednoteni športni predmeti so financirani s strani Univerze v Ljubljani in so za študente Univerze v Ljubljani brezplačni. Študenti sami krijete strošek literature, izposoje opreme, mednarodne izkaznice, prevoza in bivanja ter strošek potopov na zaključnem delu na morju. Strošek literature, izposoje opreme in mednarodne izkaznice znaša 120 evrov na študenta. Navedeni strošek se poravna na uvodnem sestanku. Strošek bivanja in potopov na zaključnem delu na morju znaša 110 evrov na študenta in se poravna na zaključnem delu tečaja, ki bo organiziran v mesecu maju.

Udeležba na kreditno ovrednotenem športnem predmetu je na lastno odgovornost.

Za vse študente, ki ste sprejeti na kreditno ovrednoteni športni predmet Potapljanje, je obvezna prisotnost na uvodnem sestanku na Fakulteti za šport. Razdelili se boste v dve skupini (zimski in letni semester).

 

nazaj na seznam