Oprema za ekološke in ekofiziološke raziskave kopenskih ekosistemov Dominik Vodnik Telefonsko ali po internetu preko skrbnika opreme Oprema bo namenjena merjenju okoljskih parametrov (svetloba, temperatura zraka, lista, relativna zračna vlažnost) in preučevanih procesov v rastlinah, predvsem fotosinteze, transpiracije,prevodnost rež, respiracije in fluorescence kloroplastov. https://www.bf.uni-lj.si/sl/raziskave/raziskovalna-oprema/
Epifluorescentni mikroskop Nikon Eclipse 80i Borut Bohanec Okvirna letna zasedenost opreme je 80%, uporaba možna po predhodnem dogovoru, najem opreme po predhodnem dogovoru. Svetlobna transmisijska in epifluorescentne mikroskopija, uporaba programske opreme Lucia Karyotype in Lucia FISH. Dogradnja z DIC kontrastnim setom. https://www.bf.uni-lj.si/sl/raziskave/raziskovalna-oprema/
Oprema za proteomiko I., sestoji se iz naslednjih aparatov: aparatura za izoelektrično fokusiranje (1-D) IPGPhor 3, elektroforetske aparature (2-D) SE600 Ruby in DALTsix, čitalci gelov ImageScanner (vidna barvila), DIGE Imager (fluorescentna barvila), vodna kopel s črpalko za kroženje vode MultiTemp III, programska oprema za analizo slike ImageMaster Platinum in Decyder, robot za vzorčenje iz gela SpotPicker Branka Javornik (Sabina Berne) Okvirna letna zasedenost opreme je 80%, uporaba možna po predhodnem dogovoru, najem opreme po predhodnem dogovoru. Izolektrično fokusiranje, 1D in 2D elektroforeze, zajem slike gelov, analiza slike gelov, zajem fluorescentnih Southern blotov. https://www.bf.uni-lj.si/sl/raziskave/raziskovalna-oprema/
Oprema za proučevanje dinamike dušika in razgradnje pesticidov v tleh Marjetka Suhadolc Oprema je dostopna drugim uporabnikom. Čas uporabe je usklajen v pogovoru z "skrbnikom" opreme M. Suhadolc, Katedra za pedologijo. Osnovna oprema za preučevanje genov in mikrobnih združb, ki sodelujejo v mikrobno pogojenih procesov v tleh, npr. transformacij dušika in razgradnje pesticidov. https://www.bf.uni-lj.si/sl/raziskave/raziskovalna-oprema/
Sistem tekočinske kromatografije visoke ločljivosti (HPLC sistem) Helena Šircelj Telefonsko ali po internetu preko skrbnika opreme Aparatura je primerna za analizo rastlinskih primarnih in sekundarnih metabolitov kot so sladkorji, organske kisline, glutation, fotosintezna barvila, fenilpropanoidni sekundarni metaboliti. https://www.bf.uni-lj.si/sl/raziskave/raziskovalna-oprema/

 

Dvoročni telerobotski sistem za raziskave v medicini in industriji: dva 6DOF antropomorfni robota Motoman MH5L, dva haptična robota Force Dimension, tip Omega.7, senzorji sil, spremljajoči računalniki. Marko Munih Oprema je dostopna za industrijske in akademske partnerje. Čas dostopa ni fiksiran, je odvisen od trenutne zasedenosti, potrebna je predhodna uskladitev. Za krajša obdobja uporabe je bila oprema prosto dostopna, sicer cena po dogovoru. Sistem je sestavljen iz štirih sklopov, dveh industrijskih robotov Motoman MH5L in dveh haptičnih vmesnikov Force Dimension tip Omega.7. MH5L robota imata skupen industrijski krmilnik in vse s tem povezane funkcionalnosti. Na obeh močnostnih delih je možen tudi preklop in vodenje s posebnim industrijskim PC. Tako je možen vpliv na vse parametre, implementacija lastnih algoritmov vodenja ter razne telerobotske funkcije dvoročnega sistema (dveh parov robotov). https://robolab.si/research/infrastructure/
Mikrovalovni vektorski analizator vezij do 67 GHz Matjaž Vidmar Merilno okolje se nahaja v Laboratoriju za sevanje in optiko. Za morebitne meritve kontaktirajte dr. Boštjana Batagelja. Meritve linearnih in nelinearnih ojačevalnikov in mešalnikov. Meritve šumnega števila. Meritve anten. https://fe.uni-lj.si/raziskovanje/oprema/
Razvojno okolje tankoplastne fotovoltaike Marko Topič Razvojno okolje se nahaja v Laboratoriju za fotovoltaiko in optoelektroniko. Za možnost uporabe razvojnega okolja kontaktirajte predstojnika LPVO prof. dr. Marka Topiča. Glede na intenzivno uporabo razvojnega okolja za lastne RR potrebe je uporaba možna le v poznih popoldanskih terminih. Uporaba inertne komore za postopke nanašanja brez prisotnosti vlage ali kisika, kapljični tiskalnik za nanašanje anorganskih ali organskih past/plasti. https://fe.uni-lj.si/raziskovanje/oprema/
Razvojno okolje tankoplastne fotovoltaike Marko Topič Razvojno okolje se nahaja v Laboratoriju za fotovoltaiko in optoelektroniko. Za možnost uporabe razvojnega okolja kontaktirajte predstojnika LPVO prof. dr. Marka Topiča. Glede na intenzivno uporabo razvojnega okolja za lastne RR potrebe je uporaba možna le v poznih popoldanskih terminih. Uporaba inertne komore za postopke nanašanja brez prisotnosti vlage ali kisika, kapljični tiskalnik za nanašanje anorganskih ali organskih past/plasti. https://fe.uni-lj.si/raziskovanje/oprema/
Sistem za analizo kakovosti signalov v profesionalnih video produkcijskih, predvajalnih in prenosnih sistemih Janez Bešter Sistem za analizo kakovosti signalov se nahaja v Laboratoriju za telekomunikacije (LTFE) in je v uporabi ves čas delovnika laboratorijskega osebja in deloma izven tega časa. Dostopen je po dogovoru z vodjo Multimedijskega centra LTFE, Klemnom Pečnikom. Sistem omogoča zajemanje in digitalizacijo video signalov v profesionalnih produkcijskih in predvajalnih sistemih, izvor visoko kakovostnih digitaliziranih video signalov, implementacijo metapodatkov, kodiranje/kompresijo video signalov po standardih, merjenje in analizo kompresiranih in multipleksiranih video signalov ter merjenje in analizo moduliranih signalov. http://www.ltfe.org
Sistem za hiperspektralno zajemanje slik na mikro in makro nivoju Franjo Pernuš Po dogovoru - odvisno od trenutnega poteka razsikav Zajemanje hiperspektralnih slik https://fe.uni-lj.si/raziskovanje/oprema/
Sistem za hiperspektralno zajemanje slik na mikro in makro nivoju Franjo Pernuš Po dogovoru - odvisno od trenutnega poteka razsikav Zajemanje hiperspektralnih slik https://fe.uni-lj.si/raziskovanje/oprema/
Sistem za vrednotenje gradnikov PVS Marko Topič Sistem za vrednotenje gradnikov PVS se nahaja v Laboratoriju za fotovoltaiko in optoelektroniko. Za možnost vrednotenja kontaktirajte predstojnika LPVO prof. dr. Marka Topiča. Glede na intenzivno uporabo merilnika za lastne RR potrebe je uporaba možna le v poznih popoldanskih terminih. Testiranje izolacijske upornosti PV modulov, testiranje PV modulov pod različnimi klimatskimi pogoji, vrednotenje učinkovitosti razsmernikov. https://fe.uni-lj.si/raziskovanje/oprema/
Testni protokolni simulacijski sistem Janez Bešter Oprema je dostopna za industrijske in akademske partnerje. Čas dostopa ni fiksiran. Odvisen je od trenutne zasedenosti, potrebna je predhodna uskladitev. Cena po dogovoru. Kontakt: prof. Andrej Kos. Spirent Test Center omogoča izvajanje širokega nabora skladnostnih (angl. conformance), zmogljivostnih (angl. performance), funkcionalnih (angl. functional) in primerjalnih (angl. benchmark) testov ter emulacijo protokolov, strežnikov in odjemalcev. Vključuje 12 GE optičnih in električnih vmesnikov in omogoča izvajanje meritev in testov za protokole, ki bazirajo na Ethernet, IPv4 in IPv6. Oprema je skalabilna in podpira širok spekter telekomunikacijskih protokolov in zmogljivosti (OSI ravnine 2 do 7). https://fe.uni-lj.si/raziskovanje/oprema/
