Akutno povišan krvni sladkor slabo vpliva na spomin pri mladostnikih s sladkorno boleznijo tipa 1

Raziskovalci z Medicinske in Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani so ugotovili, da je pri mladostnikih s sladkorno boleznijo tipa 1 med akutno hiperglikemijo prišlo do zmanjšanja kapacitete delovnega spomina v primerjavi z zdravimi sovrstniki, ob normalnih vrednostih krvnega sladkorja pa ni bilo statistično pomembne razlike med skupinama.

Otroci s sladkorno boleznijo tipa 1 (SB1) imajo v primerjavi z zdravimi vrstniki blage kognitivne spremembe. Zakaj do njih pride, še ni znano. Cilj raziskovalcev Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani (asist. Jasna Šuput Omladič (1. avtorica), asist. dr. Andrej Vovk, prof. dr. Dušan Šuput, doc. dr. Klemen Dovč, izr. prof. dr. Nataša Bratina, doc. dr. Magdalena Avbelj Stefanija, prof. dr. Tadej Battelino (korespondenčni avtor)) in Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (asist. dr. Anka Slana Ozimič) ter prof. dr. Grege Repovša je bil razjasniti vpliv akutne hiperglikemije na delovanje možganov pri mladostnikih s SB1.

Študija je bila zasnovana kot klinična raziskava odprtega tipa. Vključili so 20 preiskovancev s SB1 (starost 14,64 ± 1,78 let) in 20 zdravih vrstnikov (starost 14,40 ± 2,82 let). Vsi preiskovanci so opravili strukturno magnetnoresonančno slikanje in dve funkcionalni magnetnoresonančni snemanji. Preiskovanci s SB1 so prvo funkcionalno snemanje opravili pri normalni koncentraciji in drugo ob povišani koncentraciji krvnega sladkorja 20 mmol/L; medtem ko v skupini zdravih preiskovancev vrednosti krvnega sladkorja niso spreminjali.

V primerjavi z zdravimi sovrstniki je v skupini s SB1 prišlo do zmanjšanja kapacitete delovnega spomina med akutno hiperglikemijo. Ob normalnih vrednostih krvnega sladkorja pa ni bilo statistično pomembne razlike med skupinama. Po védenju raziskovalcev je to prva študija, ki preučuje aktivacijo možganov med akutno hiperglikemijo.

Akutna hiperglikemija negativno vpliva na kapaciteto prostorskega delovnega spomina pri mladostnikih s SB1. Možno je, da na račun slabše aktivacije možganov v fazi vkodiranja dražljaja. Zmanjšana kapaciteta prostorskega delovnega spomina je pomembna v vsakodnevnem delovanju in ima lahko vpliv na šolsko uspešnost te starostne skupine.

Avtorji so z naprednimi tehnikami magnetnoresonačnega slikanja in spektroskopije nakazali tudi najverjetnejši vzrok za moteno delovanje možganov, saj so opazili, da se je koncentracija vseh merjenih metabolitov v možganih zmanjšala, kar kaže na nastanek mikroedemov v možganovini, povzročenih s hiperglikemijo.

Vir: ŠUPUT, Jasna, SLANA OZIMIČ, Anka, VOVK, Andrej, ŠUPUT, Dušan, REPOVŠ, Grega, DOVČ, Klemen, BRATINA, Nataša, AVBELJ, Magdalena, BATTELINO, Tadej. Acute hyperglycemia and spatial working memory in adolescents with type 1 diabetes. Diabetes care, ISSN 0149-5992, Aug. 2020, vol. 43, no. 8, str. 1941–1944.