Pred raziskavo ali najkasneje pred prijavo izuma in pripravljanjem patentne prijave priporočamo, da stanje tehnike preverite tudi v javno dostopnih patentnih bazah oziroma registrih.

 

Informacijske baze/registri patentov

  • ESPACENET (WIPO baza s povezavami do nacionalnih*, evropskih in mednarodnih patentnih prijav oz. patentov)
  • PATENTSCOPE (WIPO baza mednarodnih patentnih prijav oz. patentov s povezavami do povezanih nacionalnih in regionalnih patentnih prijavah; dostopna patentna dokumentacija v postopkih PCT);
  • EP REGISTER (baza evropskih patentov prijav in patentov; dostopna vsa patentna dokumentacija);
  • SIPO-DS  (baza slovenskih patentnih prijav/patentov; dostopna objavljena patentna prijava in prevodi zahtevkov pri validiranih evropskih patentih);
     
  • Google Patents (ameriške patentne prijave s povezanami do povezanih PCT, EP in nacionalnih patentov);
  • Patent Lens (baza patentnih prijav; možno iskanje po družinah patentov, zaporedjih nukleotidov ali aminokislin, izumiteljih, citiranih avtorjih v patentih (LifeScience))

Patentne klasifikacije


Orodje za strojno prevajanje patentov