Predstavitev EURAXESS Univerza v Ljubljani ponuja svojim raziskovalcem različna izobraževanja in predavanja v organizaciji članic UL. Cilj izobraževanj in predavanj je podpora raziskovalcu pri razvoju različnih spretnosti in napredek pri njegovi poklicni poti.

Spodaj je seznam skupnega nabora generičnih znanj in spretnosti, ki so namenjeni študentom doktorskega študija, kakor tudi drugim raziskovalcem.

 Generična znanja in spretnosti

 Priporočamo v branje in usposabljanje: 

- Vodnik za raziskovalce na začetku kariere (dokument je zapisan v angleškem jeziku)

- Priročnik za uvajanje spolno občutljivega pristopa v raziskovanje in poučevanje (projekt 7OP GARCIA (ZRC SAZU))

 - Gradiva za usposabljanje s področja upravljanja z raziskovalnimi podatki

Načrt ravnanja z raziskovalnimi podatki (Arhiv družboslovnih podatkov, UL, FDV)

- "On-line" seminar o upravljanju odprtodostopnih podatkov  (seminar je v  angleškem jeziku)

- "On-line"  seminar "Upravljanje raziskovalnih podatkov" , ki so ga razvile danske univerze  v okviru mreže danskega nacionalnega foruma za upravljanje podatkov (seminar je v angleškem jeziku).

- Science Europe: Practical Guide to Sustainable Research Data

 

INFORMATIVNI DOGODEK ZA TUJE RAZISKOVALCE IN PEDAGOGE NA UNIVERZI V LJUBLJANI v letu 2019

Program dogodka

Predstavitve (v angleškem jeziku)

Dobrodošlica s strani prorektorja prof. dr. Matjaža Kranjca

Raziskovalno delo na Univerzi v Ljubljani - mag. Staška Mrak Jamnik, pomočnica glavnega tajnika, Univerzitetna služba za raziskovalno delo

Podpora raziskovalni dejavnosti - Tjaša Nabergoj, vodja oddelka za podporo raziskovalcem in promocijo, Univerzitetna služba za raziskovalno delo

Predstavitev pravil s področja intelektualne lastnine na UL - Nina Smerdu, Univerzitetna služba za prenos znanja

Predstavitev Euraxess mreže - Marija Medved, CMEPIUS

Predstavitev pomoči službe za kadrovske zadeve na osnovi HRS4R - Alja Gazvoda, pomočnica glavnega tajnika, Univerzitetna služba za kadrovske zadeve 

Informacijski viri, dostopni raziskovalcem in pedagogom na UL, odprta znanost  in Repozitorij UL - dr. Mojca Kotar, pomočnica glavnega tajnika, Univerzitetna služba za knjižnično dejavnost

 

INFORMATIVNI DOGODEK ZA TUJE RAZISKOVALCE IN PEDAGOGE NA UNIVERZI V LJUBLJANI v letu 2018

Program dogodka

Predstavitve

 Organiziranost raziskovalnega dela na Univerzi v Ljubljani, Strategija za razvoj karier raziskovalcev in Etični kodeks za raziskovalce - prof. dr. Matjaž Krajnc, prorektor

Predstavitev službe za R&R in IL ter pravil s področja intelektualne lastnine na UL - dr. Marijan Leban, pomočnik glavnega tajnika, Univerzitetna služba za RR in IL

Predstavitev Službe za evropske projekte in njenih programov - Tjaša Nabergoj, Univerzitetna služba za evropske projekte

Informacijski viri, dostopni raziskovalcem in pedagogom na UL, odprta znanost  in Repozitorij UL - dr. Mojca Kotar, pomočnica glavnega tajnika, Univerzitetna služba za knjižnično dejavnost

 

INFORMATIVNI DOGODEK ZA TUJE RAZISKOVALCE IN PEDAGOGE NA UNIVERZI V LJUBLJANI v letu 2017

Informativni dogodek za tuje raziskovalce in pedagoge na UL je bil organiziran 19. januarja 2017 na rektoratu Univerze v Ljubljani. Dogodek je potekal v angleškem jeziku.

Program dogodka

Predstavitve

Organiziranost raziskovalnega dela na Univerzi v Ljubljani, Strategija za razvoj karier raziskovalcev in Etični kodeks za raziskovalce - prof. dr. Goran Turk, prorektor

Predstavitev službe za R&R in IL ter pravil s področja intelektualne lastnine na UL - Jasna Donko Lesjak, samostojna strokovna svetovalka, Univerzitetna služba za RR in IL

Predstavitev Službe za evropske projekte in njenih programov - mag. Staška Mrak Jamnik, pomočnica glavnega tajnika, Univerzitetna služba za evropske projekte

Informacijski viri, dostopni raziskovalcem in pedagogom na UL, odprta znanost  in Repozitorij UL - dr. Mojca Kotar, pomočnica glavnega tajnika, Univerzitetna služba za knjižnično dejavnost

Predstavitev EURAXESS storitvenega centra v Sloveniji in njegovih storitev za tuje raziskovalce - Robert Marinšek, CMEPIUS

Slika 2    Slika 1

 

INFORMATIVNI DOGODEK ZA TUJE RAZISKOVALCE IN PEDAGOGE ZAPOSLENE NA UNIVERZI V LJUBLJANI v letu 2016

Informativni dogodek za tuje raziskovalce in pedagoge zaposlene na UL je bil organiziran 24. februarja 2016 na rektoratu Univerze v Ljubljani. Dogodek je potekal v angleškem jeziku.

Program dogodka

Predstavitve

Organiziranost raziskovalnega dela na Univerzi v Ljubljani, Strategija za razvoj karier raziskovalcev in Etični kodeks za raziskovalce - prof. dr. Martin Čopič, prorektor

Predstavitev Službe za raziskave in razvoj - dr. Marijan Leban, pomočnik glavnega tajnika, Univerzitetna služba za RR in IL

Predstavitev pravil s področja intelektualne lastnine na UL - Jasna Donko Lesjak, Univerzitetna služba za RR in IL

Predstavitev Službe za evropske projekte in njenih programov- mag. Staška Mrak Jamnik, pomočnica glavnega tajnika, Univerzitetna služba za evropske projekte

Informacijski viri, dostopni raziskovalcem in pedagogom na UL, odprti dostop in Repozitorij UL - dr. Mojca Kotar, pomočnica glavnega tajnika, Univerzitetna služba za knjižnično dejavnost

Predstavitev EURAXESS storitvenega centra v Sloveniji in njegovih storitev za tuje raziskovalce - Robert Marinšek, CMEPIUS

 

Slika1   sLIKA2