Visokonapetostni elektroporator z več ločenimi izhodi Damijan Miklavčič Oprema se nahaja v Laboratoriju za biokibernetiko FE UL, za dostop je potrebno kontaktirati predstojnika laboratorija prof. Damijana Miklavčiča. Visokonapetostni generator električnih pulzov služi za dovajanje vioskonapetostnih pulzov do 3kV. http://lbk.fe.uni-lj.si/index_si.htm
Naprava za realizacijo temperaturne fiksne točke bakra Janko Drnovšek gre za peč, ki deluje skupaj z opremo iz točke 4   https://fe.uni-lj.si/raziskovanje/oprema/
Rosiščni senzor Janko Drnovšek Inštrument je mogoče uporabiti v okviru prenosa vrednosti primarnega etalona na najvišjem metrološkem nivoju (medlaboratorijska primerjava). Zaradi pogoste uporabe inštrumenta je nujen vnaprejšen dogovor glede časovne uporabe. Cena uporabe se oblikuje na podlagi ur delovanja ter ekspertnih ur upravljalca instrumenta s strani skrbnika opreme. Instrument služi kot posredniški etalon. Z njim se prenaša vrednost primarnega etalona vlage na delovne etalone v raziskovalnih inštitucijah in industriji. https://fe.uni-lj.si/raziskovanje/oprema/
Sistem za ultra hitro fluorescenčno mikroskopijo in spektroskopijo Damijan Miklavčič Oprema se nahaja v Laboratoriju za biokibernetiko FE UL, za dostop je potrebno kontaktirati predstojnika laboratorija prof. Damijana Miklavčiča. Del opreme (hitra kamera) je vezan na fluorescenčni mikroskop, ki je dostopen zunanjim RO le v poznih popoldanskih in večernih urah ter ob vikendih. Uporaba preostalega dela opreme (spektrofluorometer) je možna po predhodnem dogovoru. Visoka občutljivost ultra-hitre kamere omogoča opazovanje hitrih sprememb fizioloških procesov, ki nastopijo ob izpostavitvi celice električnemu polju (pojav vsiljene transmembranske napetosti, pretok ionov skozi membrano, ...) z zadovoljivo prostorsko in visoko časovno ločljivostjo. S spektrofluorometrom merimo fluorescenco celotne populacije celic, s tem pa neposredno dobimo podatek o povprečnem vnosu v celico. http://lbk.fe.uni-lj.si/index_si.htm
Eksperimentalno okolje za študij naprednih metod vodenja Borut Zupančič Oprema je ob delavnikih pogosto v uporabi v raziskovalne namene. Po 16 uri ali ob vikendih bi jo bilo možno uporabljati po predhodnem dogovoru. Raziskovalna oprema je namenjena raziskovanju na področju modeliranja, simulacije in vodenja različnih tipov procesov. Omogoča študij najsodobnejših načinov vodenja hitrih mehanskih sistemov in procesnih sistemov v realnem času. Oprema se uporablja tudi v okviru različnih raziskovalnih projektov ter za namene študija na diplomskem, magistrskem, specialističnem in doktorskem študiju. https://fe.uni-lj.si/raziskovanje/oprema/
Elipsometrični merilnik tankih plasti Slavko Amon Oprema je nameščena v čistih prostorih in je pod ustreznimi pogoji dostopna tudi drugim raziskovalnim organizacijam Karakterizacija (debeline, lomni količnik) tankoplastnih transparentnih filmov https://fe.uni-lj.si/raziskovanje/oprema/
Enota za razvoj in vertifikacijo kvalitete interaktivnih večpredstavnih storitev Jurij F.Tasič Oprema se nahaja v Laboratoriju za digitalno obdelavo signalov, slik in videa, Fakulteza za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani. Za uporabo kontaktirajte predstojnika LDOS prof. dr. Jurija F. Tasiča. Na voljo izven rednega delovnega časa. V sestavu razpolagamo s sistemom za nelinearno urejanje video gradiva, sistemom za urejanje multimedijskih gradiv, DVB predvajalnim (playout) studiom, testnimi DVB sprejemniki ter s strežniki interaktivnih multimedijskih storitev. https://fe.uni-lj.si/raziskovanje/oprema/
Haptični robot z razvojno programsko opremo 1. Cilindični haptični robot FCS HapticMaster s krmilnikom, merilnim zapestjem in programsko opremo 2. Merilne kartice MeasurementComputing: PCI-DAS1602/16 AI/O, PCI-DDA08/16 AO, 2 X PCI-QUAD04 3. 2X PC Marko Munih Oprema je dostopna za industrijske in akademske partnerje. Čas dostopa ni fiksiran, je odvisen od trenutne zasedenosti, potrebna je predhodna uskladitev. Za krajša obdobja uporabe je bila oprema prosto dostopna, sicer cena po dogovoru. To je haptični robot primeren za rehabilitacijo roke, ustrezen je kot odprta arhitektura tudi za študij in poučevanje vodenja haptičnih robotov. https://robolab.si/research/infrastructure
Industrijski robotski sistem s simulacijsko in razvojno programsko opremo 1. Antropomorfni robot ABB IRB 140 s krmilnikom S4Cplus in učno enoto 2. Razvojna programska oprema 3. Vhodno/izhodni vmesniški enoti DSQC 355 in DSQC 354 4. Marko Munih Oprema je dostopna za industrijske in akademske partnerje. Čas dostopa ni fiksiran, je odvisen od trenutne zasedenosti, potrebna je predhodna uskladitev. Za krajša obdobja uporabe je bila oprema prosto dostopna, sicer cena po dogovoru. To je sodoben industrijski robot. Namen te celice je uporaba offline programiranja za načrtovanje navideznega okolja in definiranje robotskega programa, potem pa prenos v robota za izvršitev in končne prilagoditve. https://robolab.si/research/infrastructure
Merilnik učinkovitosti pretvorbe sončnih celic s sončnim simulatorjem Marko Topič Merilnik se nahaja v Laboratoriju za fotovoltaiko in optoelektroniko. Za možnost karakterizacijo vzorcev kontaktirajte predstojnika LPVO prof. dr. Marka Topiča. Glede na intenzivno uporabo merilnika za lastne RR potrebe je uporaba možna le v poznih popoldanskih terminih. Merjenje učinkovitosti pretvorbe pod umetnim soncem spektra AM1.5. https://fe.uni-lj.si/raziskovanje/oprema/
Merilnik UV/VIS/NIR transmisije in refleksije Marko Topič Merilnik se nahaja v Laboratoriju za fotovoltaiko in optoelektroniko. Za možnost karakterizacijo vzorcev kontaktirajte predstojnika LPVO prof. dr. Marka Topiča. Glede na intenzivno uporabo merilnika za lastne RR potrebe je uporaba možna le v poznih popoldanskih terminih. Merjenje direktne in totalne transmisije in refleksije v valovnem območju od 200 do 3300 nm. https://fe.uni-lj.si/raziskovanje/oprema/
Optični merilni sistem za brezkontaktno merjenje kinematičnih parametrov gibanja, Optotrak Marko Munih Oprema je dostopna za industrijske in akademske partnerje. Čas dostopa ni fiksiran, je odvisen od trenutne zasedenosti, potrebna je predhodna uskladitev. Za krajša obdobja uporabe je bila oprema prosto dostopna, sicer cena po dogovoru. Gre za sistem kamer in aktivnih markerjev, ki omogoča zajemanje 3D koordinat markerjev s 3D točnostjo +-0.3 mm v volumnu prostora s stranico več metrov. Možno je istočasno merjenje in posredovanje izmerjenih vrednosti drugim klientom in na ta način zaprtozančno vodenje. https://robolab.si/research/infrastructure
Optični spektralni analizator Boštjan Batagelj   High-accuracy and high-resolution optical spectrum analyzer
for evaluating D-WDM systems and components.
