UL sodeluje v vseh centrih odličnosti, ki so v letu 2009 za petletno  sofinanciranje pridobili sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj (85) in nacionalna proračunska sredstva (15%) v višini 77,5 milijona evrov.

TABELA 2: CENTRI ODLIČNOSTI 2009-2013, V KATERIH SODELUJE UL.

 

Okrajšava Naziv centra odličnosti Sodelujoče članice UL
CO BIK CO za biosenzoriko, instrumentacijo in procesno kontrolo EF koordinator, FE
CO SPACE.SI CO vesolje: znanost in tehnologije NTF koordinator, FE, FMF
CO NIN CO nanoznanosti in nano tehnologije FMF, BF
CO CIPKeBiP CO za integrirane pristope v kemiji in biologiji proteinov MF, BF
CO NOT CO nizkoogljične tehnologije FKKT, FS
CO NAMASTE CO napredni nekovinski materiali s tehnologijami prihodnosti FE, FMF, BF, VF, MF, FKKT
CO POLIMAT CO polimerni materiali in tehnologije FMF, FKKT
CO EN-FIST - NMR CO za raziskave v biotehnologiji, farmaciji in fiziki snovi FKKT

 

 

V letu 2013 se je zaključilo financiranje centrov odličnosti iz ESRR. Od leta 2009 dalje je njihovo delovanje  prineslo odlične rezultate tako v znanosti kot tudi pri prenosu znanja v gospodarstvo. V centrih odličnosti je bilo vključenih115 partnerjev, od tega 66 velikih in malih podjetij in privatnih raziskovalnih organizacij,  44 javnih raziskovalnih in izobraževalnih institucij ter 5 partnerjev iz neprofitnih razvojno-raziskovalnih institucij. Vsi partnerji skupaj so opravili preko 577 FTE raziskovalnih ur. V obdobju od leta 2010 do leta 2013 so centri izvedli 185 RR projektov v sodelovanju s podjetji, prijavili 101 novih patentov in razvili 311 inovacij. Naložbe v RR opremo pa so za vse centre odličnosti skupaj znašale 42,580.728,84 evrov.