Kalorične tehnologije toplotnih črpalk in hladilnikov prihodnosti (Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani)

Avtorji:Andrej Kitanovski, Jaka Tušek, Urban Tomc, Uroš Plaznik, Marko Ožbolt, Blaž Jelenc, Alojz Poredoš

V luči iskanja energetsko učinkovitih naprav s čim manjšim obremenjevanjem okolja se v svetu veliko truda posveča iskanju alternativnih tehnologij pretvorbe energij. Na področju hlajenja in toplotnih črpalk se ob bok klasičnim parno kompresorskim napravam postavljajo številne tehnologije. Izmed teh imajo največji potencial t. i. kalorične tehnologije, ki zaradi povračljivosti procesov predstavljajo resno alternativo prihodnosti. Ekipa Laboratorija za hlajenje in daljinsko energetiko Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani predstavlja eno vodilnih raziskovalnih skupin v svetu na področju kalorične pretvorbe energij z magnetokaloričnim, elektrokaloričnim in elastokaloričnim efektom.

Na področju magnetokaloričnega hlajenja so člani ekipe sodelovali pri razvoju štirih od danes šestdeset obstoječih prototipnih naprav. Pri tem so obogatili svetovno zakladnico znanja, še posebej na področju termodinamike, prenosa toplote, karakteristik delovanja ter uvedbe novih konceptov učinkovitih magnetokaloričnih naprav. Na področju elektrokaloričnih naprav je ekipa izdelala tretji tovrstni prototip na svetu, v teku izdelave pa je tudi četrti prototip z implementacijo najnovejših dognanj.

Z rezultati dela in svetovno razpoznavnostjo je skupina deležna posebne pozornosti industrije. To je bila še dodatna spodbuda za ustrezno zaščito tržno potencialnih idej. Na podlagi povabila prestižnega založnika je skupina svoje rezultate dela kot prva na svetu predstavila v znanstveni monografiji in s tem dodatno potrdila svojo vodstveno vlogo v svetu.

Vir: Kitanovski, A., Tušek, J., Tomc, U., Plaznik, U., Ožbolt, M. in Poredoš, A. (2014). Magnetocaloric Energy Conversion: From Theory to Applications. Springer.