https://fe.uni-lj.si/raziskovanje/oprema/
Precizijski uporoni izmenični mostilček Janko Drnovšek Inštrument je mogoče uporabiti v okviru prenosa vrednosti primarnega etalona na najvišjem metrološkem nivoju (medlaboratorijska primerjava). Zaradi pogoste uporabe inštrumenta je nujen vnaprejšen dogovor glede časovne uporabe. Cena uporabe se oblikuje na podlagi ur delovanja ter ekspertnih ur upravljalca instrumenta s strani skrbnika opreme. Instrument se uporablja za precizijsko merjenje upornosti uporovnih termometrov (negotovost 20 ppb) v območju med 0 in 420 ohmov. https://fe.uni-lj.si/raziskovanje/oprema/
Raziskovalno okolje za študij naprednih metod v mobilni robotiki Drago Matko Oprema je v delovnem času (8:00 -16:00) pogosto v uporabi za raziskovalne skupine. Možnost dostopa bi tako bila le v popoldanskih urah oziroma izjemoma po vnaprejšnjem dogovoru. Raziskovalna oprema je namenjena raziskovanju na področju mobilne robotike, kjer gre za metode vodenja, zaznavanja, razpoznavanje okolice in večagentne sisteme. Oprema se je in se uporablja tudi v okviru različnih raziskovalnih projektov ter za namene študija na diplomskem, podiplomskem študiju in doktorskem študiju. https://fe.uni-lj.si/raziskovanje/oprema/
Realizacija temperaturne fiksne točke bakra Janko Drnovšek Inštrument je mogoče uporabiti v okviru prenosa vrednosti primarnega etalona na najvišjem metrološkem nivoju (medlaboratorijska primerjava). Zaradi pogoste uporabe inštrumenta je nujen vnaprejšen dogovor glede časovne uporabe. Cena uporabe se oblikuje na podlagi ur delovanja ter ekspertnih ur upravljalca instrumenta s strani skrbnika opreme. Instrument služi za realizacijo točke strdišča bakra Z njim se prenaša vrednost primarnega etalona temperature na delovne etalone v raziskovalnih inštitucijah in industriji. https://fe.uni-lj.si/raziskovanje/oprema/
Robot s senzorskim sistemom in krmilnikom z odprto arhitekturo Marko Munih Oprema je dostopna za industrijske in akademske partnerje. Čas dostopa ni fiksiran, je odvisen od trenutne zasedenosti, potrebna je predhodna uskladitev. Za krajša obdobja uporabe je bila oprema prosto dostopna, sicer cena po dogovoru. To je industrijski robot nadgrajen z novim krmilnim sistemom, ki omogoča frekvence zanke do več kHz. To je potrebno za stabilen kontakt robota z okolico, tudi pri kontaktu s človekom. https://fe.uni-lj.si/raziskovanje/oprema/
Sistem z NIR spektralno kamero Franjo Pernuš Po dogovoru - odvisno od trenutnega poteka razsikav Zajemanje NIR hiperspektralnih slik https://fe.uni-lj.si/raziskovanje/oprema/
Sistem za merjenje in analizo sprememb pasivnih električnih lastnosti bioloških tkiv in celic v suspenziji v časovnem in frekvenčnem prostoru vsled elektroporacije celične membrane Damijan Miklavčič Oprema se nahaja v Laboratoriju za biokibernetiko FE UL, za dostop je potrebno kontaktirati predstojnika laboratorija prof. Damijana Miklavčiča. Uporaba s strani zunanjih RO je možna po predhodnem dogovoru. Sistem tvorijo trije sklopi: impedančni analizator visoke ločljivosti, štirikanalni digitalni osciloskop in paket za numerično modeliranje. Omogoča spremljanje električnih lastnosti bioloških celic v suspenziji in njihovih sprememb, do katerih pride ob izpostavitvi električnim pulzom, v realnem času. http://lbk.fe.uni-lj.si/ic/sl/oprema
Sistem za merjenje nanosekundnih visokonapetostnih električnih pulzov Damijan Miklavčič Oprema se nahaja v Laboratoriju za biokibernetiko FE UL, za dostop je potrebno kontaktirati predstojnika laboratorija prof. Damijana Miklavčiča. Uporaba opreme (tako osciloskopa kot šritih pripadajočih sond) je mogoča po predhodnem dogovoru. Z osciloskopom je mogoče sočasno na štirih vhodnih kanalih opazovati pulze z manj kot nanosekundnim dvižnim časom. S pripadajočimi specializiranimi sondami (diferencialna, visokonapetostna in dve aktivni sondi) lahko merimo različne tokovne in napetostne parametre takšnih pulzov. https://fe.uni-lj.si/raziskovanje/oprema/
Sistem za pridobivanje ultra čiste vode Slavko Amon Sistem je fiksno postavljen in vključen v distribucijsko zanko čistih prostorov. Produkt, DI voda je zato dostopen pod omejenimi pogoji zainteresiranim partnerjem. Sistem je namenjen pridobivanju izredno čiste deionizirane vode za potrebe mikroelektronskih procesov. Ustreza standardu E2. https://fe.uni-lj.si/raziskovanje/oprema/
Sistem za realizacijo nove mednarodne temperaturne lestvice Janko Drnovšek Inštrument je mogoče uporabiti v okviru prenosa vrednosti primarnega etalona na najvišjem metrološkem nivoju (medlaboratorijska primerjava). Zaradi pogoste uporabe inštrumenta je nujen vnaprejšen dogovor glede časovne uporabe. Cena uporabe se oblikuje na podlagi ur delovanja ter ekspertnih ur upravljalca instrumenta s strani skrbnika opreme. Sistem služi za realizacijo ter spremljanje le-te različnih fiksnih točk. Z njim se prenaša vrednost primarnega etalona temperature na delovne etalone v raziskovalnih inštitucijah in industriji. https://fe.uni-lj.si/raziskovanje/oprema/
Sistem za dinamično mikroskopsko slikanje Damijan Miklavčič Oprema se nahaja v Laboratoriju za biokibernetiko FE UL, za dostop je potrebno kontaktirati predstojnika laboratorija prof. Damijana Miklavčiča. Fluorescenčni mikroskop je močno zaseden in dostopen zunanjim RO le v poznih popoldanskih in večernih urah ter ob vikendih. Sistem je sestavljen iz invertnega fluorescenčnega mikroskopa Zeiss AxioVert 200, CCD kamere z visoko ločljivostjo in monokromatorja, ki omogoča izbiro poljubne valovne dolžine v vidnem spektru. Programska oprema, ki je prav tako del sistema (MetaMorph in MetaFluor), omogoča zajemanje, analizo in obdelavo zajetih slik. http://lbk.fe.uni-lj.si/index_si.htm
400 MHz NMR spektrometervisoke ločljivosti Anamarija Zega Po dogovoru s skrbnikom. Zaradi specifičnosti opreme mora biti skrbnik opreme navzoč ves čas dela na opremi. Na FFA razpolagamo z BRUKER AVANCE III 400 MHz NMR spektrometrom z naslednjimi lastnostmi: magnet - 400 MHz/54 mm UltraShield Plus, 2 merilni sondi 5 mm BBFOplus in 5 mm BBI ter avtomatski menjalec vzorcev (16 mest) SampleXpress Lite. Njegovi glavni lastnosti sta hitrost meritev in avtomatizacija, ki omogoča samodejno delovanje v daljšem časovnem obdobju (npr. 2 dni).
