Slovar sopomenk sodobne slovenščine

Najobsežnejša odprto dostopna avtomatsko generirana zbirka sopomenk za slovenščino je nastala z naprednimi računalniškimi metodami, ki so inovativne tudi v evropskem in širšem leksikografskem prostoru. 

Slovar sopomenk sodobne slovenščine je rezultat razvojno-raziskovalnega projekta, ki je ponudil napredno digitalno slovarsko spletno aplikacijo in odprto dostopno bazo podatkov: Slovar sopomenk sodobne slovenščine (https://viri.cjvt.si/sopomenke/slv/). Njegovi avtorji so raziskovalci s Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani ter s Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani (Simon Krek, Adam Cyprian Laskowski, Marko Robnik Šikonja, Iztok Kosem, Špela Arhar Holdt, Apolonija Gantar, Jaka Čibej, Vojko Gorjanc, Bojan Klemenc, Kaja Dobrovoljc).

Slovar sledi ideji odprte znanosti. Konceptualno se z njim uvaja nov tip slovarja, ki ga imenujemo odzivni slovar. Zanj je značilno, da je izhodiščna slovarska baza izdelana z naprednimi računalniškimi metodami, kar zagotavlja, da je jezikovni skupnosti takoj po izdelavi na voljo večja količina relevantnih, a še neprečiščenih jezikovnih podatkov. Ključno pri tem konceptu je, da je zbirka odprto dostopna, hkrati pa so zagotovljene metode sodelovanja celotne jezikovne skupnosti pri izdelavi izboljšane, prečiščene baze. Iz tega izhaja temeljna značilnost novega slovarskega tipa, da izdelava slovarja ni nikoli zaključena, podatki v geslih pa se lahko hitro spremenijo, če se spremeni jezikovna realnost. Sledljivost sprememb je zagotovljena s časovnim žigom v posameznih slovarskih geslih in arhiviranjem vseh različic baze. Poimenovanje izhaja iz tega, da se podatki v zbirki po predvideni metodologiji trajno odzivajo na stališča sodelujoče jezikovne skupnosti ali na jezikovno realnost, ki izhaja iz besedilne produkcije jezikovne skupnosti. To pomeni, da gre v osnovi za »slovar skupnosti za skupnost«.

Viri: Krek S., Laskowski C., Robnik-Šikonja M. From translation equivalents to synonyms: creation of a Slovene thesaurus using word co-occurrence network analysis. V: Kosem I. (ur.) et al., Proceedings of eLex 2017: Lexicography from Scratch, 19-21 September 2017, Leiden, Netherlands (2017).

Arhar Holdt Š., Čibej J., Dobrovoljc K., Gantar P., Gorjanc V., Klemenc B., Kosem I., Krek S., Lasowski C., Robnik-Šikonja M. Thesaurus of Modern Slovene: By the Community for the Community. V: Čibej J. (ur.) et al., Proceedings of the XVIII EURALEX International Congress: Lexicography in Global Contexts, Ljubljana University Press, Faculty of Arts, Ljubljana (2018).

Gorjanc V., Gantar P., Kosem I., Krek S. (ur.) Slovar sodobne slovenščine: problemi in rešitve, Znanstvena založba Filozofske fakultete, Ljubljana (2015). Deloma prevedeno v: GORJANC, V., GANTAR, P., KOSEM, I., KREK, S. (ur.) Dictionary of modern Slovene: problems and solutions, Ljubljana University Press, Faculty of Arts, Ljubljana (2017).

 image015.png

Uvodna stran slovarja sopomenk sodobne slovenščine 

Vir slike: https://viri.cjvt.si/sopomenke/slv/