V študijskem letu 2019/2020 lahko študenti Univerze v Ljubljani izberete enega izmed 23 kreditno ovrednotenih športnih programov, ki so ovrednoteni s 3 ECTS kreditnimi točkami

Kdo se lahko vpiše: študenti bolonjskih študijskih programov Univerze v Ljubljani z veljavnim statusom v tekočem študijskem letu. 

  • Študentje, ki želite pridobiti 3 ECTS kreditne točke (kot izbirni predmet v okviru splošne izbirnosti, če vam to dopušča predmetnik študijskega programa, v katerega ste vpisani).   

Trajanje: celo študijsko leto – prvi in drugi semester oziroma po razpisanem urniku (posebnosti sta Športno plezanje in Potapljanje)
Obseg programa: 90 ur (60 kontaktnih ur, 30 ur samostojnega dela)
Zaključek in pridobitev 3 ECTS kreditnih točk: izpit: teoretični in praktični preizkus znanja. Pogoj za pristop k izpitu je 75-odstotna prisotnost.   

Kreditno ovrednotene športne programe financira Univerza v Ljubljani, študenti krijete morebitne dodatne stroške (prevoz, prenočišče, prehrana, najem opreme idr.).   

Prijavnica bo aktivna od 23. 9. 2019 od 12.00 do 3. 10. 2019 do 12.00 ure oziroma do zapolnitve prostih mest. Menjava kreditno ovrednotenih športnih programov ni mogoča. 

Z izvajanjem programov pričnemo 7. 10. 2019. 

Prijavnica_button

 Kontakt za več informacij o kreditno ovrednotenih programih: sport@uni-lj.si.

Facebook: Center za obštudijsko dejavnost, Twitter: UL COD, Instagram: Sport Univerza v Ljubljani

 

PONUDBA KREDITNO OVREDNOTENIH ŠPORTNIH PROGRAMOV V ŠTUDIJSKEM LETU 2019/2020: 

Št. Kreditno ovrednoteni športni programi

Termin

(dan, ura)

Lokacija Št. prostih mest Nosilec Izvajalec
1. Aerobika TNZ Torek 
19.00 - 20.30
UŠD Rožna dolina 30 Nina Jeram Nina Jeram
2. Badminton 1 Ponedeljek
13.30 - 15.00
UŠD Rožna dolina 18 izr. prof. dr. Aleš Filipčič Urša Stopar
3. Badminton 2 Petek
11.30 - 13.00
UŠD Rožna dolina 18 izr. prof. dr. Aleš Filipčič

Urša Stopar

4. Družabni ples Ponedeljek
18.00 - 19.30
UŠD Rožna dolina 35 dr. Meta Zagorc dr. Meta Zagorc
5. Fitnes 1 Ponedeljek
18.00 - 19.30
UŠD Rožna dolina 25

doc. dr. Matej Majerič

Urša Stopar
6. Fitnes 2 Torek 
18.00 - 19.30
UŠD Rožna dolina 25 doc. dr. Matej Majerič Urša Stopar
7. Fitnes 3 Torek
19.30 - 21.00
UŠD Rožna dolina 25 doc. dr. Matej Majerič Urša Stopar
8. Fitnes 4 Četrtek
19.30 - 21.00
UŠD Rožna dolina 25 doc. dr. Matej Majerič Saša Ogrizović
9. Gimnastika Torek 
20.00 - 21.30
Fakulteta za šport 15 prof. dr. Ivan Čuk prof. dr. Ivan Čuk
10. Joga 1 Sreda
17.00 - 18.30
UŠD Rožna dolina 30 dr. Meta Zagorc Nina Jeram
11. Joga 2 Četrtek
17.00 - 18.30
UŠD Rožna dolina 30 dr. Meta Zagorc Nina Jeram
12. Košarka Torek 
18.00 - 19.30
UŠD Rožna dolina 20 mag. Matej Jamnik mag. Matej Jamnik
13. Nogomet  Sreda
19.00 - 20.30
SUAŠ Ljubljana 20 spec. Iztok Mihevc spec. Iztok Mihevc
14. Odbojka 1 Ponedeljek
18.00 - 19.30
UŠD Rožna dolina 20 Žiga Bratuž Žiga Bratuž
15. Odbojka 2 Ponedeljek
19.30 - 21.00
UŠD Rožna dolina 20 Žiga Bratuž Žiga Bratuž
16. Odbojka 3 Torek
18.00 - 19.30
UŠD Rožna dolina 20 Žiga Bratuž Žiga Bratuž
17. Pilates Četrtek
19.30 - 21.00
UŠD Rožna dolina 30 izr. prof. dr.
Maja Pajek

Urša Stopar

18. Plavanje Četrtek 
21.00 - 22.30
Bazen pri Fakulteti za šport 15 doc. dr. Boro Štrumbelj

Milan Pavič

19. Potapljanje Nov, dec, jan, maj Bazen pri Fakulteti za šport, vikend na morju 24 dr. Polona Palma UPD Pozejdon
20. Rokomet

