Univerza v Ljubljani si v okviru svojih strateških usmeritev vseskozi prizadeva za odličnost na raziskovalnem področju, kar vključuje tudi mednarodno odprtost ter povezovanje (Strategija UL 2012 -2020 ter nova strategija UL, ki je v pripravi).  

Univerza v Ljubljani utrjuje akademsko skupnost profesorjev, raziskovalcev, študentov in drugih sodelavcev, ki so nosilci uresničevanja poslanstva univerze ter si prizadeva za svojo uveljavitev doma in v svetu. Zaveda se, da so dobri, strokovno vrhunsko usposobljeni kadri za njeno delovanje in razvoj ključnega pomena zato se je pridružila pobudam Evropske skupnosti za gradnjo skupnega evropskega raziskovalnega prostora (ERA).  

V nizu teh aktivnosti je Evropska komisija  leta 2005  sprejela priporočila, katerih namen je bil spodbuditi dialog med raziskovalci, interesnimi skupinami in družbo ter s tem izboljšati mednarodno konkurenčnost in privlačnost evropskega raziskovalnega prostora. V sklopu podpornih aktivnosti, namenjenih vzpostavljanju prijaznejšega in bolj podpornega okolja za raziskovalce je poleg sprejetja priporočil zaživela še pobuda oblikovanja integriranega spletnega informacijskega portala.  

Priporočila so v nizu splošnih načel in zahtev strnjena v Evropsko listino za raziskovalce in Kodeks ravnanja pri zaposlovanju raziskovalcev, informacijski portal pa se je oblikoval v  evropski portal EURAXESS – Raziskovalci v gibanju.

Leta 2008 se je  Univerza v Ljubljani zavezala k spoštovanju načel Evropske listine za raziskovalce in Kodeksa ravnanja pri zaposlovanju raziskovalcev. Svojo zavezo k spoštovanju teh načel je Univerza v Ljubljani uresničuje s sprejemanjem in izvajanjem  »Strategij UL na kadrovskem področju za razvoj karier raziskovalcev ter akcijskih načrtov« že od leta 2012 naprej.    

Univerza v Ljubljani ima kontinuirano, od leta 2013 dalje, s strani Evropske komisije podeljeno pravico do uporabe logotipa »HR Excellence in Research«. S tem Univerza v Ljubljani izkazuje, da je institucija s stimulativnim in vključujočim delovnim okoljem in da deluje skladno z Evropsko listino za raziskovalce in Kodeksom ravnanja pri zaposlovanju.

    LOGOHR6euxlogo1 


EURAXESS in Univerza v Ljubljani

Univerza v Ljubljani sodeluje v EURAXESS mreži Slovenija že od njene ustanovitve dalje. V nizu aktivnosti za izgradnjo skupnega evropskega prostora je Evropska komisija  leta 2005  sprejela priporočila katerih namen je bil spodbuditi dialog med raziskovalci, interesnimi skupinami ...

več

Strategija UL na kadrovskem področju za razvoj karier raziskovalcev in pedagogov

Strategija UL na kadrovskem področju za raziskovalce in pedagoge za obdobje 2021-2023 z akcijskim načrtom Enako kot v preteklih obdobjih je bila na osnovi interne analize in interne evalvacije uresničevanja Strategije UL za razvoj karier raziskovalcev  za obdobje 2017-2020 pripravljena nova ...

več