LUI vabi na brezplačne delavnice 

LUILjubljanski univerzitetni inkubator organizira tri zanimive delavnice s področja podjetništva.

Vas zanima Vitko podjetništvo? Bi radi izvedeli, kakšna je razlika med prodajo in marketingom? Želite napisati sodoben poslovni načrt? Potem pohitite s prijavo na enega ali več brezplačnih dogodkov:
 

 

Seminar Podjetni raziskovalci

Podjetni raziskovalciLjubljanski univerzitetni inkubator v juniju pripravlja dvodnevni seminar podjetništva za raziskovalce, profesorje in ostale strokovne delavce.

Prvi, celodnevni, sklop delavnic Podjetni raziskovalci bo v torek, 11. junija, drugi pa teden kasneje, 18. junija 2019. Na delavnicah, polnih praktičnih vsebin, bodo udeleženci usvojili pomembna podjetniška znanja in veščine, ki jih potrebujejo zato, da bo njihovo znanje zaživelo med ljudmi na trgu, zelo uporabne pa so tudi pri raziskovalnem delu. Vsak udeleženec bo na osnovi svojega raziskovanja izdelal tudi svoj poslovni načrt.

Vabljeni na seminar. Več na: https://lui.si/seminar-podjetni-mladi-raziskovalci-3/
 


EIT Health razpis za razvoj lokalnega inovacijskega okolja (EIT Health InnoStars RIS Innovation Call 2019)

 
EIT HealthEIT Health je neodvisna institucija EU, ki s sredstvi iz programa Obzorje 2020 in drugih virov spodbuja podjetništvo in inovacije na področju zdravja ter aktivnega staranja. V okviru regionalne inovacijske sheme (RIS) in v sodelovanju z Ljubljanskim univerzitetnim inkubatorjem (EIT Health RIS Hub) želijo spodbuditi lokalno inovacijsko okolje s financiranjem projektov, v katerih sodelujeta:

  • akademski partner (visokošolska institucija oz. z njo povezana raziskovalna skupina)
  • in neakademski partner (podjetje, bolnišnica, občina, nevladna organizacija ali drug deležnik z zdravstvenega področja)

Projekti morajo izkazovati jasno inovativnost in tržni potencial ter dosegati vsaj raven 3 (proof of concept) po CIMIT metodologiji. Preberite si več o razpisu.
 

Rok za prijavo: 31. maj 2019.

 

Podjetje TPV d.o.o. išče dobre ideje

TPV izzivIzpostavljena sta dva izziva: rešitve za pametne tovarne in mobilnost - elektrifikacija vozil.

TPV d.o.o., podjetje z več kot 60 letno tradicijo v avtomobilski industriji, je konec januarja lansiralo lastno odprto platformo za pridobivanje idej in povezovanje z zunanjimi partnerji, imenovano TPV Innovation Station. Z njo interni sistem zbiranja inovativnih idej dopolnjujejo z idejami zunanjih partnerjev, katere vabijo k soustvarjanju mobilnosti prihodnosti.

K sodelovanju so vabljene tudi članice Univerze v Ljubljani.

Pisarna za prenos znanja lahko raziskovalcem, ki bodo svojo idejo oddali preko TPVjeve platforme, svetuje glede zaščite intelektualne lastnine / poslovne skrivnosti lastnine in glede pogodbenega sodelovanja s podjetjem. Svetujemo pa, da se z nami srečate pred oddajo ideje na platformo.

Na voljo smo vam: .


ODPRT RAZPIS: EIT Food nagrade za inovacije

EIT Food innovation-2Ste mladi podjetnik, start-up ali študent z idejo, ki bi lahko transformirala kmetijstvo, ribolov ali prehrambeno industrijo? Vabljeni, da se prijavite na tekmovanje EIT Food Innovation Prizes.

Iščejo se inovativni produkti, storitve, rešitve in ideje, ki lahko pripomorejo k transformaciji našega prehranskega sistema; ga naredijo bolj zdravega, bolj trajnostnega in vrednega zaupanja.
Primerni kandidati se bodo za denarne nagrade v vrednosti 10.000 € in 5.000 € potegovali na dogodku Demo Days, ki bo v Ljubljani, 20. junija 2019.

Rok za prijavo: 5. maj 2019.

