Vaši izzivi, naše rešitve!

Rubikova kockaPodjetja se vsak dan soočate z različnimi izzivi. Ti so lahko zelo konkretnimi, kot je na primer preverjanje lastnosti določenega materiala v specifičnih razmerah, lahko pa so strateški, kot je na primer prihodnost mobilnosti. Na Univerzi v Ljubljani vam lahko pomagamo poiskati rešitve za vaše izzive.

Univerza v Ljubljani (UL) stremi k povezovanju z organizacijami iz gospodarstva in z družbenim okoljem. S tem pospešuje uporabo svojih raziskovalnih in izobraževalnih dosežkov ter prispeva k družbenemu razvoju. Prenos znanja v gospodarstvo prepoznava kot svoje strateško poslanstvo. Kot največje središče visokega šolstva in raziskovalne dejavnosti v državi razpolaga z velikim ter še ne v celoti izkoriščenim potencialom prenosa tehnologij v aplikacije ter komercializacijo.

Imam izziv, kaj narediti?
V Pisarni za prenos znanja se redno srečujemo s podjetji, ki želijo skupaj z raziskovalci Univerze v Ljubljani najti rešitev za enega ali več izzivov.

Postopek poteka takole: s podjetjem se dogovorimo za srečanje, na katerem identificiramo konkretne in/ali strateške izzive, ki zaposlenim povzročajo nespečnost. V naslednjem koraku o izzivih posameznega podjetja obvestimo raziskovalce na fakultetah in jih povabimo, da podjetju predstavijo svoje potencialne rešitve, znanje, kompetence in izkušnje. Predstavitve potencialnih rešitev potekajo individualno, v pogojih zaupnosti; izvedemo pa jih bodisi v prostorih Univerze bodisi v podjetju.
Po opravljenem sestanku si izmenjamo informacije o potencialih nadaljnjega sodelovanja in pripravimo akcijski načrt za dogovorjene razvojne projekte.

Kaj lahko Univerza v Ljubljani ponudi podjetjem:
• Svetovanje, ekspertna mnenja, izvedbo analiz in raziskav
• Uporabo raziskovalne infrastrukture
• Iskanje rešitev na konkretne razvojne izzive
• Skupne raziskovalne projekte, partnerstvo pri nadaljnjem razvoju tehnologij 
• Sodelovanje pri slovenskih, mednarodnih in EU projektih 
• Licenciranje oz. odkup pravic intelektualne lastnine Univerze v Ljubljani  
• Sodelovanje s študenti pri zaključnih delih (diplome, magisteriji, doktorske disertacije).


Za iskanje rešitev na vaše izzive smo vam na voljo. Kontaktna oseba:

mag. Simona Rataj
Predstojnica organizacijske enote – za strateško trženje intelektualne lastnine
Pisarna za prenos znanja Univerze v Ljubljani
;
T: 01 24 18 533
www.uni-lj.si