Izjava o varovanju zaupnih podatkov in prenosu pravic intelektualne lastnine na Univerzo v Ljubljani:

Izjava o varovanju zaupnih informacij in prenosu IL - za študente in gostujoče sodelavce - SI + EN (Declaration of confidentiality and transfer of intellectual property rights)

 

Obrazci:

Obrazec za prijavo izuma

Invention Disclosure Form (Obrazec za prijavo izuma - EN)

Obrazec za prijavo inovacije/know-howa

Obrazec za prijavo računalniškega programa/softwara

Obrazec za ustanovitev odcepljenega podjetja/spin-out

 

Obrazce lahko oddate osebno v prostorih Pisarne za prenos znanja ali jih pošljete po pošti v zaprti kuverti z oznako »zaupno« na naslov: Univerza v Ljubljani, Pisarna za prenos znanja, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana.
Za dodatne informacije pošljite sporočilo na .
 

 

 

POMEMBNO: Vsako novo znanje, do katerega pridete tekom vaših raziskav in preizkušanj, je potencialna intelektualna lastnina. Ker ta prispeva k pridobivanju konkurenčne prednosti na trgu, jo je pomembno pravno zavarovati in zato nujno, da jo do vložitve prijave za pridobitev pravnega varstva ohranite zaupno in jo z ustreznimi oznakami ter ravnanjem varujete kot poslovno skrivnost!