Vas zanima več?
Prijavite se tukaj
Oglejte si video
 

 

Odprti razpisi: priznanja GZS za inovacije 2019

GZS priznanja za inovacije 2019 - utrinki 2018Regionalne gospodarske zbornice so v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije objavile regionalne razpise za inovacije 2019. Cilj priznanj je uveljavljanje inovacijske dejavnosti kot gibala trajnostnega razvoja gospodarstva in pospeševanja podjetništva.

Na razpis se lahko prijavijo gospodarske družbe, podjetja, samostojni podjetniki, posamezniki, samostojni inovatorji in druge organizacijske oblike. Zainteresirani lahko v letu 2019 prijavijo inovacijo, ki je bila na trg prvič vpeljana oz. prvič uporabljena v proizvodnem/poslovnem procesu v obdobju 1. 1. 2017 do 31. 3. 2019. 

Letošnji inovacijski izziv: Inovacije razvite v sodelovanju z raziskovalno organizacijo.

Vljudno vabimo raziskovalce Univerze v Ljubljani, ki ste v tem obdobju v sodelovanju s podjetji razvili inovacijo, da se prijavite na razpis (kot fakulteta ali skupaj z vašim partnerskim podjetjem).

Zakaj se prijaviti na razpis?
• promocija preko GZS v Sloveniji
• promocija v tujini (preko povezav GZS v tujini)
• priznanja inovatorjem in podjetjem
• medijska odmevnost na regionalni in nacionalni ravni.

Več informacij:
https://www.gzs.si/skupne_naloge/inovativna_slovenija/vsebina/Priznanja-za-inovacije-2019/Delavnice-s-predstavitvijo-razpisa
 

 

Vabljeni na InnoEnergy STARTER Demo dan!

Ljubljanski univerzitetni inkubator vabi na InnoEnergy STARTER Demo dan, na katerem bo šest inovatorjev svoje ideje predstavilo investitorjem in partnerjem iz industrije.

Demo dan bo v četrtek, 18. aprila ob 12. uri v Hiši Evropske unije (Dunajska cesta 20 v Ljubljani). Predstavljene inovacije bodo s ključnih tematskih področij InnoEnergy: učinkovita raba, hramba energije, obnovljivi viri, jedrske tehnologije, kemijske tehnologije v energetiki, pametna, trajnostna mesta in stavbe ter pametna omrežja.
Prijava na Demo dan: TUKAJ
 

 

Vabilo na delavnice s področja prenosa tehnologij

TT bootcampTehnološki park Ljubljana vabi na tri delavnice s področja prenosa tehnologij, ki so namenjene raziskovalcem na začetku kariere, ki želijo svoje znanje in tehnologije komercializirati, mladim podjetjem, ki jih zanimajo osnove pravic intelektualne lastnine in pridobivanje sredstev preko EU razpisov in strokovnjakom s področja prenosa tehnologij.
 

1. Delavnica: RAZISKAVE IN PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE (PIL), 12. april 2019, 9.00-14.00
2. Delavnica: DESIGN THINKING IN NETWORKING, 13. april 2019, 10.00-17.30
3. Delavnica: KAKO PRIDOBITI EVROPSKA SREDSTVA, 19. april 2019, 9.00-14.00

Kliknite za več informacij

 

 

Climate-KIC: odprte prijave na dva programa

Climate-KIC 2 programaVabljeni, da se prijavite na EIT Climate-KIC Pioneers into Practice in ClimateLaunchpad 2019.

Pioneers into Practice je Mobilni evropski program strokovnega razvoja za strokovnjake s področij, povezanih s podnebnimi spremembami. Je priložnost za mednarodno sodelovanje širom Evrope, izmenjavo strokovnih znanj in dobrih praks, širjenje strokovnih poznanstev in razvijanje novih produktov ter storitev za zmanjševanje podnebnih sprememb. Vas zanima več?
Rok za prijavo: 11. april 2019

ClimateLaunchpad 2019 je natečaj s področja čistih tehnologij, ki ga organizira Climate-KIC. Njegov namen je podpreti zelene poslovne ideje slovenskih inovatorjev in jim ponuditi pomoč na začetku poslovne poti. Vas zanima več?
Rok za prijavo je 17. april 2019

 

Hibridna toplotna naprava osvojila srebrno medaljo na sejmu ARCA v Zagrebu

Hibridna toplotna napravaIzum Hibridna toplotna naprava, ki je nastal na naši članici, Fakulteti za strojništvo, je na Zagrebškem mednarodnem sejmu inovacij ARCA prejel srebrno medaljo. Nova tehnologija, ki je ena od najobetavnejših alternativnih načinov hlajenja in ogrevanja, je okolju veliko bolj prijazna od obstoječe parno-kompresorske tehnologije.