NMR (nuklearna (jedrska) magnetna resonanca) je spektroskopska tehnika, ki nam omogoča vpogled v strukturo spojin. Na osnovi izmerjenih spektrov lahko določimo ali potrdimo strukturo spojin, njihovo prostorsko obliko spojin, merimo hitrosti kemijskih pretvorb in opazujemo interakcije majhnih molekul z makromolekulami.
http://www.ffa.uni-lj.si/raziskave/raziskovalna-oprema/0/arrs
Denaturacijski HPLC Janja Marc Po dogovoru s skrbnikom. Zaradi specifičnosti opreme mora biti skrbnik opreme navzoč ves čas dela na opremi. Aparat za separacije in analize proteinov. http://www.ffa.uni-lj.si/raziskave/raziskovalna-oprema/0/arrs
Fluorescenčni pretočni citometer Janko Kos Po dogovoru s skrbnikom. Zaradi specifičnosti opreme mora biti skrbnik opreme navzoč ves čas dela na opremi. Aparat za imuno citokemične analize. http://www.ffa.uni-lj.si/raziskave/raziskovalna-oprema/0/arrs
Genetski analizator Vid Mlakar Javni dostop do opreme ni predviden. V vsakem primeru se je za eventualni dostop do opreme potrebno dogovoriti s skrbnikom opreme, ki mora biti zaradi specifičnosti aparatur, navzoč ves čas njihove uporabe. Oprema je namenjena separaciji fragmentov DNA na podlagi velikosti in obarvanosti s flourescentnimi barvili. To aparaturo tako uporabljamo za določanje nukleotidnega zaporedja DNA, dolžine mikrosatelitnih ponovitev ali drugih dolžinskih polimorfizmov, služi pa lahko tudi za merjenje izražanja genov. Zaradi njene zanesljivosti in ponovljivosti rezultatov je zato ne uporabljamo samo v raziskovalne namene temveč tudi genetsko diagnostiko. http://www.ffa.uni-lj.si/raziskave/raziskovalna-oprema/0/arrs
Granulator 4M8Trix Rok Dreu Javni dostop do opreme ni predviden. V vsakem primeru se je za eventualni dostop do opreme potrebno dogovoriti s skrbnikom opreme, ki mora biti zaradi specifičnosti aparatur, navzoč ves čas njihove uporabe. Naprava je namenjena izvedbi tehnološkega procesa izdelave zrnc po postopku mokre granulacije z razgrajevanjem. Po opcijski nadgradnji jo je moč uporabljati tudi za postopke granuliranja s talinami. Hitrovrteči mešalnik se uporablja tako v pedagoške namene pri poučevanju tehnologij granuliranja kot v raziskovalne namene ter pri izvedbi aplikativnih projektov. http://www.ffa.uni-lj.si/raziskave/raziskovalna-oprema/0/arrs
Izotermni titracijski mikrokalorimeter Janez Ilaš Javni dostop do opreme ni predviden. V vsakem primeru se je za eventualni dostop do opreme potrebno dogovoriti s skrbnikom opreme, ki mora biti zaradi specifičnosti aparatur, navzoč ves čas njihove uporabe. Naprava se uprablja za določanje termodinamike vezave molekul v raztopinah. http://www.ffa.uni-lj.si/raziskave/raziskovalna-oprema/0/arrs
Kromatografski sistem za separacijo Tomaž Bratkovič Javni dostop do opreme ni predviden. V vsakem primeru se je za eventualni dostop do opreme potrebno dogovoriti s skrbnikom opreme, ki mora biti zaradi specifičnosti aparatur, navzoč ves čas njihove uporabe. ÄKTAexplorer 10 S je kromatografski sistem za analizno in preparativno separacijo proteinov in polisaharidov iz kompleksnih bioloških vzorcev. Opremljen je z UV-VIS in konduktometričnim detektorjem ter senzorjem pH. Poseben mešalni sistem omogoča avtomatsko pripravo pufrov (mobilnih faz) z različnimi vrednostmi pH za hiter razvoj in optimizacijo separacijskih metod. Vzorce nanašamo ročno ali avtomatsko. Z ustreznimi kromatografskimi kolonami sistem uporabljamo za gelsko filtracijo, ionsko-izmenjevalno kromatografijo, afinitetno kromatografijo in hidrofobno kromatografijo. http://www.ffa.uni-lj.si/raziskave/raziskovalna-oprema/0/arrs
LC/MS/MS tipa trojni kvadrupol (QQQ) Jurij Trontelj Po dogovoru s skrbnikom. Zaradi specifičnosti opreme mora biti skrbnik opreme navzoč ves čas dela na opremi. Aparat za analizo učinkovin in njihovih metabolitov v kompleksnih bioloških vzorcih http://www.ffa.uni-lj.si/raziskave/raziskovalna-oprema/0/arrs
Mikroskopski sistem za biološko vrednotenje učinkovin Janko Kos Po dogovoru s skrbnikom. Zaradi specifičnosti opreme mora biti skrbnik opreme navzoč ves čas dela na opremi. Fluorescenčni mikroskopski sistem za dinamično mikroskopijo živih celic http://www.ffa.uni-lj.si/raziskave/raziskovalna-oprema/0/arrs
Mini oblagalnik za tablete GMPC Rok Dreu Javni dostop do opreme ni predviden. V vsakem primeru se je za eventualni dostop do opreme potrebno dogovoriti s skrbnikom opreme, ki mora biti zaradi specifičnosti aparatur, navzoč ves čas njihove uporabe. Naprava je namenjena izvedbi tehnološkeag procesa oblaganja tablet, ki ga je moč izvesti s pomočjo vodnih disperzij, ob manjšem pretoku disperzije za oblaganje pa tudi z organskimi topili. Oblaganje je moč izvesti v 0,8 L ali 1,6 L perforiranem bobnu za oblaganje. Naprava je opremljena s sistemom za zapisovanje procesnih spremenljivk. http://www.ffa.uni-lj.si/raziskave/raziskovalna-oprema/0/arrs
Optični čitalec Martina Hrast Javni dostop do opreme ni predviden. V vsakem primeru se je za eventualni dostop do opreme potrebno dogovoriti s skrbnikom opreme, ki mora biti zaradi specifičnosti aparatur, navzoč ves čas njihove uporabe. Naprava se uporablja za avtomatizirano delo z mikrotitrskimi ploščami. Robotski del skrbi za pipetiranje, čitalec pa za analizo vzorcev. Čitalec omogoča detekcijo UV-VIS absorbance, fluorescence, fluorescenčne polarizacije, »time resolved« fluorescence in luminiscence z možnostjo končne, kinetične in spektralne detekcije. http://www.ffa.uni-lj.si/raziskave/raziskovalna-oprema/0/arrs
PCR sistem za kvantifikacijo in analizo nukleinskih kislin v realnem času Janja Marc Po dogovoru s skrbnikom. Zaradi specifičnosti opreme mora biti skrbnik opreme navzoč ves čas dela na opremi. PCR sistem za kvantifikacijo in analizo nukleinskih kislin v realnem času http://www.ffa.uni-lj.si/raziskave/raziskovalna-oprema/0/arrs
Pretočni sistem za testiranje sproščanja (USP IV) Marija Bogataj Po dogovoru s skrbnikom. Zaradi specifičnosti opreme mora biti skrbnik opreme navzoč ves čas dela na opremi. Avtomatski sistem za testiranje sproščanja. http://www.ffa.uni-lj.si/raziskave/raziskovalna-oprema/0/arrs
Reometer Mirjam Gosenca Javni dostop do opreme ni predviden. V vsakem primeru se je za eventualni dostop do opreme potrebno dogovoriti s skrbnikom opreme, ki mora biti zaradi specifičnosti aparatur, navzoč ves čas njihove uporabe. Za določanje viskoznosti tekočih in poltrdnih dostavnih sistemov in s tem povezanega preverjanja stabilnosti. Tem sistemom določamo tudi plastične in elastične lastnosti s pomočjo oscilacijske reometrije in tako razlagamo njihovo obnašanje (npr pri aplikaciji krem, mazil).
