Univerza v Ljubljani (UL) je bila ustanovljena leta 1919 in vključuje 23 fakultet in 3 umetniške akademije. Vse od ustanovitve dalje je UL največja in najkakovostnejša slovenska znanstveno-raziskovalna organizacija, ki je vseskozi prepoznavna tudi v mednarodni znanstveni skupnosti. Svojo raziskovalno in umetniško dejavnost izvaja na fakultetah in akademijah, ki pokrivajo vsa raziskovalna in umetniška področja. Več o tem na povezavi Raziskovalne, razvojne in umetniške aktivnosti.

Na UL deluje več kot 3500 raziskovalcev in po podatkih iz baze Web of Knowledge Thomson-Reuters prispevajo univerzitetni učitelji in raziskovalci Univerze v Ljubljani redno skoraj 50% vseh mednarodno odmevnih znanstvenih objav iz R Slovenije. Več o raziskovalcih UL in njihovih objavah na povezavi Bibliografija in citiranost raziskovalcev.

V zadnjih letih se UL na t. i. Times lestvici uvršča med 3 % najuspešnejših univerz na svetu in po t. i. Šanghajski lestvici med 500 najuspešnejših raziskovalnih univerz v svetu. Visoko se uvršča tudi po mednarodni odmevnosti (citiranost znanstvenih objav). Svoje najbolj odlične raziskovalne dosežke enkrat letno predstavi tudi v okviru Tedna univerze. Več o tem na povezavi Najodmevnejši raziskovalni dosežki v letu 2020.

S pomočjo sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj je skupaj z drugimi slovenskimi univerzami leta 2015 vzpostavila repozitorij raziskovalnih rezultatov in zaključnih študentskih del. Z vzpostavitvijo Repozitorija Univerze v Ljubljani svojim raziskovalcem tako omogoča tudi odprto dostopnost raziskovalnih objav. Več o tem na povezavi Odprta znanost.

UL je zelo aktivna v mednarodnih raziskovalnih in izobraževalnih programih in projektih, še posebej v EU okvirnih programih (7OP, H2020), kjer se po številu raziskovalnih projektov uvršča v sam vrh univerz in raziskovalnih organizacij iz novih držav članic EU (EU13). Več o tem na povezavi Sodelovanje UL v evropskih programih.

S sodelovanjem v razvojnih projektih, financiranih s strani evropskih strukturnih skladov, pomembno prispeva k infrastrukturnemu in razvoju, strukturnim spremembam in gospodarskemu razvoju Slovenije. Več o tem na povezavi Evropski strukturni skladi.

Univerza nudi tako svojim kot tudi gostujočim raziskovalcem odlično raziskovalno okolje in moderno raziskovalno opremo za razvoj prebojnih raziskovalnih dosežkov in inovacij. Več o tem na povezavi Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov.

Odprtost za tuje raziskovalce in mednaroden pretok raziskovalcev podpira EURAXESS kontaktna točka in vključenost v EURAXESS mrežo Slovenije. Več o tem na povezavi Mednarodna mobilnost raziskovalcev.

Univerza nudi raziskovalcem spodbudno raziskovalno okolje, odprte možnost za karierni razvoj in dodatna usposabljanja, potrebna za raziskovalno delo. Več o tem na povezavi Karierni razvoj in usposabljanje.

Leta 2008 se je Univerza v Ljubljani zavezala, k spoštovanju načel Evropske listine za raziskovalce in Kodeksa ravnanja pri zaposlovanju raziskovalcev in leta 2012 sprejela svojo Strategijo UL za razvoj karier raziskovalcev, na osnovi katere ji je Evropska komisija podelila pravico do uporabe loga »Excellence in research«. Več o tem na povezavi Strategija za razvoj karier raziskovalcev.

Etika v raziskovanju in odgovorno raziskovalno delo sta temelj raziskovalnega in razvojnega dela dela na UL. Več o tem na povezavi Etika v raziskovanju.