Hibridna toplotna naprava je plod raziskav dr. Andreja Žerovnika in dr. Jaka Tuška, ki sta združila moči in razvila hibridno napravo, ki bi znala v prihodnosti razrešiti staro, ekološko sporno in manj učinkovito parno-kompresorsko tehnologijo. Ta najbolj razširjena tehnologija je stara že več kot 180 let in ne omogoča visokih izkoristkov, uporablja okolju škodljiva hladiva in povzroča hrup ter vibracije.

Inovatorja sta ob prejemu srebrne medalje povedala: »Vesela sva nagrade s strani ARCA, saj pomeni potrditev delovanja v pravo smer ter nama daje dodatno motivacijo. Hkrati pa predstavlja tudi dodatno promocijo hibridne toplotne naprave.«

Žerovnikov in Tuškov že večkrat nagrajeni hibrid združuje klasično, parno-kompresorsko in vedno bolj aktualno elastokalorično tehnologijo, v kateri vidijo številni strokovnjaki velik potencial. Poleg višjih izkoristkov in manjše porabe energije namreč predstavlja tudi okolju prijaznejšo alternativo zaradi manjše porabe škodljivih hladiv in preproste reciklaže elastokaloričnega materiala.

Hibridna toplotna naprava bi lahko prinesla velike spremembe na področju hlajenja/ogrevanja; sprva na področju toplotnih črpalk in večjih sistemov ogrevanja/hlajenja (hladilnice, sušilnice, …), v prihodnosti pa ne gre izključiti tudi širše uporabe v domačih hladilnikih in klimatskih napravah.
 

 

11. srečanje mreže strokovnjakov s področja raziskovalne podpore BESTPRAC

Tehnična univerza v Talinu (Estonija) je organizirala enajsto srečanje mreže BESTPRAC - The Voice of Research Administrators: Building a network of excellence, katere cilj je izboljšanje administrativnih, finančnih in pravnih postopkov pri projektih, ki so izvedeni s podporo evropskih sredstev. Glavni namen srečanja je bil predvsem osvetliti novosti, ki jih prinaša prihajajoči okvirni program Obzorje Evropa, in pregledati možnosti za trajnostno ohranitev mreže BESTPRAC, s ciljem širjenja kompetenc in dobrih praks v novih državah članicah (EU 13). Univerza v Ljubljani (UL) je kot najboljša organizacija iz EU 13 po številu raziskovalnih projektov v sklopu programa Obzorje 2020 prevzela vodenje delovne skupine, ki bo pripravila izhodišča za pogajanje za naslednji okvirni program.

Za vse udeležence sta bili organizirani dve plenarni seji. Peter Härtwich z Direktorata Evropske komisije za raziskave in inovacije je predstavil nov spletni portal za financiranje in javna naročila (Funding & Tenders Portal), ki ga je konec leta 2018 vzpostavila Evropska komisija. Predstavlja enotno dostopno točko do vseh centraliziranih programov Evropske unije in pozivov za javna naročila ter z njimi povezane postopke. Portal je nadomestil dosedanjega (Participant Portal), ki je bil namenjenim prijavam in izvedbi projektov v okviru programa Obzorje 2020. Na drugi plenarni seji z naslovom »The Art of Writing« je Ellen Schenk iz Medicinskega centra Univerze Erasmus iz Rotterdama (Nizozemska) predstavila najpomembnejše vidike pisanja uspešnih predlogov. Posnetke obeh sej si lahko ogledate tukaj.

Srečanja se je udeležilo več kot 100 predstavnikov iz različnih evropskih držav. UL sta zastopali Tjaša Nabergoj iz univerzitetne službe za raziskovalno dejavnost ter Nina Smerdu iz pisarne za prenos znanja, ki sta hkrati tudi članici delovnih skupin mreže BESTPRAC. 

 BESTPRAC


Udeležili smo se Mednarodne akademije prenosa tehnologij

Pisarna za prenos znanja se je od 25. 2. do 2. 3. mudila na ITTA (International Technology Transfer Academy) v Kielce na Poljskem.

