Prijavnica_button

Na kreditno ovrednoteni športni predmet in celoletne športno-rekreativne programe se prijavite preko PRIJAVNICE. Prijava je možna za študente z veljavnim statusom v tekočem študijskem letu.

V posameznem študijskem letu se lahko prijavite samo na en kreditno ovrednoteni športni predmet ali en celoletni športno-rekreativni program. V kolikor se boste prijavili na več kreditno ovrednotenih športnih predmetov ali celoletnih športno-rekreativnih programov, bomo upoštevali samo eno (prvo) prijavo. Prednost pri sprejemu na kreditno ovrednotene športne predmete imate študenti, ki boste uveljavljali ECTS kreditne točke s kreditno ovrednotenim športnim predmetom, za ostale se upošteva vrstni red prijave.

Na sezonske športno-rekreativne programe in športne počitnice se lahko prijavite tudi v primeru, da obiskujete kreditno ovrednoten športni predmet ali celoletni športno-rekreativni program (pri sprejemu se upošteva vrstni red prijave).

Prijave bodo potekale od 5. 10. 2015 od 8. ure dalje do 16. 10. 2015 do 12. ure oziroma do zapolnitve prostih mest ter skladno z razpisanimi pogoji za posamezne sklope športne dejavnosti. Pisnih in osebnih prijav ne bomo sprejemali oziroma upoštevali. Menjava kreditno ovrednotenih športnih predmetov in celoletnih športno-rekreativnih programov ni mogoča.

Vsi prijavljeni boste obvestilo o začetku kreditno ovrednotenega športnega predmeta oziroma celoletnega športno-rekreativnega programa prejeli na elektronski naslov, ki ga boste navedli ob prijavi. Obvestilo boste prejeli tudi vsi tisti, ki ne boste uvrščeni v kreditno ovrednoten športni predmet oziroma celoletni športno-rekreativni program. Kreditno ovrednoteni športni predmeti in celoletni športno-rekreativni programi se bodo začeli izvajati 26. 10. 2015 (razen če je navedeno drugače). Za vse, ki boste uvrščeni v kreditno ovrednoteni športni predmet ali celoletni športno-rekreativni program, je obvezna prisotnost na prvi uri. Udeležba je mogoča na podlagi veljavne študentske izkaznice Univerze v Ljubljani, ki jo je treba predložiti na prvi uri.

Pridržujemo si pravico do spremembe terminov oziroma odpovedi kreditno ovrednotenih športnih predmetov in celoletnih športno-rekreativnih programov. V času zimskega izpitnega obdobja in državnih praznikov kreditno ovrednoteni športni predmeti in celoletni športno-rekreativni programi ne bodo potekali. Zimsko izpitno obdobje traja od ponedeljka, 25. 1. 2016, do petka, 19. 2. 2016. Prav tako kreditno ovrednoteni športni predmeti in celoletni športno-rekreativni programi ne bodo potekali v terminih od vključno 24. 12. 2015 do 1. 1. 2016 ter od 27. 4. do 2. 5. 2016.

Za udeležbo na razpisanih kreditno ovrednotenih športnih predmetih in ostalih športno-rekreativnih programih je potrebno primerno zdravstveno stanje. Udeleženci sami odgovarjate za primerno zdravstveno stanje oziroma morebitne škodne primere. Udeleženci se udeležujete kreditno ovrednotenih športnih predmetov in ostalih športno-rekreativnih programov na lastno odgovornost.

Udeleženci s prijavo na posamezne kreditno ovrednotene športne predmete in ostale športno-rekreativne programe soglašate, da se vaši osebni podatki uporabljajo, obdelujejo in hranijo za potrebe delovanja Univerze v Ljubljani.

Podrobnejše informacije o kreditno ovrednotenih športnih predmetih in ostalih športno-rekreativnih programih so objavljene tukaj.