Tabela 1 : KOMPETENČNI CENTRI V KATERIH SODELUJE UL:

 

Okrajšava Naziv kompetenčnega centra Prednostno področje Sodelujoče članice UL
KCSTV KC za sodobne tehnologije vodenja Procesne tehnologije (kompleksni sistemi in inovativne tehnologije) FS, FE
KC SURE KC napredni sistemi učinkovite rabe električne energije Učinkovita raba energije (tehnologije ta trajnostno gospodarstvo) FS, FE
KC BME KC biomedicinska tehnika Biomedicinska tehnika (zdravje in znanost o življenju) FS, FE
KC TIGR KC trajnostno in inovativno gradbeništvo Trajnostno gradbeništvo (tehnologije za trajnostno gradbeništvo) FA, FGG, FKKT, FS
KC BRIN KC za biotehnološki razvoj in inovacije Hrana in zdravje (zdravje in znanost o življenju) BF
KC CLASS KC storitve podprte z računalništvom v oblaku Omrežni sistemi in storitve (informacijske in komunikacijske storitve) FE, FRI, EF
KC OPCOMM KC odprta komunikacijska platforma za integracijo storitev Uporabniške platforme in vmesniki (informacijske in komunikacijske tehnologije) FE, FRI

 

V letu 2013 se je zaključilo financiranje kompetenčnih centrov (KC) iz ESRR - Evropskega sklada za regionalni razvoj. Delovanje kompetenčnih centrov je prineslo odlične rezultate tako v znanosti kot tudi pri prenosu znanja v gospodarstvo.  V KC je skupaj sodelovalo 59 različnih partnerjev, dobra tretjina partnerjev iz javnih raziskovalnih zavodov in okoli 2/3 iz podjetij, med katerimi so prevladovala mala in srednje velika podjetja (MSP). V kompetenčnih centrih (KC) je bilo izvedenih dobri 1445 FTE raziskovalnih ur, sodelovalo je veliko število mladih raziskovalcev,  izvedli so skupno 52 projektov, razvili 162 novih produktov in storitev in 177 inovacij ter prijavili 52 novih patentov. Poleg tega so štirje KC razvili 24 novih tehnoloških, procesnih in organizacijskih rešitev. V treh letih izvajanja operacije so partnerji vložili 20,5 mio € zasebnih sredstev v RR dejavnost.

Ozadje

V okviru Javnega razpisa za razvoj kompetenčnih centrov v obdobju 2010-2013 je bilo izbranih 7 kompetenčnih centrov, katerim je bilo razdeljenih dobrih 44,7 milijona evrov, od tega je bil delež evropskih sredstev 85 odstotkov te vrednosti, delež državnega proračuna pa 15 odstotkov.

Kompetenčni centri so opredeljeni kot razvojno-raziskovalni centri, ki jih vodijo industrijski partnerji, povezujejo pa partnerje iz gospodarstva in javnega raziskovalnega sektorja ter so usmerjeni v krepitev sposobnosti razvoja in uporabe novih tehnologij za razvoj novih konkurenčnih proizvodov, storitev in procesov na prednostnih področjih tehnološkega razvoja.