Tokratno srečanje je v središče postavilo start-up podjetja. Predstavniki pisarn za prenos znanja in tehnologij iz Poljske, Turčije, Hrvaške, Bolgarije in Slovenije so krepili svoje kompetence na področjih strategij postavitve start-upa, najboljših poslovnih modelov in marketinških trikov za start-upe. Naslednje srečanje ITTA, ki je Erasmus+ projekt, bo v Sloveniji in ga bo gostil Tehnološki park Ljubljana.

ITTA Poljska-1ITTA Poljska - 2

 

Prijavite se na EIT Food RIS Venturing School

Vabljeni, da se prijavite na razpis in se udeležite 7-dnevne šole s področja inovacij, ki bo potekala od 23. do 29. maja 2019 v mestu Olsztyn na Poljskem. V ospredju bodo teme kot so inovacije v prehrambeni industriji, prehrana ljudi v prehranskih sistemih in prehrana in digitalne motnje. Kliknite za več informacij.
 


ODPRTE PRIJAVE: Rektorjeva nagrada za naj inovacijo Univerze v Ljubljani 2019

Ljubljanski univerzitetni inkubator vabi vse, ki imate tehnološke in netehnološke inovacije ali inovativne podjetniške ideje, da se prijavite na Rektorjevo nagrado za naj inovacijo Univerze v Ljubljani 2019.

Prijavite se lahko do vključno 3. marca, do 23.59.

ZAKAJ SE PRIJAVITI?

  • NAGRADNI SKLAD 6000 € za najboljše tri inovacije
  • Ocena komercialnega potenciala ideje
  • Podpora pri razvoju in pri vstopu na trg
  • Pomoč pri pridobitvi finančnih virov
  • Dostop do investitorjev in gospodarstvenikov

Kliknite tu za več informacij

 

Vas zanima Prihodnost bivanja?

Potem se 11. februarja ob 10. uri udeležite konference Prihodnost bivanja, na kateri bodo priznani strokovnjaki iz tujine in Slovenije spregovorili o prihodnosti bivanja in gradenj, integraciji pametnih domov v pametna mesta in skupnosti, redefiniciji doma in vlogi človeka v takšnem okolju. Konferenca bo obeležila otvoritev razstave dosežkov slovenske industrije pametnih stavb in doma ter gozdno-lesne verige Future Living, na kateri bosta razstavljali tudi Biotehniška fakulteta in Fakulteta za strojništvo.

Prihodnost bivanjaNa konferenci, ki jo organizira GZS v sodelovanju s SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo, bo potekala okrogla miza, na kateri bodo svoja mnenja v povezavi z izzivi prihodnosti bivanja podali in soočili predstavniki industrije, ministrstva za okolje in prostor ter ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Več informacij

Lokacija: GZS, Dimičeva 13, Ljubljana, dvorana A
 Odprte prijave za Ecotrophelio Slovenija 2019

EcotropheliaŠtudenti s področja inovativnosti v živilstvu in razvoja novih živilskih izdelkov so vabljeni, da se prijavijo na tekmovanje »ECOTROPHELIA SLOVENIJA 2019«. Tekmovanje ponovno organizira GZS-Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij. 
 
Prijavljeni izdelki morajo zajeti eko-inovacijo v vsaj eni dimenziji razvoja (surovine - ekološka pridelava, nizek ogljični odtis in/ali embalaža - povratna, primerna za recikliranje in/ali proizvodni proces - varčevanje z energijo, uporaba reciklirane vode in/ali distribucija/logistika - nove storitve, kratke oskrbovalne verige idr.).

K prijavi so vabljeni študenti vseh študijskih smeri!
Rok za prijavo je 7. februar 2019. Preberite si več o tekmovanju in se prijavite.Ljubljanski univerzitetni inkubator odpira svoja vrata v okviru Startup Crawl 2019

V petek, 11. januarja 2019, bo Ljubljanski univerzitetni inkubator (LUI) v okviru dogodka Startup Crawl 2019 odprl svoja vrata za en dan.

