Poslanstvo


MRIC UL sestavljajo infrastrukturni centri, ki omogočajo specializirano tehnično, instrumentalno, ekspertno in informacijsko podporo raziskovalnim in infrastrukturnim skupinam Univerze v Ljubljani, njeni pedagoški dejavnosti ter uporabnikom izven univerze.


Infrastrukturni center

  • ima vodjo centra
  • člane (ki niso člani programskih ali raziskovalno-projektnih skupin)
  • razvija specializirano infrastrukturno dejavnost
  • o svoji dejavnosti seznanja uporabnike in javnost (spletna stran)
  • omogoča usluge raziskovalcem in drugemu osebju UL
  • omogoča usluge drugim uporabnikom v skladu s pravili in cenikom Upravnega odbora UL
  • poroča o svojem delu

Vodja infrastrukturne dejavnosti MRIC UL je prorektor za raziskovalno delo, prof. dr. Peter Maček.


Infrastrukturni centri MRIC UL