Univerza v Ljubljani si v okviru svojih strateških usmeritev vseskozi prizadeva za odličnost na raziskovalnem področju, kar vključuje tudi mednarodno odprtost ter povezovanje (Strategija UL 2012 -2020).

Univerza v Ljubljani utrjuje akademsko skupnost profesorjev, raziskovalcev, študentov in drugih sodelavcev, ki so nosilci uresničevanja poslanstva univerze ter si prizadeva za svojo uveljavitev doma in v svetu. Zaveda se, da so dobri, strokovno vrhunsko usposobljeni kadri za njeno delovanje in razvoj ključnega pomena zato se je pridružila pobudam Evropske skupnosti za gradnjo skupnega evropskega raziskovalnega prostora (ERA).

V nizu teh aktivnosti je Evropska komisija  leta 2005  sprejela priporočila katerih namen je bil spodbuditi dialog med raziskovalci, interesnimi skupinami in družbo ter s tem izboljšati mednarodno konkurenčnost in privlačnost evropskega raziskovalnega prostora. V sklopu podpornih aktivnosti, namenjenih vzpostavljanju prijaznejšega in bolj podpornega okolja za raziskovalce je poleg sprejetja priporočil zaživela še pobuda oblikovanja integriranega spletnega informacijskega portala.

Priporočila so v nizu splošnih načel in zahtev strnjena v Evropsko listino za raziskovalce in Kodeks ravnanja pri zaposlovanju raziskovalcev, informacijski portal pa se je oblikoval v  evropski portal EURAXESS – Raziskovalci v gibanju.

 

euraxes


 


'EURAXESS – Raziskovalci v gibanju'  je vstopna točka  do privlačnih raziskovalnih poklicnih poti v Evropi in baza, ki omogoča nabor raziskovalnih talentov z vsega sveta. S strani Evropske komisije je predstavljen kot referenčni portal za 'premagovanje ovir' pri mobilnosti raziskovalcev. Države, ki se priključijo v EUROAXESS portal tvorijo mrežo EURAXESS, ki deluje že v 38 državah. Na ta način se vzpostavlja v Evropi območje odličnosti na področju znanstvenih raziskav in mobilnosti raziskovalcev. Na spletnem portalu Evropske komisije »EURAXESS – Raziskovalci v gibanju« so tako podane osnovne informacije o teh 38 državah, ki predstavljajo ciljno destinacijo  mobilne raziskovalke ali raziskovalca: možnosti za izvajanje raziskovalne dejavnosti v ciljni državi, prosta delovna mesta, štipendije in dotacije in vse napotke, ki bodo omogočili lažji prehod v novo delovno in življenjsko okolje. Dodatne ali podrobnejše informacije posredujejo  svetovalci v 200 EURAXESS servisnih centrih v državah članicah mreže EURAXESS.

EURAXESS sestavljajo štiri vsebinske osi: Jobs, Services, Rights in Links, ki vsebujejo:

EURAXESS Jobs: baza prostih delovnih mest za raziskovalce in portal za objavljanje prostih delovnih mest s strani delodajalcev ter velika baza štipendij in dotacij, namenjenih raziskovalcem;
EURAXESS Services: razvejana brezplačna in vsestranska pomoč raziskovalcem pred, ob in v času mobilnosti (pri selitvi v tujino z informacijami o dovoljenju za bivanje, dovoljenju za delo, pravnim statusom, socialnih transferjih, zdravstvenem zavarovanju, položaju raziskovalčeve družine);
EURAXESS Rights: informacije o enakopravni obravnavi in pravicah pri zaposlovanju raziskovalcev, ki temeljijo na dveh dokumentih: Evropski listini za raziskovalce in Kodeksu ravnanja pri zaposlovanju raziskovalcev;
EURAXESS Links: orodje za povezovanje evropskih raziskovalcev na delu v ‘tujini’ (v neevropskih državah). Trenutno deluje že pet t.i. povezav EURAXESS ZDA, Japonska, Kitajska Singapur in Indija.

Slovenija se je vključila v aktivnosti v letu 2005, ko je uradno imenovala nacionalni center in povezovalno organizacijo (bridgehead organisation, EURAXESS BHO). CMEPIUS, ki po pooblastilu MVZT izvaja te naloge, je v tem času vzpostavil nacionalni spletni portal (Euraxess Slovenia), spodbudil  nastanek lokalnih informacijskih centrov oziroma kontaktnih točk in sodeloval pri seznanjanju javnosti z vsebino Evropske listine za raziskovalce in Kodeksom ravnanja pri zaposlovanju raziskovalcev.

Univerza v Ljubljani že od začetka sodeluje v EURAXESS mreži Slovenija.

Leta 2008 se je  Univerza v Ljubljani zavezala, k spoštovanju načel Evropske listine za raziskovalce in Kodeksa ravnanja pri zaposlovanju raziskovalcev , ki jih posamezna institucija upošteva pri oblikovanju in sprejemanju  svoje strategije in sistemov za razvoj karier vseh raziskovalcev. Svojo zavezo je uresničila s sprejetjem Strategije UL za razvoj karier raziskovalcev za obdobje 2012 – 2016 in Akcijskega načrta za njeno uresničitev.

 

HR excellence in research logo