Reološke lastnosti določamo tudi na medfazah predvsem v primeru, ko je njihova karakterizacija pomembna za razumevanje nekega proces (npr. elektrostatskega sukanja za izdelavo nanovlaken) ali za vrednotenje stabilnosti (določanje stabilnosti emulzij). Naprava s polarizacijskim mikroskopom omogoča tudi opazovanje struktur tekočih kristalov in njihovo obnašanje v času reološkega vrednotenja. Napravo pa lahko uporabljamo tudi kot 'texture analyzer', saj lahko merimo odpornost obloge pelet v odvisnosti od aplicirane sile.
http://www.ffa.uni-lj.si/raziskave/raziskovalna-oprema/0/arrs
Tekočinski kromatograf HPLC Alenka Šmid Javni dostop do opreme ni predviden. V vsakem primeru se je za eventualni dostop do opreme potrebno dogovoriti s skrbnikom opreme, ki mora biti zaradi specifičnosti aparatur, navzoč ves čas njihove uporabe. Naprava se uporablja za določanje aktivnosti encimov, ki so pomembni pri zdravljenju z določenimi zdravili ter za analitiko številnih metabolitov v kompleksnih bioloških vzorcih. Sistem omogoča dober nadzor kromatografskih pogojev http://www.ffa.uni-lj.si/raziskave/raziskovalna-oprema/0/arrs
Tekočinski kromatograf z masnim detektorjem Jurij Trontelj Po dogovoru s skrbnikom. Zaradi specifičnosti opreme mora biti skrbnik opreme navzoč ves čas dela na opremi. Aparat za analizo malih molekul v kompleksnih bioloških vzorcih http://www.ffa.uni-lj.si/raziskave/raziskovalna-oprema/0/arrs
Ultra centrifuga WX Petra Kocbek Javni dostop do opreme ni predviden. V vsakem primeru se je za eventualni dostop do opreme potrebno dogovoriti s skrbnikom opreme, ki mora biti zaradi specifičnosti aparatur, navzoč ves čas njihove uporabe. Ultracentrifuga Sorvall® WX 100 Ultra Series omogoča centrifugiranje s hitrostjo do 100.000 rpm (800.000 x g). Takše sile so potrebne za ločevanje koloidnih delcev od disperznega medija.
Uporabljamo jo v procesih izdelave, vrednotenja in analitike sodobnih nanodostavnih sistemov, kot tudi klasičnih farmacevtskih oblik ter nenazadnje tudi v biotehnoloških raziskavah za namene separacije, čiščenja ter predhodne priprave vzorcev za druge analitske metode.
http://www.ffa.uni-lj.si/raziskave/raziskovalna-oprema/0/arrs
Zetasizer Ahlin Grabnar Pegi Javni dostop do opreme ni predviden. V vsakem primeru se je za eventualni dostop do opreme potrebno dogovoriti s skrbnikom opreme, ki mora biti zaradi specifičnosti aparatur, navzoč ves čas njihove uporabe. Naprava Zetasizer Nano ZS (Malvern) vključuje dve merilni tehniki. Fotonska korelacijska spektroskopija je metoda za določanje velikosti delcev v nanometrskem območju (0,6 nm - 6 µm). Laser Dopplerjeva elektroforeza je metoda za določevanje zeta potenciala delcev. Napravo uporabljamo za vrednotenje nanodostavnih sistemov. http://www.ffa.uni-lj.si/raziskave/raziskovalna-oprema/0/arrs
Masni spektrometer Janez Ilaš Po dogovoru s skrbnikom. Zaradi specifičnosti opreme mora biti skrbnik opreme navzoč ves čas dela na opremi. Masni spektrometer je namenjen določanju molske mase različnih spojin (sinteznih produktov, naravnih spojin, peptidov, ...). http://www.ffa.uni-lj.si/raziskave/raziskovalna-oprema/0/arrs
Namizni pretočni citometer Martina Gobec Po dogovoru s skrbnikom. Zaradi specifičnosti opreme mora biti skrbnik opreme navzoč ves čas dela na opremi. Pretočni citometer je namenjen predvsem pridobivanju podatkov o fizikalnih in biokemičnih lastnostih celic oz. njihovih komponent (npr. proteini, DNK, …) http://www.ffa.uni-lj.si/raziskave/raziskovalna-oprema/0/arrs
Sistem za elektrostatsko sukanje Zoran Lavrič Javni dostop do opreme ni predviden. V vsakem primeru se je za eventualni dostop do opreme potrebno dogovoriti s skrbnikom opreme, ki mora biti zaradi specifičnosti aparatur, navzoč ves čas njihove uporabe. Naprava je namenjena izvedbi elektrosktatskega razprševanja mikrodelcev in nanodelcev ter za elektrostatsko sukanje nanovlaken. Med delovanjem je procesni prostor zaprt, aktivno prezračevanje pa omogoča varno delo z organskimi topili. Naprava ima modul za kondicioniranje zraka, ki omogoča nadzorovanje temperature (17-45°C) in relativne vlažnosti (25-75%) procesnega zraka. Medprocesni videonadzorni sistem omogoča optimizacijo procesa elektrostatskega razprševanja, Naprava omogoča zajem slike in procesnih podatkov na zunanji računalnik. Posebni modul omogoča razprševanje skozi več šob naenkrat. http://www.ffa.uni-lj.si/raziskave/raziskovalna-oprema/0/arrs
ConTec VISKOMETER 5 Z OSTALO OPREMO Franc Čepon, izr. prof. dr. Violeta Bokan Bosiljkov Oprema je dostopna za preiskave zunanjih naročnikov ob predhodnem dogovoru. Preiskave opravi operater UL FGG. Oprema je na voljo v terminih, ko na njej ne poteka pedagoška in raziskovalna dejavnost UL FGG. ConTec Viscometer 5 je koaksialen cilindrični viskometer za suspenzije z grobimi delci, ki je primeren za merjenje reoloških lastnosti cementne paste, malte in betona s posedom 120 mm ali več. http://www3.fgg.uni-lj.si/
GNSS VIVA SMARTPOLE EDU SET Z DOD. prof. dr. Bojan Stopar Oprema je dostopna zunanjim naročnikov ob predhodnem naročilu vsaj 14 dni vnaprej. Pri uporabi opreme je potrebna navzočnost operaterja UL FGG. Oprema je na voljo v terminih, ko na njej ne poteka pedagoška in raziskovalna dejavnost UL FGG. Uporaba licenčne programske opreme za obdelavo podatkov ni vključena. Instrument za visokonatančne GNSS meritve v geodeziji. Omogoča tudi hkratno izvedbo GNSS in klasičnih terestričnih geodetskih meritev v realnem času. Uporaba licenčne programske oprema za obdelavo podatkov meritev ni vključena http://www3.fgg.uni-lj.si/
GNSS VIVA SMARTPOLE EDU SET Z DOD. prof. dr. Bojan Stopar Oprema je dostopna zunanjim naročnikov ob predhodnem naročilu vsaj 14 dni vnaprej. Pri uporabi opreme je potrebna navzočnost operaterja UL FGG. Oprema je na voljo v terminih, ko na njej ne poteka pedagoška in raziskovalna dejavnost UL FGG. Uporaba licenčne programske opreme za obdelavo podatkov ni vključena. Instrument za visokonatančne GNSS meritve v geodeziji. Omogoča tudi hkratno izvedbo GNSS in klasičnih terestričnih geodetskih meritev v realnem času. Uporaba licenčne programske oprema za obdelavo podatkov meritev ni vključena http://www3.fgg.uni-lj.si/
