Študentski tekmovalni šport zajema programe športnih tekmovanj od medfakultetne do mednarodne (evropske, svetovne) ravni. Znotraj programov študentskega tekmovalnega športa je mogoče vertikalno napredovanje z medfakultetnih oziroma univerzitetnih športnih tekmovanj na državna in mednarodna študentska tekmovanja.

Za programe tekmovalnega športa na Univerzi v Ljubljani skrbi Športna zveza Univerze v Ljubljani (ŠZUL), ki je članica Slovenske univerzitetne športne zveze (SUSA), preko katere ima dostop do krovnih športnih organizacij v Sloveniji in v tujini. SUSA je članica Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS), Evropske univerzitetne športne zveze (EUSA) in Mednarodne univerzitetne športne zveze (FISU).

Več informacij o športno-tekmovalnih programih na www.unisport.si.

Programi kakovostnega športa

Programi vodenega trenažnega procesa so namenjeni študentom in študentkam Univerze v Ljubljani, ki so registrirani člani športnih klubov v izbranih panogah. Prijave in informacije: www.unisport.si.