Hotelski gostje se ne obnašajo okolju prijazno, če od tega nimajo koristi

Okoljske označbe v okviru hedonističnega konteksta turizma pri hotelskih gostih niso dovolj velika spodbuda, da bi se obnašali okolju prijazno. 

Okolju prijazne označbe, ki spodbujajo okoljske vrednote posameznikov, so se izkazale kot učinkovit mehanizem, ki sproža okolju prijazno vedenje v vsakdanjem življenju. Študija treh raziskovalk (Ljubica Knežević Cvelbar, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani; Sara Dolničar, UQ Business School, The University of Queensland, Avstralija; Bettina Grün, Johannes Kepler University Linz, Avstrija) preizkuša potencial takih posegov v hedonističnem kontekstu turizma, v katerem spremembe v vedenju ne ustvarjajo neposrednih koristi za porabnike. Rezultati eksperimenta v realnem okolju hotela s štirimi zvezdicami v Sloveniji kažejo, da okoljske označbe bistveno ne vplivajo na spremembo vedenja turistov.

Teorije s področja okoljske psihologije, ki trdijo, da so norme in vrednote učinkovit dejavnik pri spreminjanju vedenja k okolju prijaznemu, so spregledale pomen konteksta. Ravno na to pa opozarja ta članek. V hedonističnem kontekstu turizma uveljavljene teorije na področju okoljske psihologije ne držijo v celoti. Rezultati raziskave kažejo potrebo po nadaljnjem preverjanju učinkovitosti okoljskih označb v turizmu in tudi na uporabo bolj oprijemljivih koristi za turista, ki bi lahko vplivale na spremembo vedenja k okolju bolj prijaznemu.

Vir: Dolničar S., Knežević Cvelbar L., Grün B. Do pro-environmental appeals trigger pro-environmental behavior in hotel guests? J. Travel Res., 8 (2017), 988-997. 

image005.png

Rezultati študije so pokazali, da okolju prijazne označbe, ki jih vidimo v hotelih po vsem svetu, ne spodbujajo okolju prijaznega vedenja turistov. 

Vir slike: Dolničar S., Knežević Cvelbar L., Grün B. Do pro-environmental appeals trigger pro-environmental behavior in hotel guests? J. Travel Res., 8 (2017), 988-997.