Klinični potek in izid antibiotičnega zdravljenja zgodnje diseminirane ali zgodnje lokalizirane lymske borelioze

Kljub nekaterim razlikam v poteku bolezni je primerljiv izid antibiotičnega zdravljenja v obeh skupinah bolnikov ne glede na diseminacijo lahko podlaga za manj invazivno obravnavo bolnikov z zgodnjo diseminirano lymsko boreliozo v vsakodnevni klinični praksi. 

Pomanjkljivi podatki so kazali, da imajo bolniki z multiplimi erythema migrans (MEM), ki so oblika zgodnje diseminirane lymske borelioze, slabši izid antibiotičnega zdravljenja kot bolniki z zgodnjo lokalizirano obliko bolezni – solitarnim erythema migrans (EM). Namen raziskave, ki so jo opravili zdravniki Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana v sodelovanju s sodelavci z Medicinske fakultete v Ljubljani (Daša Stupica, Vera Maraspin, Petra Bogovič, Katarina Ogrinc, Rok Blagus, Tjaša Cerar, Franc Strle), je bil ugotoviti morebitne razlike v poteku in izidu zdravljenja med MEM in solitarnim EM.

V prospektivno kohortno raziskavo je bilo vključenih 200 bolnikov z MEM in 403 bolniki s solitarnim EM ter 544 kontrolnih oseb, ki lymske borelioze niso prebolele. Ugotovili so nekatere razlike v kliničnem poteku obeh oblik bolezni. Prvih šest mesecev po zdravljenju je bil delež bolnikov z nepopolnim izidom zdravljenja, ki se je kazal pretežno s prisotnostjo ojačenih ali na novo nastalih simptomov po lymski boreliozi, ki jih je klinično težko ločiti od nespecifičnih simptomov, ki se pojavljajo tudi v splošni populaciji, večji v skupini MEM kot v skupini solitarni EM, ob pregledu po dvanajstih mesecih pa je bil izid zdravljenja primerljiv. Pogostost nespecifičnih simptomov pri bolnikih je bila podobna kot pri kontrolnih osebah.

Primerljiv izid antibiotičnega zdravljenja v obeh skupinah bolnikov ne glede na diseminacijo je lahko podlaga za manj invazivno obravnavo bolnikov z MEM v vsakodnevni klinični praksi. Pri ocenjevanju nespecifičnih simptomov pri bolnikih, ustrezno zdravljenih zaradi MEM ali solitarnega EM, je potrebna kritična presoja.

Vir: Stupica D., Maraspin-Čarman V., Bogovič P., Ogrinc K., Blagus R., Cerar Kišek T., Strle F., Comparison of Clinical Course and Treatment Outcome for Patients With Early Disseminated or Early Localized Lyme Borreliosis, JAMA Dermatol., 9 (2018), 1050-1056.

image017.jpg

Erythema migrans na rami 

Vir slike: Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja, UKC Ljubljana