Strokovnjake, študente, iskalce zaposlitve in prijatelje iz drugih organizacij vljudno vabijo v njihove poslovne prostore na Vojkovi 63, od 10.00 do 12.00 ure, kjer bodo lahko spoznali njihov način dela, začutili ozračje njihove delovne klime in LUI skupnosti ter nekatera njihova Inkubirana podjetja.
Poleg LUI-ja lahko v okviru dogodka obiščete še druga slovenska startup in tehnološka podjetja.

Za brezplačne vstopnice za dogodek Startup Crawl 2019 se registrirajte TUKAJ.

Startup Crawl 2019, ki ga prirejata Startupjob.si in Internetweek, že četrtič odpira vrata slovenskih startup in tehnoloških podjetij z namenom povezati in predstaviti ključne akterje ekosistema lokalni in mednarodni skupnosti. Startup Crawl je odlična priložnost, da razširite svoj krog poznanstev, spoznate zanimiva podjetja in organizacije v njihovem vsakodnevnem okolju ter raziščete nove priložnosti za zaposlitev.

Vabljeni tudi na preddogodek Startup Crawl 2019, v četrtek, 10. januarja, ob 18.00. Startupjob.si in Internetweek namreč na LUI-ju organizirata okroglo mizo z naslovom Working in Tech Companies/Zaposlovanje v tehnoloških podjetjih. Pogovarjali se bomo z gosti s področja zaposlovanja in tistimi, ki sodelujejo v procesih zaposlovanja. Beseda bo tekla o kulturi dela v tehnoloških podjetjih, kakšne so koristi in kakšne so trenutne težave slovenskih podjetij.

Gosti okrogle mize bodo:
- Tamara Valenčič - neodvisna strateška svetovalka za kadrovske zadeve
- Danijel Pančić - soustanovitelj podjetja Gewdgame in nekdanji vodja razvoja pri podjetju Bitstamp
- Matjaž Šuber - Full-Stack inženir pri Zemanti

Moderatorka dogodka bo Gaja Zornada, soustanoviteljica Startupjob.si

Za brezplačne vstopnice se registrirajte TUKAJ.

Startup crawl 2019
 

Projekt ITTA dviguje kompetence strokovnjakov na področju prenosa tehnologij

Od 21. do 26. oktobra se je v Istanbulu odvijala prva Mednarodna akademija s področja prenosa tehnologij, katere se je udeležila tudi Pisarna za prenos znanja Univerze v Ljubljani.

ITTA 2Projekt ITTA (International Technology Transfer Academy) je Erasmus+ projekt, ki stremi k dvigu kompetenc strokovnjakov na področju prenosa tehnologij in znanja. Konzorcij partnerjev iz Turčije, Poljske, Hrvaške, Bolgarije in Slovenije bo med seboj povezal deležnike s tega področja ter jim ponudil vrhunska nacionalna in mednarodna izobraževanja, s končnim cilje vzpostavitve trajnostnega učnega programa.

ITTA-1  ITTA 3

 

 

Climate-KIC: Profesionalni izobraževalni tečaji

Climate-KICClimate-KIC tudi letos organizira večdnevne profesionalne tečaje.

Prvi z naslovom »Preventing Food Waste in the Supply Chain - accelerating innovation solutions for European stakeholders« se bo odvijal v Budimpešti med 2. in 6. decembrom 2018. Drugi bo potekal preko spleta 10. decembra 2018 in nato še 24. in 25. januarja 2019 v Valenciji, obravnaval pa bo tematiko »Business Models for Climate Friendly Technologies« - preberite si več o dogodku in o možnostih prijave.

Vse zainteresirane vabijo, da svoj interes in razlog, zakaj menijo, da so primerni kandidati, izrazijo direktno po e-pošti. Za prvi tečaj je treba kontaktirati , za drugega pa . EIT Climate-KIC bo dvema ali trem kandidatom omogočil, da bodo oproščeni prijavnine.

Kliknite za več informacij.

 

 

LUI vabi na decembrske delavnice

Ljubljanski univerzitetni inkubator pripravlja sklop predavanj, namenjen postavljanju tima v startupu, zaščiti intelektualni lastnine in administrativni aktivnosti pri ustanovitvi podjetja.

Pohitite s prijavo na delavnice, saj je število mest omejeno.