HIDRAVLIČNA OPREMA PREIZKUŠEVALIŠČA 3000 doc. dr. Franc Sinur Oprema je dostopna za preiskave zunanjih naročnikov ob predhodnem dogovoru. Preiskave opravi operater UL FGG. Oprema je na voljo v terminih, ko na njej ne poteka pedagoška in raziskovalna dejavnost UL FGG. Računalniško voden hidravlični bat kapacitete 3000 kN in pripadajoča okvirna konstrukcija in strižna stena omogočata izvedbo različni testov kot so: upogibni test, tlačni test, strižni test. Z batom lahko obremenjujemo le v eni smeri z največjo hitrostjo obremenjevanja 0.3 mm/s. Dolžina hoda je omejena na 300 mm http://www3.fgg.uni-lj.si/
HIDRAVLIČNI BAT doc. dr. Franc Sinur Oprema je dostopna za preiskave zunanjih naročnikov ob predhodnem dogovoru. Preiskave opravi operater UL FGG. Oprema je na voljo v terminih, ko na njej ne poteka pedagoška in raziskovalna dejavnost UL FGG. Hidravlični dinamični bat kapacitete +-250 kN in hodom +- 250 mm se uporablja za izvedbo strižnih, upogibnih in tlačno/nateznih testov. Tipični primeri testov, ki jih izvajamo z uporabo takšnih batov so: strižni test sten, upogbni test nosilcev, itd. http://www3.fgg.uni-lj.si/
IZOKINETIČNI VZORČEVALNIK KONCENTRACIJE mag. Andrej Vidmar Oprema je dostopna za preiskave zunanjih naročnikov ob predhodnem dogovoru. Preiskave opravi operater UL FGG. Oprema je na voljo v terminih, ko na njej ne poteka pedagoška in raziskovalna dejavnost UL FGG. Kritje stroškov amortizacije, pogona in tehnične podpore. Izokinetično vzorčevanje odpadne ali rečne vode. http://www3.fgg.uni-lj.si/
LASERSKI GRANULOMETER ANALYETTE asis. dr. Sabina Kolbl Oprema je dostopna za preiskave zunanjih naročnikov ob predhodnem dogovoru. Preiskave opravi operater UL FGG. Oprema je na voljo v terminih, ko na njej ne poteka pedagoška in raziskovalna dejavnost UL FGG. Laboratorijsko določanje zrnavostne sestave. http://www3.fgg.uni-lj.si/
MERILEC PROFILNI DOPPLER PRET,HITROSTI mag. Andrej Vidmar Oprema je dostopna za preiskave zunanjih naročnikov ob predhodnem dogovoru. Preiskave opravi operater UL FGG. Oprema je na voljo v terminih, ko na njej ne poteka pedagoška in raziskovalna dejavnost UL FGG. Kritje stroškov amortizacije, pogona in tehnične podpore. Meritve pretočnih hitrosti v rekah. http://www3.fgg.uni-lj.si/
MERILEC ZRNAVOSTI SUS.SNOVI LISST mag. Andrej Vidmar Oprema je dostopna za preiskave zunanjih naročnikov ob predhodnem dogovoru. Preiskave opravi operater UL FGG. Oprema je na voljo v terminih, ko na njej ne poteka pedagoška in raziskovalna dejavnost UL FGG. Kritje stroškov amortizacije, pogona in tehnične podpore. Meritve koncentracij suspendiranih snovi in njihove zrnavosti. http://www3.fgg.uni-lj.si/
MERSKA OPREMA Z DODATKI Igor Valjavec, izr.prof.dr. Jože Lopatič Oprema je dostopna za preiskave zunanjih naročnikov ob predhodnem dogovoru. Preiskave opravi operater UL FGG. Oprema je na voljo v terminih, ko na njej ne poteka pedagoška in raziskovalna dejavnost UL FGG. Sistem za zajem podatkov z 32 kanali. Sistem je namenjen zajemu različnih fizikalnih količin (pomiki, deformacije, sile, pospeški, temperatura), ki jih merimo na preizukušancih. http://www3.fgg.uni-lj.si/
NAPRAVE MERILNE - SATELITISKI SPREJEM. prof. dr. Bojan Stopar Oprema je dostopna zunanjim naročnikov ob predhodnem naročilu vsaj 14 dni vnaprej. Pri uporabi opreme je potrebna navzočnost operaterja UL FGG. Oprema je na voljo v terminih, ko na njej ne poteka pedagoška in raziskovalna dejavnost UL FGG. Uporaba licenčne programske opreme za obdelavo podatkov ni vključena. Instrument za visokonatančne GNSS meritve v geodeziji. Uporaba licenčne programske oprema za obdelavo podatkov meritev ni vključena http://www3.fgg.uni-lj.si/
POSTAJA MULTI STATION MS50 3D EDU SET INSTRUMENT izr. prof. dr. Dušan Kogoj Oprema je dostopna zunanjim naročnikov ob predhodnem naročilu vsaj 14 dni vnaprej. Pri uporabi opreme je potrebna navzočnost operaterja UL FGG. Oprema je na voljo v terminih, ko na njej ne poteka pedagoška in raziskovalna dejavnost UL FGG. Uporaba licenčne programske opreme za obdelavo podatkov ni vključena. Klasične terestrične geodetske meritve za vzpostavitev geodetskih mrež, detajlno izmero in zakoličbo. Izmere v inženirski geodeziji. Uporaba zahteva dodatno opremo in ustrezno programsko opremo za obdelavo meritev. http://www3.fgg.uni-lj.si/
RAYTEC OPREMA ZA LASERSKO MERJENJE POMIKOV Igor Valjavec, izr.prof.dr. Jože Lopatič Oprema je dostopna za preiskave zunanjih naročnikov ob predhodnem dogovoru. Preiskave opravi operater UL FGG. Oprema je na voljo v terminih, ko na njej ne poteka pedagoška in raziskovalna dejavnost UL FGG. Raytec merski sistem (OSSY-Optical Surveying System) za merjenje ponikov z uporabo diodnega laserja. http://www3.fgg.uni-lj.si/
SENZOR ULTIMA-XT DTS RANGE 5KM, 4 PROGRAMI mag. Andrej Vidmar Oprema je dostopna za preiskave zunanjih naročnikov ob predhodnem dogovoru. Preiskave opravi operater UL FGG. Oprema je na voljo v terminih, ko na njej ne poteka pedagoška in raziskovalna dejavnost UL FGG. Kritje stroškov amortizacije, pogona in tehnične podpore. Porazdeljeno merjenje temperature rečne vode. http://www3.fgg.uni-lj.si/
SISTEM ZA DINAM. STRIŽ. PREIZ. ZEM. - DEL. SR doc. dr. Ana Petkovšek Oprema je dostopna za preiskave zunanjih naročnikov ob predhodnem dogovoru. Preiskave opravi operater UL FGG. Oprema je na voljo v terminih, ko na njej ne poteka pedagoška in raziskovalna dejavnost UL FGG. Ciklični enostavni strižni aparat za drobnozrnate in debelo zrnate zemljine s premerom zrn do 2 mm, ki omogoča merjenje strižne trdnosti, občutljivosti na likvifakcijo, strižnega modula in dušenje. http://www3.fgg.uni-lj.si/
SKENER doc. dr. Dušan Petrovič Oprema je dostopna zunanjim naročnikov ob predhodnem naročilu vsaj 14 dni vnaprej. Pri uporabi opreme je potrebna navzočnost operaterja UL FGG. Oprema je na voljo v terminih, ko na njej ne poteka pedagoška in raziskovalna dejavnost UL FGG. Uporaba licenčne programske opreme za obdelavo podatkov ni vključena. Lasersko skeniranje objektov, fasad ali pokrajine, rezultat meritve je oblak točk, iz katerega je ob nadaljnji obdelavi možno izdelati trirazsežnostne modele objektov, pa tudi manjšega dela terena ali pokrajine. Uporaba zahteva sočasno uporabo prenosnega računalnika s programsko opremo za zajem. http://www3.fgg.uni-lj.si/
STISKALNICA HIDRAVLIČNA NPC/DIGIT 12/12 Franc Čepon, izr. prof. dr. Violeta Bokan Bosiljkov Oprema je dostopna za preiskave zunanjih naročnikov ob predhodnem dogovoru. Preiskave opravi operater UL FGG. Oprema je na voljo v terminih, ko na njej ne poteka pedagoška in raziskovalna dejavnost UL FGG. Oprema je namenjena proizvodnji kompozitnih plošč iz odpadne embalaže in odpadnega tekstila, namenjenih za uporabo v gradbeništvu. http://www3.fgg.uni-lj.si/