Četrtek
19.30 - 21.00

Fakulteta za šport 20 

Milan Pavič

Milan Pavič
21. Športno plezanje Marec - maj 2020 Fakulteta za šport, plezališča po Sloveniji in na Hrvaškem 12 dr. Blaž Jereb dr. Blaž Jereb
22. Nordijsko smučanje - tek na smučeh Po dogovoru po dogovoru 18 Aleš Gros Aleš Gros
23. Tenis Četrtek 
19.00 - 20.30
Športno društvo Šentvid  20 izr. prof. dr. Aleš Filipčič izr. prof. dr. Aleš Filipčič

* Izjema: študentje, ki se boste vpisali na program Družabni ples, si izjemoma lahko za soplesalca/ko izberete študenta/ko, ki s programom ne bo pridobival/a kreditnih točk. V tem primeru nas obvestite, kdo je vaš soplesalec/ka na mail .

Programe (Badminton 1, 2, Fitnes 1, 2, 3, in Pilates) izvaja Urša Stopar, strokovna sodelavka, zaposlena preko projekta Mladi za mlade (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in športŠport mladih, Evropski socialni sklad).

  logo planica

Na kreditno ovrednoteni športni program se prijavite preko spletne prijavnice. Pisnih in osebnih prijav ne bomo sprejemali oziroma upoštevali. Menjava kreditno ovrednotenih športnih programov ni mogoča. Prijavite se lahko samo na en kreditno ovrednoteni športni program (razen izjem). Če se boste prijavili na več kreditno ovrednotenih športnih programov, bomo upoštevali samo eno (prvo) prijavo.

Vsi prijavljeni boste obvestilo o začetku kreditno ovrednotenega športnega programa prejeli na elektronski naslov, ki ga boste navedli ob prijavi. Obvestilo boste prejeli tudi vsi tisti, ki ne boste uvrščeni v kreditno ovrednoten športni program. 

Kreditno ovrednoteni športni programi se bodo začeli izvajati 7. 10. 2019 (razen če je navedeno drugače). Za vse, ki boste uvrščeni v kreditno ovrednoteni športni program, je obvezna prisotnost na prvi uri. Udeležba je mogoča na podlagi veljavne študentske izkaznice Univerze v Ljubljani, ki jo je treba predložiti na prvi uri. 

Pridržujemo si pravico do spremembe terminov oziroma odpovedi kreditno ovrednotenih športnih programov. V času zimskega izpitnega obdobja in državnih praznikov kreditno ovrednoteni športni programi ne bodo potekali.

Kreditno ovrednotene športne programe financira Univerza v Ljubljani, študenti sami krijete morebitne dodatne stroške (najem opreme, nakup vozovnice, karte, prevoz, prenočišče idr.). 

Za udeležbo na razpisanih kreditno ovrednotenih športnih programih je potrebno primerno zdravstveno stanje. Udeleženci sami odgovarjate za primerno zdravstveno stanje oziroma morebitne škodne primere. Udeleženci se udeležujete kreditno ovrednotenih športnih programov na lastno odgovornost. 

Udeleženci s prijavo na posamezne kreditno ovrednotene športne programe soglašate, da se vaši osebni podatki uporabljajo, obdelujejo in hranijo za potrebe delovanja Univerze v Ljubljani. S prijavo na programe dovoljujete fotografiranje in objavo fotografij za potrebe promocije storitev Centra za obštudijsko dejavnost. Vaše osebne podatke bomo obravnavali v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov (Splošna uredba o varstvu podatkov) in drugo veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.        

Za podrobnejše informacije o kreditno ovrednotenih športnih programih kliknite na posamezni kreditno ovrednoteni športni program.

V kolikor želite uveljavljati ECTS kreditne točke v okviru splošne izbirnosti, morate ob prijavi predložiti predmetnik študijskega programa, v katerega ste vpisani, iz katerega je jasno razvidno, da ECTS kreditne točke lahko uveljavljate s kreditno ovrednotenimi športnimi programi obštudijske športne dejavnosti. Predmetnik lahko predložite v elektronski obliki v PDF-formatu na naslov: sport@uni-lj.si. Pridobljene kompetence lahko uveljavljate tudi kot prilogo k diplomi. 

Z nekaterimi članicami smo dogovorjeni, da nam bodo posredovale seznam študentov, ki boste v študijskem letu 2019/2020 kot izbirni predmet izbrali kreditno ovrednoteni športni program, zato študentom navedenih članic ni treba predložiti predmetnika.

Te članice so: 

1.     Akademija za glasbo.
2.     Akademija za likovno umetnost in oblikovanje.
3.     Akademija za gledališče, radio, film in televizijo.
4.     Biotehniška fakulteta.
5.     Fakulteta za družbene vede.
6.     Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo.
7.     Fakulteta za matematiko in fiziko.
8.     Fakulteta za računalništvo in informatiko.
9.     Filozofska fakulteta.
10.   Pedagoška fakulteta.
11.   Teološka fakulteta.
12.   Veterinarska fakulteta.
13.   Zdravstvena fakulteta.

Prijava na izbrani kreditno ovrednoteni športni program preko spletne prijavnice je obvezna tudi v tem primeru.