Na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani se je prvič odvila predstavitev najodmevnejših raziskovalnih dosežkov Univerze v Ljubljani v letu 2014. Namen dogodka, ki je odprl tradicionalni Teden Univerze, je bil poudariti usmerjenost univerze v raziskovanje in izpostaviti tiste raziskovalce, ki so letos dosegli še posebej vidne rezultate. »Z najvidnejšimi dosežki se na Univerzi v Ljubljani uvrščamo v vrh svetovne znanosti. Raziskave, tako osnovne kot uporabne, so del našega temeljnega poslanstva in nezamenljivi del kakovosti. So temelj, na katerem stoji univerzitetno izobraževanje, ki mora sproti vključevati svetovna dognanja znanosti,« je ob tej priložnosti povedal prorektor za področje znanstveno raziskovalnega dela Univerze v Ljubljani prof. dr. Martin Čopič.

Pri izboru avtorjev desetih najodmevnejših raziskovalnih dosežkov Univerze v Ljubljani je komisija upoštevala predvsem mednarodno odmevnost, ki se izkazuje s citati in vplivnostjo revije, kjer je bilo delo objavljeno. Na izbor so vplivali tudi zaključena celota dosežka, zanimiva za širšo strokovno in splošno javnost, ter koristnost uporabe.

Avtorji desetih najodmevnejših raziskovalnih dosežkov Univerze v Ljubljani v letu 2014 so:

  1. Ines Mandič-Mulec, Anna Oslizlo, Polonca Štefanič in Iztok Dogša z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani z dosežkom Privatna povezava med signalom in odzivom na zaznavanje kvoruma bakterije Bacillus subtilis
  2. Jože Sambt z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani z dosežkom Je nizka rodnost res problem? Staranje prebivalstva, odvisnost in potrošnja
  3. Luka Zevnik s Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani z dosežkom Kritične perspektive v proučevanju sreče: rojstvo moderne sreče
  4. Tadej Kotnik s Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani z dosežkom Strele kot naravni mehanizem prenosa genov
  5. Miha Pavšič, Gregor Hunčar in Brigita Lenarčič s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani z dosežkom Pojasnjena zgradba tumorske označevalne molekule EpCAM
  6. Andreja Gomboc, Drejc Kopač in Jure Japelj s Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani z dosežkom Proučevanje najmočnejših eksplozij v vesolju
  7. Primož Ziherl s Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani z dosežkom Mozaični kvazikristali
  8. Janez Kos in Tomaž Zwitter s Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani z dosežkom Prostorske karte medzvezdnega absorbcijskega pasu pri 862 nanometrih
  9. Mitjan Kalin s Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani z dosežkom Nano inženiring kontaktnih površin za molekularni nadzor mejnega mazanja in trenja
  10. Bojan Vrtovec z Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani z dosežkom Zdravljenje srčnega popuščanja s presaditvijo matičnih celic

Oglejte si predstavitev najodmevnejših raziskovalnih dosežkov v posebni knjižici:
Najodmevnejši raziskovalni dosežki UL 2014_knjižica (1).pdf

Avtor fotografij je Željko Stevanić, IFP, d.o.o.

Rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Ivan Svetlik (prvi z leve) in prorektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Martin Čopič (prvi z desne) z avtorji najodmevnejših raziskovalnih dosežkov Univerze v Ljubljani v letu 2014. Rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Ivan Svetlik (prvi z leve) in prorektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Martin Čopič (prvi z desne) z avtorji najodmevnejših raziskovalnih dosežkov Univerze v Ljubljani v letu 2014.  

Avtorji izbranih raziskovalnih dosežkov s predmeti, ki jih spominjajo na njihov uspeh. Na Univerzi v Ljubljani smo ponosni na to, da prispevamo v zakladnico znanja skoraj polovico znanstvenih objav v Sloveniji.Avtorji izbranih raziskovalnih dosežkov s predmeti, ki jih spominjajo na njihov uspeh. Na Univerzi v Ljubljani smo ponosni na to, da prispevamo v zakladnico znanja skoraj polovico znanstvenih objav v Sloveniji.