Informacije s področja ureditve intelektualne lastnine, zakonodajo in informacijske baze pravic industrijske lastnine najdete na spletnih straneh uradov in organizacij, pristojnih za intelektualno lastnino.
Mnogo praktičnih napotkov, izobraževalnih in učnih vsebin ter webinarjev najdete na podstraneh posameznih organizacij pod "academy".

Organizacije in uradi za intelektualno lastnino

  

Zakonodaja

Zakonodajo s področja intelektualne lastnine najdete na povezavi.

Celoten seznam zakonodaje s področja pravic intelektualne je dostopen na spletnih straneh Urada RS za intelektualno lastnino.