TC-1010 TAHIMETER S PRIBOROM izr. prof. dr. Dušan Kogoj Oprema je dostopna zunanjim naročnikov ob predhodnem naročilu vsaj 14 dni vnaprej. Pri uporabi opreme je potrebna navzočnost operaterja UL FGG. Oprema je na voljo v terminih, ko na njej ne poteka pedagoška in raziskovalna dejavnost UL FGG. Uporaba licenčne programske opreme za obdelavo podatkov ni vključena. Klasične terestrične geodetske meritve za vzpostavitev geodetskih mrež, detajlno izmero in zakoličbo. Izmere v inženirski geodeziji. Uporaba zahteva dodatno opremo in ustrezno programsko opremo za obdelavo meritev. http://www3.fgg.uni-lj.si/
UNIVERZALNI MERILNI SISTEM DEWESOFT UP-X-7DEWE-2500 Igor Valjavec, izr.prof.dr. Jože Lopatič Oprema je dostopna za preiskave zunanjih naročnikov ob predhodnem dogovoru. Preiskave opravi operater UL FGG. Oprema je na voljo v terminih, ko na njej ne poteka pedagoška in raziskovalna dejavnost UL FGG. Prenosni merilni sistem in program za zajem podatkov. Sistem je namenjen zajemu različnih fizikalnih količin (pomiki, deformacije, sile, pospeški, temperatura), ki jih merimo na preizukušancih. http://www3.fgg.uni-lj.si/
UNIVERZALNI PREIZKUŠEVALNI STROJ ZWICK/ROELL Franci Čepon, asis. dr. David Antolinc Oprema je dostopna za preiskave zunanjih naročnikov ob predhodnem dogovoru. Preiskave opravi operater UL FGG. Oprema je na voljo v terminih, ko na njej ne poteka pedagoška in raziskovalna dejavnost UL FGG. Univerzalni preizkuševalni stroj Zwick/Roell kapacitete 100 kN. Namenjen izvajanju statičnih in dinamičnih preiskav materialov in gradbenih proizvodov. http://www3.fgg.uni-lj.si/
VIDEOMIKROSKOP HIROX KH Franc Čepon, asist. Petra Štukovnik Oprema je dostopna za preiskave zunanjih naročnikov ob predhodnem dogovoru. Preiskave opravi operater UL FGG. Oprema je na voljo v terminih, ko na njej ne poteka pedagoška in raziskovalna dejavnost UL FGG. Mikroskopski sistem HIROX 3D je optični video-mikroskop, ki omogoča mikroskopske analize vzorcev in površin v laboratoriju in na terenu. Z njim analiziramo zbruske in obruske ter neobdelane površine - s pomočjo multifokus slike in ostalih orodij. http://www3.fgg.uni-lj.si/

Bruker AVANCE 500 MHz NMR spektrometer Janez Košmrlj Načela za uporabo inštrumentalnega časa so objavljena na spletni strani IC UL FKKT (http://www.fkkt.uni-lj.si/sl/raziskovalna-infrastruktura/enota-za-analizo-organskih-molekul/nmr-500/) Oprema je namenjena raziskovalcem za določanje strukture, konformacij in dinamike molekul v raztopini https://www.fkkt.uni-lj.si/sl/raziskovalna-infrastruktura/enota-za-analizo-organskih-molekul/nmr-500/
"3D-DLS Research Lab" raziskovalni inštrument za merjenje (3D) dinamičnega in statičnega sipanja laserske svetlobe Ksenija Kogej Oprema je dostopna le po predhodnem dogovoru in pod vodstvom strokovno usposobljene osebe. Cena določitve hidrodinamskega radija  in molske mase je odvisna od zahtevnosti meritve in računskih postopkov ter interpretacije rezultatov. Določi se s skrbnikom inštrumenta. določanje velikosti (molske mase, hidrodinamskega radija in radija sukanja) delcev v koloidnih sistemih https://www.fkkt.uni-lj.si/fileadmin/datoteke/5-Raziskovalna-infrastruktura/ Infrastrukturni_center/ tabela_opreme_izven_IC_ s_cenami_2019.pdf
Avtomatiziran laboratorijski reaktor Labmax Automatic LAB Matjaž Krajnc Po dogovoru Oprema omogoča avtomatsko kontrolo parametrov in obratovalnih pogojev v reaktorju, kot so temperatura, pH vrednost, mešalni pogoji in doziranje reaktantov. https://www.fkkt.uni-lj.si/fileadmin/datoteke/5-Raziskovalna-infrastruktura/ Infrastrukturni_center/ tabela_opreme_izven_IC_ s_cenami_2019.pdf
Avtomtski rentgenski difraktometer s CCD detektorjem za monokristale Andrej Pevec Aparatura je dostopna vsem ob predhodni najavi Zbiranje rentgenskih difrakcijskih podatkov za monokristale (male molekule) https://www.fkkt.uni-lj.si/sl/raziskovalna-infrastruktura/enota-za-analizo-malih-molekul/difraktometer-nonius/
Detektor v Sistemu za merjenje ozkokotnega rentgenskega sipanja (Mythen 1K) - SAXS  Matija Tomšič Zainteresirani uporabnik se obrne na skrbnika opreme, ki organizira izvedbo eksperimentov. Cena meritev je odvisna od zahtevnosti eksperimentov in interpretacije podakov. Informacijo o ceni dobite od skrbnika ob dogovoru za izvedbo eksperimentov. Strukturne raziskave vzorcev z metodo SAXS. https://www.fkkt.uni-lj.si/fileadmin/datoteke/5-Raziskovalna-infrastruktura/ Infrastrukturni_center/ tabela_opreme_izven_IC_ s_cenami_2019.pdf
Diferenčni dinamični kalorimeter-NANO II DSC Jurij Lah Zainteresirani uporabnik se obrne na skrbnika opreme, ki organizira izvedbo eksperimentov in po potrebi poskrbi za interpretacijo dobljenih podatkov. Cena celotnega postopka eksperimentalne analize je zelo odvisna od zahtevnosti eksperimentov in interpretacije podakov. Informacijo o ceni dobite od skrbnika ob dogovoru za izvedbo eksperimentov. Stabilnost biološko pomembnih molekul v raztopinah. Termodinamika strukturnih prehodov bioloških makromolekul. https://www.fkkt.uni-lj.si/fileadmin/datoteke/5-Raziskovalna-infrastruktura/ Infrastrukturni_center/ tabela_opreme_izven_IC_ s_cenami_2019.pdf
DMA/SDTA861e Dinamični mehanski analizator - komplet Matjaž Krajnc Po dogovoru Oprema je namenjena testiranju mehanskih lastnosti trdnih in visoko-viskoznih materialov v odvisnosti od temperature in uporabljene frekvence. Omogoča obremenjevanje vzorcev na nateg, kompresijo, upogib in strig. https://www.fkkt.uni-lj.si/fileadmin/datoteke/5-Raziskovalna-infrastruktura/ Infrastrukturni_center/ tabela_opreme_izven_IC_ s_cenami_2019.pdf
FTIR "in-situ" reakcijski sistem ReactIR iC10 Matjaž Krajnc Po dogovoru Oprema je namenjena spremljanju kemijskih reakcij in nekaterih faznih sprememb med procesom s pomočjo "in-line" beleženja FTIR spektrov. https://www.fkkt.uni-lj.si/fileadmin/datoteke/5-Raziskovalna-infrastruktura/ Infrastrukturni_center/ tabela_opreme_izven_IC_ s_cenami_2019.pdf
Ionski kromatograf Dionex Matevž Pompe Po dogovoru Določanje organskin in anorganskih ionov https://www.fkkt.uni-lj.si/fileadmin/datoteke/5-Raziskovalna-infrastruktura/ Infrastrukturni_center/ tabela_opreme_izven_IC_ s_cenami_2019.pdf
