Poslanstvo


MRIC UL sestavljajo infrastrukturni centri, ki omogočajo specializirano tehnično, instrumentalno, ekspertno in informacijsko podporo raziskovalnim in infrastrukturnim skupinam Univerze v Ljubljani, njeni pedagoški dejavnosti ter uporabnikom izven univerze.


Infrastrukturni center

  • ima vodjo centra
  • člane (ki niso člani programskih ali raziskovalno-projektnih skupin)
  • razvija specializirano infrastrukturno dejavnost
  • o svoji dejavnosti seznanja uporabnike in javnost (spletna stran)
  • omogoča usluge raziskovalcem in drugemu osebju UL
  • omogoča usluge drugim uporabnikom v skladu s pravili in cenikom Upravnega odbora UL
  • poroča o svojem delu

Vodja infrastrukturne dejavnosti MRIC UL je prorektor za raziskovalno delo, prof. dr. Miha Juhart.

 

Infrastrukturni centri MRIC UL 2009-2014

·         Univerzitetna služba za informatiko (UL)
          Vodja: mag. Tomo Jarc

·         Infrastrukturni center UL FKKT (UL FKKT)
          Vodja: prof. dr. Anton Meden

·         Center za funkcijsko genomiko in bio-čipe CFGBC (UL MF)
          Vodja: prof. dr. Radovan Komel

·         Carl Zeiss referenčni center za lasersko konfokalno mikroskopijo (UL MF)
          Vodja: prof. dr. Robert Zorec

·         IC za bibliometrijo, odkrivanje znanja iz podatkovnih zbirk in znanstveno komuniciranje (UL MF)
          Vodja: prof. dr. Janez Stare

·         Infrastrukturni center za sonaravno rekultiviranje Vremščica (UL VF)
          Vodja: prof. dr. Nina Čebulj Kadunc

·         Razvojno raziskovalni center za proučevanje rasti in razvoja kmetijskih rastlin (UL BF)
          Vodja: dr. Dragan Žnidarčič

·         Infrastrukturni center za raziskave molekulskih interakcij  (UL BF)
          Vodja: prof. dr. Gregor Anderluh

·         Zbirka industrijskih mikroorganizmov (ZIM) (UL BF)
          Vodja: dr. Neža Čadež

·         IC Mycosmo (UL BF)
          Vodja: prof. dr. Nina Gunde - Cimerman

·         Botanični vrt - center za avtohtono in tujo floro s semensko gensko banko (UL BF)
          Vodja: doc. dr. Jože Bavcon

·         Infrastrukturni center za pedologijo in varstvo okolja (ICPVO) (UL BF)
          Vodja: mag. Marko Zupan

·         Infrastrukturna podpora humanističnim študijam (UL FF)
          Vodja: izr. prof. dr. Vojko Gorjanc

·         Arhiv družboslovnih podatkov (UL FDV)
          Vodja: doc. dr. Janez Štebe

·         Program za Longitudinalno Mednarodno Empirično Raziskovanje (PLMER) (UL FDV)
          Vodja: doc. dr. Slavko Kurdija

·         Evropski dokumentacijski center (EDC) (UL EF)
          Vodja: Ivan Kanič, univ. dipl. prof. franc. in angl.

·         Infrastrukturni center za sodobno strojništvo (UL FS)
          Vodja: doc. dr. Tone Češnovar

·         IC Celična elektrotehnika (UL FE)
          Vodja: znan. sod. dr. Maša Kandušer 

·         Raziskovalni infrastrukturni center UL-NTF (UL NTF)
          Vodja: dr. Lidija Černe

·         Infrastrukturni center Fakultete za farmacijo (UL FFA)
          Vodja: doc. dr. Anamarija Zega