Učenci z disleksijo potrebujejo poleg oči tudi ušesa

Poslušanje besedila med branjem zahtevnejših angleških besedil nedvoumno pomaga slovenskim šestošolcem z disleksijo, medtem ko ga učenci brez disleksije ne potrebujejo. 

Poslušanje besedila med branjem je diferencialna spodbuda za učence z disleksijo in jo zato lahko ponudimo kot posebno prilagoditev v določenih ocenjevalnih in izobraževalnih kontekstih – npr. pri branju in poslušanju težjih besedil. Po petih letih poučevanja, usmerjenega v pismenost, učenci z disleksijo še vedno zaostajajo na ravni dekodiranja za svojimi vrstniki, zato je zgodnje učenje angleščine kot globokega jezika pomembno tudi pri odkrivanju disleksije, ki jo instrumenti v slovenščini kot transparentnem jeziku težje zaznajo.

Izvedeni sta bili dve raziskavi, v katerih so raziskovalke (Milena Košak Babuder in Karmen Pižorn s Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani ter Judit Kormos z Univerze v Lancastru) želele ugotoviti, kako na razumevanje različno zahtevnih angleških besedil, pri šestošolcih z disleksijo in brez nje, vpliva način vnosa besedila ((1) branje, (2) branje s sočasnim poslušanjem in (3) poslušanje). V prvi raziskavi so ugotavljale kako na razumevanje besedil pri učencih, ki obiskujejo 6. razred, vpliva modalni vnos in zahtevnost besedila, v drugi pa, kakšne so razlike med spretnostmi nižjih ravni v slovenskem jeziku ter branjem, branjem s sočasnim poslušanjem in poslušanjem v angleščini pri učencih 6. razreda z disleksijo in učencih brez nje. Obe raziskavi sta bili izvedeni na istem vzorcu učencev in sta zajemali 233 učencev brez disleksije in 47 učencev z disleksijo. Za preverjanje bralnega razumevanja so uporabile besedila različnih zahtevnosti. Podatke so obdelale s kompleksnimi statističnimi metodami, kar daje raziskavi preverljivost in ponovljivost.

Viri: Kormos J., Košak Babuder M., Pižorn K. The role of low-level first language skills in second language reading, reading-while-listening and listening performance: a study of young dyslexic and non-dyslexic language learners, Appl. Linguist., (2018), doi: 10.1093/applin/amy028.

Košak Babuder M., Kormos J., Ratajczak M., Pižorn K. The effect of read-aloud assistance on the text comprehension of dyslexic and non-dyslexic English language learners. Lang. Test., (2018), doi:10.1177/0265532218756946.

image019.png

Povezanost med spretnostmi nižjih ravni v prvem jeziku in rezultati na testu bralnega razumevanja v angleščini (J2) s tremi različnimi vnosti (branje, poslušanje in sočasno branje s poslušanjem) (N = 276) 

Vir slike: Kormos J., Košak Babuder M., Pižorn K. The role of low-level first language skills in second language reading, reading-while-listening and listening performance: a study of young dyslexic and non-dyslexic language learners, Appl. Linguist., (2018), doi: 10.1093/applin/amy028