Poslanstvo

Mrežo raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani (MRIC UL) sestavljajo infrastrukturni centri, ki omogočajo specializirano tehnično, instrumentalno, ekspertno in informacijsko podporo raziskovalnim in infrastrukturnim skupinam Univerze v Ljubljani, njeni pedagoški dejavnosti ter uporabnikom izven univerze.


Financiranje 

Izvajanje dejavnosti MRIC UL sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS.


Infrastrukturni center

·         ima vodjo centra
·         člane centra
·         razvija specializirano infrastrukturno dejavnost
·         o svoji dejavnosti seznanja uporabnike in javnost (spletna stran)
·         omogoča usluge raziskovalcem in drugemu osebju UL
·         omogoča usluge drugim uporabnikom v skladu s pravili in cenikom Upravnega odbora UL
·         poroča o svojem delu

Vodja infrastrukturnega programa MRIC UL je prorektor zadolžen za področje znanstveno-raziskovalnega dela prof. dr. Anton Ramšak.
 

Infrastrukturni centri MRIC UL 2022-2027

UL, BF:

 1. Razvojno raziskovalni center za proucevanje rasti in razvoja kmetijskih rastlin
  Vodja: dr. Jerneja Jakopič
 2. Infrastrukturni center za raziskave molekulskih interakcij
  Vodja: doc. dr. Matej Butala
 3. Zbirka industrijskih mikroorganizmov (ZIM)
  Vodja: doc. dr. Neža Čadež
 4. Infrastrukturni center Mycosmo
  Vodja: prof. dr. Nina Gunde – Cimerman
 5. Botanični vrt center za avtohtono in tujo floro s semensko gensko banko 
  Vodja: doc. dr. Jože Bavcon
 6. Infrastrukturni center za pedologijo in varstvo okolja(ICPVO)
  Vodja: doc. dr. Marko Zupan
 7. Infrastrukturni center Mikroskopija bioloskih vzorcev
  Vodja: prof. dr. Rok Kostanjšek
 8. IC raziskovalni gozd Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire
  Vodja: doc. dr. Matija Klopčič
 9. IC za  pripravo, staranje in terensko testiranje lesa ter lignoceluloznih materiaov (IC LES PST)
  Vodja: doc. dr. Boštjan Lesar

UL, EF:

 1. Infrastrukturni center Ekonomske fakultete - ICEF
  Vodja: Tomaž Ulčakar

UL, FDV:

 1. Arhiv družboslovnih podatkov 
  Vodja: doc. dr. Janez Štebe
 2. Program za Longitudinalno Mednarodno Empirično Raziskovanje (PLMER) 
  Vodja: doc. dr. Slavko Kurdija

UL, FDV, FF, PEF, FE in FRI:

 1. Center za jezikovne vire in tehnologije UL- CJVT
  Vodja: dr. Simon Krek

UL, FE:

 1. IC Celična elektrotehnika
  Vodja: prof. dr. Tadej Kotnik

UL, FF:

 1. Infrastrukturna podpora humanističnim študijam
  Vodja: izr. prof. dr. Sašo Jerše

UL, FFA:

 1. Infrastrukturni center Fakultete za farmacijo 
  Vodja: izr. prof. dr. Anamarija Zega
 2. EATRIS -TRI
  Vodja: prof. dr. Irena Mlinarič Raščan

UL, FGG:

 1. Grajeno okolje
  Vodja: prof.dr. Jože Korelc

UL, FKKT:

 1. Infrastrukturni center UL FKKT 
  Vodja: izr. prof. dr. Andreja Žgajnar Gotvajn
 2. Enota za dediščinsko znanost  ERIHS 
  Vodja: prof. dr. Matija Strlič

UL, FMF:

 1. Infrastrukturni-center-fmf/
  Vodja: izr. prof. dr. Miha Ravnik

UL, FS:

 1. Infrastrukturni center za sodobno strojništvo
  Vodja: prof. dr. Janko Slavič

UL, MF:

 1. Center za funkcijsko genomiko in bio-čipe CFGBC
  Vodja: doc. dr. Tadeja Režen
 2. Carl Zeiss referenčni center za lasersko konfokalno mikroskopijo 
  Vodja: akad. prof. dr. Robert Zorec
 3. IC za bibliometrijo, odkrivanje znanja iz podatkovnih zbirk in znanstveno komuniciranje 
  Vodja: doc. dr. Brane Leskošek
 4. Infrastrukturni center za raziskave patogenih mikroorganizmov 3.stopnje biološke vrednosti(IC BSL-3+)
  Vodja: znan.sod., doc. dr. Miša Korva 
 5. Biomedicinski center za mikroskopijo
  Vodja: prof. dr. Peter Veranič
 6. IC za eksperimentalno dentalno medicino
  Vodja: izr. prof. dr. Boris Gašpirc
 7. Center slikanja in spektroskopije na osnovi magnetne resonance
  Vodja: prof. dr. Dušan Šuput 

UL, NTF:

 1. Raziskovalni infrastrukturni center UL-NTF 
  Vodja: dr. Barbara Golja

UL, VF:

 1. Infrastrukturni center za sonaravno rekultiviranje Vremščica 
  Vodja: izr. prof. dr. Marina Štukelj

UL, REKTORAT:

 1. Univerzitetna služba za informatiko 
  Vodja: mag. Aleš Košir

UL, FDV, FF:

 1. Raziskovalno središče za Vzhodno Azijo (RSVA - EARL)
  Vodja: prof. dr. Zlatko Šabič

 

ARHIV

MRIC UL 2015-2021

MRIC UL 2009-2014

MRIC UL 2004-2008