• Kako sestaviti zmagovalno ekipo za svoj startup?, torek, 4. 12., od 16.00 do 19.30.
Več o dogodku in prijava na: https://lui.si/dogodki/postavitev-timov-ekip-v-startupu/

• Administrativne aktivnosti pri ustanovitvi podjetja in zaščita intelektualne lastnine, sreda, 5. 12., od 17h do 20h, kjer bosta predavali tudi strokovnjakinji iz Pisarne za prenos znanja Nina Smerdu in Simona Rataj.
Več o dogodku in prijava na: https://lui.si/dogodki/administrativne-aktivnosti-in-intelektualna-lastnina/

Vabijo tudi na predavanje Računovodstvo in davki, 6. 12. od 9h do 12h.
Več o dogodku in prijava na: https://lui.si/dogodki/racunovodstvo-in-davki/

Prav posebej pa bo predstavnik podjetja Data d.o.o. Rok Gros 6. 12., od 10.00 do 12.00 ure, na LUI-ju nudil 15 minutna individualna svetovanja. Če vas individualno svetovanje zanima, se prosim prijavite «««TUKAJ.
 

 

Že znate postaviti poslovni načrt?

Kako začnemo podjetniško pot, ko imamo idejo? Kako vemo, če je ideja dobra? Ali lahko to presodimo sami? Zakaj je pomembno, da najprej definiramo problem na trgu?

Konec novembra pripravlja Ljubljanski univerzitetni inkubator (LUI) sklop predavanj, namenjen postavljanju poslovnega načrta. Na delavnicah bodo odgovorili na ta in podobna vprašanja, ter na praktičnih primerih predstavili, zakaj je potrebno svojo idejo čim hitreje testirati in trgu. Udeleženci bodo usvojili osnove Lean metode (vitko podjetništvo) in na osnovi svoje podjetniške ideje, postavili Bussines Canvas Model – LEAN CANVAS.
Pohitite s prijavo na delavnice, število mest je omejeno.

• Design thinking, 22. 11., od 13.00 do 16.00
Več o dogodku in prijava na: https://lui.si/dogodki/design_thinking_22112018/
• Kako raziskati ali je vaša ideja zanimiva za trg? – 1. del, 26. 11. od 17h do 20h
Več o dogodku in prijava na: https://lui.si/dogodki/vitko_podjetnistvo/
• Analiza trga in priprava na kupca, 28. 11. od 17h do 20h
Več o dogodku in prijava na: https://lui.si/dogodki/analiza_trga_priprava_na_kupca/
• Kako raziskati ali je vaša ideja zanimiva za trg? – 2. del, 30. 11. od 17h do 20h
Več o dogodku in prijava na: https://lui.si/dogodki/kako-raziskati-ali-je-vasa-ideja-zanimiva-za-trg-2-del/ 
 

Vabljeni! Se vidimo na LUI-ju!

 
 

Delavnica "Od ideje do trga", 7. - 8.11. 2017

Evropski patentni urad v sodelovanju z Uradom RS za intelektualno lastnino in Univerzo v Ljubljani v novembru organizira dvodnevno delavnico s področja industrijske lastnine, s poudarkom na prepoznavanju, zaščiti in trženju znanja, ki ga ustvarimo pri raziskavah. Z delavnico želimo ozaveščati o pomembnosti industrijske lastnine in vas opremiti s potrebnim znanjem, da boste lahko najbolje unovčili vaše znanje in inovacije.

Delavnica bo potekala na rektoratu Univerze v Ljubljani, v Zbornični dvorani, in sicer 7. in 8. novembra 2017, od 9. do 16. oz. 17. ure. Delavnico bodo izvajali tuji strokovnjaki z dolgoletnimi izkušnjami.

Podrobnejši program delavnice:

Program delavnice Od ideje do trga, 7-8.11.2017 SI.pdf

Program delavnice Od ideje do trga, 7-8.11.2017 EN.pdf

 

Gradiva (prezentacije):

01_VALVODA_IntroductionIPR.pdf

02_VALVODA_ExerciseSession.pdf

03_VALVODA_DevelopingIPStrategy.pdf

04_VALVODA_HowToProtectIPR.pdf

1 Winne_AW13-2017_Ljubljana_Facts and Figures.pdf

2 Winne_AW13-2017_Ljubljana_The European patent system.pdf

3 Winne_AW13-2017_Ljubljana_Patent application strategy.pdf

4 Winne_AW13-2017_Ljubljana_Exercise session.pdf

5 Winne_AW13-2017_Ljubljana_IP Case study.pdf

6 Winne_AW13-2017_Ljubljana_Searching for patents.pdf

7 Winne_AW13-2017_Ljubljana_Searching for patents Exercise.pdf

8 HOCKADAY_AW13-2017_Ljubljana_Commercialising search results.pdf

9 USRRIL predstavitev, 8.11.17.pdf

 
 

