Učinkovita dezinfekcija vode s pomočjo hidrodinamske kavitacije

Raziskovalci s Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani in Nacionalnega inštituta za biologijo so prvi na svetu pokazali na možnost inaktivacije virusov s pomočjo hidrodinamske kavitacije – hitrega uparjanja in rekondenzacije vode kot posledice nenadne lokalne spremembe tlaka.

Avtorji: Janez Kosel, Ion Gutierrez-Aguirre, Tanja Dreo, Nejc Rački, Maja Ravnikar, Matevž Dular


Cilj čiščenja voda je zmanjšanje patogenih mikroorganizmov do mere, ko ti niso več škodljivi za zdravje. Standardni postopki dezinfekcije vode so energetsko ali okoljsko neučinkoviti. Raziskovalci s Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani (Janez Kosel, Matevž Dular) in Nacionalnega inštituta za biologijo (Ion Gutiérrez-Aguirre, Nejc Rački, Tanja Dreo, Maja Ravnikar) so pod vodstvom Matevža Dularja kot prvi na svetu pokazali na možnost inaktivacije virusov s pomočjo hidrodinamske kavitacije – hitrega uparjanja in rekondenzacije vode kot posledice nenadne lokalne spremembe tlaka.

V članku v reviji Water Research so kvantificirali vpliv hidrodinamske kavitacije na infektivnost bakteriofaga MS-2 (modelni organizem človeku nevarni norovirus). Rezultati kažejo na signifikantno zmanjšanje števila infektivnih virusov vrste MS-2 – dosegli so več kot desettisočkratno zmanjšanje v številu infektivnih virusov, s čimer so dosegli prag dezinfekcije, kot ga predpisuje EPA (Environmental Protection Agency). Z raziskavo so odprli možnost k novi energetsko učinkoviti metodologiji dezinfekcije vode. Članek je bil s strani urednika in recenzentov označen kot zgodovinski mejnik ter potencialno revolucionarna tehnologija dezinfekcije vode. Med 'featured publications' ga je uvrstila tudi International Water Association (IWA).

Poleg omenjene raziskave je skupina s Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani v preteklih letih pokazala tudi na možnosti uporabe kavitacije kot energetsko in okoljsko učinkovite metode za odstranjevanje farmacevtikov, cianobakterij, alg in bakterij. Rezultate so predstavili v osmih revialnih člankih in štirih patentih, ki so bili citirani že več kot dvestokrat.
 

Vir: KOSEL, Janez, GUTIÉRREZ-AGUIRRE, Ion, RAČKI, Nejc, DREO, Tanja, RAVNIKAR, Maja, DULAR, Matevž. Efficient inactivation of MS-2 virus in water by hydrodynamic cavitation. Water research, 2017, vol. 124, str. 465-471. (Kategorija: 1A1 (Z, A'', A', A1/2), IF = 6,942; ZR - water resources: 1/88, IH - engineering, environmental: 2/49, JA - environmental sciences: 8/229)