EURAXESS

Evropski portal EURAXESS skupaj z nacionalnimi portali spodbuja in poenostavlja mednarodno mobilnost raziskovalcev. Poleg nudenja/nabora praktičnih informacij, potrebnih pri odhodu na mobilnost (viza, dovoljenja za bivanje, namestitev, zdravstveno in socialno zavarovanje, pokojninsko zavarovanje, jezikovne priprave, selitev družine itd.), predstavlja portal osnovno sredstvo za promocijo Listine in Kodeksa pri zaposlovanju raziskovalcev.

EURAXESS EU portal

EURAXESS Slovenia 

Raziskovalci in podatkovne zbirke

Z vseh računalnikov na Univerzi v Ljubljani je možen dostop do podatkovne zbirke PapersInvited, ki je največja svetovna podatkovna zbirka za "Calls for Papers". Namenjena je znanstvenikom, raziskovalcem, profesorjem in študentom. Omogoča iskanje po bogatem naboru mednarodnih razpisov za znanstvena srečanja z različnih strokovnih področij, pregled koledarja dogodkov, oglaševanje lastnih konferenc, ob tem pa vsakemu posamezniku dovoljuje tudi oblikovanje osebnega strokovnega profila in redno obveščanje o najnovejših razpisih po elektronski pošti (za kar je potreben e-poštni naslov z domeno uni-lj.si, ki je hkrati identifikacija za login). Dostop do zbirke sta omogočila Centralna ekonomska knjižnica in konzorcij COSEC.

Podatkovna zbirka papersInvited

Ostale povezave:

Razpisi