Delavnica o Start-up podjetjih in prenosu tehnologij znotraj inovacijskega ekosistema v Jugovzhodni Evropi in Alpski regiji (EUSALP AG1)

technology innovation foto
Kraj:
Ljubljana
Lokacija: Tehnološki park Ljubljana

15. in 16. novembra 2018 bo v prostorih Tehnološkega parka Ljubljana potekala delavnica o start-up podjetjih in prenosu tehnologij.


Delavnico organizira Skupno raziskovalno središče Evropske komisije (DG JRC) v sodelovanju s Tehnološkim parkom Ljubljana, Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport – AG1 EUSALP, Ministrstvom za zunanje zadeve, konzorcijem SI TTO in slovenskimi javnimi raziskovalnimi organizacijami, med katerimi je tudi Univerza v Ljubljani. Delavnica je namenjena predvsem oblikovalcem politik in drugim inovacijskim deležnikom, kot so univerze, raziskovalne organizacije, pisarne za prenos znanja in tehnologij, znanstveni in tehnološki parki, gospodarske zbornice, poslovni angeli, upravljalci tveganega kapitala in drugi ustrezni strokovnjaki iz Jugovzhodne Evrope in evropskega alpskega prostora.

Več informacij o delavnici si preberite tukaj, osnutek agende pa si lahko ogledate tukaj.

Število mest na dogodku bo omejeno, prijaviti pa se bo možno v kratkem. Ogled delavnice bo omogočen tudi preko streaminga.


 

Predstavite svojo potencialno inovacijo na Dnevu inovativnosti 2018

Dne 26. 9. 2018 bo na Brdu pri Kranju potekal Dan inovativnosti 2018, ki ga že vrsto let organizira Gospodarska zbornica Slovenije. Letos se bo na dogodku, namenjenem inovativnosti, predstavila tudi Univerza v Ljubljani.

Na našem razstavnem prostoru želimo predstaviti potencialne inovacije Univerze v Ljubljani, ki so primerne za morebitno implementacijo v podjetja. Zato vabimo k sodelovanju inovatorje, ki bi želeli predstaviti svojo potencialno inovacijo (ta naj bo taka, da se jo da tudi praktično prikazati). Hkrati bomo za naše raziskovalce, ki bodo sodelovali na Dnevu inovativnosti, v sodelovanju z GZS skušali priskrbeti tudi zasebne sestanke s potencialnimi poslovnimi partnerji.

Vabimo torej vse inovatorje, da svoj interes za sodelovanje na Dnevu inovativnosti sporočijo prodekanu za znanstveno-raziskovalno dejavnost na svoji fakulteti do 30. 7. 2018.

Sodelovanje Univerze v Ljubljani na dogodku Dan inovativnosti vodi Pisarna za prenos znanja, ki bo inovatorjem na voljo za dodatna pojasnila in pomoč v celotnem procesu priprave ter lahko krije tudi določene stroške oblikovanja in tiska predstavitvenih gradiv za Dan inovativnosti.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 
 

»Stičišče znanosti in gospodarstva« v okviru MOS 2018

Od 11. do 16. septembra bo v okviru 51. Mednarodnega sejma obrti in podjetnosti na celjskem sejmišču že tretjič potekalo »Stičišče znanosti in gospodarstva«, kjer se bo imela v družbi vodilnih slovenskih raziskovalnih ustanov priložnost predstaviti tudi Univerza v Ljubljani. Cilj »Stičišča« je promocija slovenske znanosti in spodbujanje še bolj intenzivnega sodelovanja med znanstveno in gospodarsko sfero.

Obiskovalci si bodo lahko ogledali vrhunske tehnologije iz različnih področij s poudarkom na predstavitvi novih tehnologij, novih tehnoloških procesov, visokotehnoloških inovacij, novodobnih poklicih in sodobnih izobraževalnih programih. 


