POSLANSTVO

Mrežo raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani (MRIC UL) sestavljajo infrastrukturni centri, ki omogočajo specializirano tehnično, instrumentalno, ekspertno in informacijsko podporo raziskovalnim in infrastrukturnim skupinam Univerze v Ljubljani, njeni pedagoški dejavnosti ter uporabnikom izven univerze.


FINANCIRANJE 

Izvajanje dejavnosti MRIC UL sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS.


INFRASTRUKTURNI CENTER

·         ima vodjo centra
·         člane centra
·         razvija specializirano infrastrukturno dejavnost
·         o svoji dejavnosti seznanja uporabnike in javnost (spletna stran)
·         omogoča usluge raziskovalcem in drugemu osebju UL
·         omogoča usluge drugim uporabnikom v skladu s pravili in cenikom Upravnega odbora UL
·         poroča o svojem delu

Vodja infrastrukturnega programa MRIC UL je prorektor zadolžen za področje znanstveno-raziskovalnega dela prof. dr. Matjaž Krajnc.
 

INFRASTRUKTURNI CENTRI MRIC UL 2015-2021

UL, BF:

1.      Razvojno raziskovalni center za proučevanje rasti in razvoja kmetijskih rastlin
Vodja: dr. Jerneja Jakopič

2.      Infrastrukturni center za raziskave molekulskih interakcij
Vodja: doc. dr. Matej Butala

3.      Zbirka industrijskih mikroorganizmov (ZIM)
Vodja: doc. dr. Neža Čadež

4.      Infrastrukturni center Mycosmo
Vodja: prof. dr. Nina Gunde – Cimerman

5.      Botanični vrt - center za avtohtono in tujo floro s semensko gensko banko 
Vodja: doc. dr. Jože Bavcon

6.      Infrastrukturni center za pedologijo in varstvo okolja (ICPVO)
Vodja: doc. dr. Marko Zupan

7.      Infrastrukturni center Mikroskopija bioloških vzorcev
Vodja: prof. dr. Rok Kostanjšek

8.      IC Raziskovalni gozd Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire
Vodja: doc. dr. Matija Klopčič

9.      IC za pripravo, staranje in terensko testiranje lesa ter lignoceluloznih materialov (IC LES PST)
Vodja: doc. dr. Boštjan Lesar

UL, EF:

1.      Evropski dokumentacijski center (EDC) 
Vodja: Tomaž Ulčakar

UL, FDV:

1.      Arhiv družboslovnih podatkov 
Vodja: doc. dr. Janez Štebe

2.      Program za Longitudinalno Mednarodno Empirično Raziskovanje (PLMER) 
Vodja: doc. dr. Slavko Kurdija

UL, FDV, FF, PEF, FE in FRI:

1.      Center za jezikovne vire in tehnologije UL- CJVT
Vodja: dr. Simon Krek

UL, FE:

1.      IC Celična elektrotehnika
Vodja: prof. dr. Damijan Miklavčič

UL, FF:

1.      Infrastrukturna podpora humanističnim študijam
Vodja: izr. prof. dr. Jasna Mažgon

UL, FFA:

1.      Infrastrukturni center Fakultete za farmacijo 
Vodja: izr. prof. dr. Anamarija Zega

2.      EATRIS -TRI
Vodja: prof. dr. Irena Mlinarič Raščan

UL, FGG:

1.      Grajeno okolje
Vodja: prof.dr. Jože Korelc

UL, FKKT:

1.      Infrastrukturni center UL FKKT 
Vodja: prof. dr. Janez Košmrlj

2.      Enota za dediščinsko znanost  ERIHS 
Vodja: prof. dr. Matija Strlič

UL, FMF:

1.      IC Fakultete za matematiko in fiziko 
Vodja: prof. dr. Anton Ramšak

UL, FS:

1.      Infrastrukturni center za sodobno strojništvo
Vodja: doc. dr. Tone Češnovar

UL, MF:

1.      Center za funkcijsko genomiko in bio-čipe CFGBC
Vodja: prof. dr. Damjana Rozman

2.      Carl Zeiss referenčni center za lasersko konfokalno mikroskopijo 
Vodja: akad. prof. dr. Robert Zorec

3.      IC za bibliometrijo, odkrivanje znanja iz podatkovnih zbirk in znanstveno komuniciranje 
Vodja: prof. dr. Janez Stare

4.      Infrastrukturni center za raziskave patogenih mikroorganizmov 3. Stopnje biološke vrednosti (IC BSL-3+)
Vodja: prof. dr. Tatjana Avšič Županc 

5.      Biomedicinski center za mikroskopijo
Vodja: prof. dr. Peter Veranič

6.      IC za eksperimentalno dentalno medicino
Vodja: prof. dr. Igor Kopač

7.      Center slikanja in spektroskopije na osnovi magnetne resonance
Vodja: prof. dr. Dušan Šuput
 

UL, NTF:

1.      Raziskovalni infrastrukturni center UL-NTF 
Vodja: dr. Barbara Golja

UL, VF:

1.      Infrastrukturni center za sonaravno rekultiviranje Vremščica 
Vodja: doc. dr. Primož Klinc

UL, REKTORAT:

1.      Univerzitetna služba za informatiko 
Vodja: mag. Aleš Košir

UL, FDV, FF:

1.      Raziskovalno središče za Vzhodno Azijo (RSVA - EARL)
Vodja: dr. Zlatko Šabič