Podjetna Slovenija 2018

Slovenski podjetniški sklad vabi na dogodek Podjetna Slovenija 2018, ki se bo 13. 9. odvijal v okviru Mednarodnega obrtnega sejma v Celju. Predstavilo se bo več finančnih inštitucij, ki ponujajo različne možnosti financiranja za mikro, mala in srednje velika podjetja. Poleg tega bo potekala tudi okrogla miza, kjer bodo lahko udeleženci sodelovali z vprašanji in konkretnimi primeri. Na voljo pa bo tudi individualno svetovanje v okviru INFO točk.

Dogodek, ki predstavlja odlično priložnost za podjetnike in bodoče podjetnike, je brezplačen, potrebna je le predhodna prijava. Podrobnosti in prijavo najdete TUKAJ.


 

»Dnevi internacionalizacije in razvoja mednarodnih projektov«

Služba za prenos znanja in tehnologij Univerze v Mariboru vabi na dogodek »Dnevi internacionalizacije in razvoja mednarodnih projektov«, ki bo potekal v Mariboru 6. in 7. septembra.

Namen dvodnevnega dogodka je spodbuditi znanstveno odličnost raziskovalcev, krepiti slovenski inovacijski ekosistem ter pomagati ambicioznim podjetjem pri rasti s širitvijo na tuje trge in povezovanju v inovacijska partnerstva. Dogodek bo gostil nekaj zanimivih gostov iz tujine ter praktičnih delavnic. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport  pa bo predstavilo tudi Javni razpis za spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere. Bolj podroben program ter seznam predavateljev si oglejte TUKAJ.
 
Dogodek je brezplačen in bo potekal v angleškem jeziku. Število mest je omejeno, zato pohitite s prijavami.
 
 

Vabimo vas na dan inovativnosti

Dan inovativnosti - innovation

V sredo, 26. 9. 2018, bo na Brdu pri Kranju potekal Dan inovativnosti 2018, ki ga že vrsto let organizira Gospodarska zbornica Slovenije. Letos se bo na dogodku, namenjenem inovativnosti,  pod okriljem Pisarne za prenos znanja predstavila tudi Univerza v Ljubljani.
Na našem razstavnem prostoru bodo predstavljene potencialne inovacije Univerze v Ljubljani, ki so primerne za morebitno implementacijo v podjetja. Poleg tega bodo na dogodku skozi predavanja in izkustvene igre predstavljene različne metode inoviranja, dobre inovativne zgodbe uspešnih inovatorjev ter podeljena slavnostna nacionalna priznanja za inovacije.
Udeležba na dogodku je brezplačna. Na dogodek se je potrebno registrirati do petka, 21. septembra, preko prijavnice.


Dan inovativnosti grafika
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Falling Walls Lab Ljubljana 2018

Imaš inovativno idejo? Razvijaš nekaj prav posebnega, še nikjer videnega? Bo tvoja ideja spremenila svet na bolje? Potem pohiti in se do 9. septembra prijavi na tekmovanje Falling Walls Lab Ljubljana in 26. septembra 2018 v treh minutah predstavi svojo inovativno idejo. Zmagovalec bo nato svojo idejo predstavil še na finalnem mednarodnem tekmovanju Falling Walls Labs Final, ki bo 8. novembra 2018 v Berlinu.

Falling Walls Lab Ljubljana izvaja Ljubljanski univerzitetni inkubator v sodelovanju z Univerzo v Ljubljani in Nemško službo za akademske izmenjave (DAAD) ob podpori Zveznega ministrstva za zunanje zadeve Nemčije.
Več informacij 

 
 

11. Mednarodna konferenca o prenosu tehnologij

Letos bo na Institutu "Jožef Stefan" potekala 11. Mednarodna konferenca o prenosu tehnologij (ITTC), na kateri bo prisotna tudi Univerza v Ljubljani. Vzpodbujanje izmenjave znanja med akademsko in gospodarsko sfero bo potekalo med 8. in 12. oktobrom v obliki zanimivih predavanj domačih in tujih strokovnjakov s področja prenosa tehnologij ter vnaprej načrtovanih R&B sestankov. V okviru konference se bo odvijalo tudi tekmovanje za posebno nagrado za najboljše inovacije z javnih raziskovalnih organizacij v tekočem letu. Nagrajenec bo prejel denarno nagrado v vrednosti 2.500 €, prijave na tekmovanje pa so odprte do 31. julija. Registracija na konferenco je brezplačna.
Več informacij

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.