Izotermni filtracijski mikrokalorimeter  Jurij Lah Zainteresirani uporabnik se obrne na skrbnika opreme, ki organizira izvedbo eksperimentov in po potrebi poskrbi za interpretacijo dobljenih podatkov. Cena celotnega postopka eksperimentalne analize je zelo odvisna od zahtevnosti eksperimentov in interpretacije podakov. Informacijo o ceni dobite od skrbnika ob dogovoru za izvedbo eksperimentov. Termodinamika vezanja molekul v raztopinah. https://www.fkkt.uni-lj.si/fileadmin/datoteke/5-Raziskovalna-infrastruktura/ Infrastrukturni_center/ tabela_opreme_izven_IC_ s_cenami_2019.pdf
Izotermni titracijski (ITC) mikrokalorimeter Jurij Lah Zainteresirani uporabnik se obrne na skrbnika opreme, ki organizira izvedbo eksperimentov in po potrebi poskrbi za interpretacijo dobljenih podatkov. Cena celotnega postopka eksperimentalne analize je zelo odvisna od zahtevnosti eksperimentov in interpretacije podakov. Informacijo o ceni dobite od skrbnika ob dogovoru za izvedbo eksperimentov. Termodinamika vezanja molekul v raztopinah. https://www.fkkt.uni-lj.si/fileadmin/datoteke/5-Raziskovalna-infrastruktura/ Infrastrukturni_center/ tabela_opreme_izven_IC_ s_cenami_2019.pdf
Komora eksplozijska 20l Mitja Kožuh Po dogovoru  (zaenkrat omejena razpoložljivost) Določanje porametrov maksimalnega tlaka prašnih, plinskih in hibridnih eksplozij ter hitrosti naraščnja tlaka pri eksplozijah.  https://www.fkkt.uni-lj.si/fileadmin/datoteke/5-Raziskovalna-infrastruktura/ Infrastrukturni_center/ tabela_opreme_izven_IC_ s_cenami_2019.pdf
Masni spektrometer GSD Romana Cerc Korošec Potencialni uporabnik se domeni s skrbnikom opreme o poteku eksperimenta. Potrebna je še obdelava dobljenih podatkov, ki jo obvladajo trije člani raziskovalne skupine. Cena storitve je odvisna od časa trajanja eksperimenta in od časa, ki se ga porabi za evalvacijo podatkov. Oprema  se uporablja sklopljeno s termično analizo, kadar je potrebna analiza plinov pri termični razgradnji snovi. https://www.fkkt.uni-lj.si/fileadmin/datoteke/5-Raziskovalna-infrastruktura/ Infrastrukturni_center/ tabela_opreme_izven_IC_ s_cenami_2019.pdf
PE 2400 Series II Elemental analyser (Perkin-Elmer analizator za CHN Model 2400) Jurij Svete Po dogovoru s prof.dr. Jurijem Svetetom. Aparatura za mikroanalizo C, H, N v organskih spojinah je dostopna vsem potencialnim uporabnikom, glede na njihovo povpraševanje. Mikroanalize CHN https://www.fkkt.uni-lj.si/fileadmin/datoteke/5-Raziskovalna-infrastruktura/ Infrastrukturni_center/ tabela_opreme_izven_IC_ s_cenami_2019.pdf
Perkin Elmer CHNS/O Analyzer 2400 Series II Jurij Svete Zainteresirani uporabnik naj se obrne na skrbnika opreme, ki organizira izvedbo meritev. Cena meritev je odvisna od narave vzorca, zahtevnosti eksperimentov in interpretacije podatkov. Informacijo o ceni dobite od skrbnika ob dogovoru za izvedbo eksperimentov. Določitev elementne sestave vzorca za C, H, N in S https://www.fkkt.uni-lj.si/sl/raziskovalna-infrastruktura/enota-za-analizo-organskih-molekul/chnso/
Plinski kromatograf z MS detektorjem in TD ter pirolizno enoto (Agilent GC-7890A, MS-5975C) Helena Prosen Po dogovoru GC-MS sistem za analizo organskih hlapnih komponent https://www.fkkt.uni-lj.si/fileadmin/datoteke/5-Raziskovalna-infrastruktura/ Infrastrukturni_center/ tabela_opreme_izven_IC_ s_cenami_2019.pdf
Reometer Matjaž Krajnc Po dogovoru Celica za določanje reoloških lastnosti polimerov do 400 °C. Modul za določanje nizkoviskoznih tekočin. https://www.fkkt.uni-lj.si/fileadmin/datoteke/5-Raziskovalna-infrastruktura/ Infrastrukturni_center/ tabela_opreme_izven_IC_ s_cenami_2019.pdf
Robot za proteinsko kristalizacijo DUNN Gregor Gunčar Oprema je dostopna po predhodnem dogovoru in jo lahko uporablja uporabnik sam, če je za to usposobljen. Drugače je na voljo strokovna pomoč. Priprava kristalizacijskih nastavkov proteinov z različnimi pufri v nanokapljicah (100nL) na mikrotiterskih ploščah s 96-vdolbinicami. https://www.fkkt.uni-lj.si/fileadmin/datoteke/5-Raziskovalna-infrastruktura/ Infrastrukturni_center/ tabela_opreme_izven_IC_ s_cenami_2019.pdf
Robotizirani sistem za pripravo vzorcev-Zymark Prelude Matevž Pompe Po dogovoru Avtomatizirana priprava vzorcev https://www.fkkt.uni-lj.si/fileadmin/datoteke/5-Raziskovalna-infrastruktura/ Infrastrukturni_center/ tabela_opreme_izven_IC_ s_cenami_2019.pdf
Tekočinski kromatograf z masnim detektorjem na čas preleta (TOF) Janez Košmrlj Načela za uporabo inštrumentalnega časa so objavljena na spletni strani IC UL FKKT (http://www.fkkt.uni-lj.si/sl/raziskovalna-infrastruktura/enota-za-analizo-organskih-molekul/hrms/) Oprema je namenjena raziskovalcem za določanje čitoče in natančne molekulske mase spojin. https://www.fkkt.uni-lj.si/sl/raziskovalna-infrastruktura/enota-za-analizo-organskih-molekul/hrms/
Tekočinski kromatograf z masno spektrometričnim detektorjem (HPLC-MS/MS, Perkin Elmer Series 2000, Applied Biosystems 3200 Q Trap)  Matevž Pompe Po dogovoru Določanje in identifikacija organskih komponent https://www.fkkt.uni-lj.si/fileadmin/datoteke/5-Raziskovalna-infrastruktura/ Infrastrukturni_center/ tabela_opreme_izven_IC_ s_cenami_2019.pdf
Visokoločljivi rentgenski praškovni difraktometer  Marta Počkaj Zainteresirani uporabnik se obrne na skrbnika opreme, ki organizira snemanje vzorcev in po potrebi poskrbi za interpretacijo. Za uporabnike z UL FKKT je storitev brezplačna, drugi uporabniki plačajo stroške snemanja in interpretacije. Cena je zelo odvisna od načina senamnja in zahtevnosti interpretacije, informacijo o ceni dobite od skrbnika pred dogovorom za snemanje, okvirna vrednost je 100 EUR na uro snemanja. Osnovna uporaba je kvalitativna in kvantitativna fazna anliza polikristaliničnih snovi (trdnih ali uprašenih). V določenih primerih je možno  tudi natančno merjenje parametrov osnovne celice, indeksiranje, Rietveldova analiza in reševanje kristalne strukture. https://www.fkkt.uni-lj.si/sl/raziskovalna-infrastruktura/enota-za-analizo-malih-molekul/praskovni-difraktometer/
Visokoločljivi vrstični električni mikroskop na poljsko emisijo (FE-SEM) Tina Skalar Načela za uporabo inštrumentalnega časa so objavljena na spletni strani IC UL FKKT (http://www.fkkt.uni-lj.si/sl/raziskovalna-infrastruktura/enota-za-analizo-malih-molekul/sem-ultra/) Oprema je namenjena raziskovalcem za opazovanje površine vzorcev (SE, BSE, EDX) na mikro in nano nivoju https://www.fkkt.uni-lj.si/sl/raziskovalna-infrastruktura/enota-za-analizo-malih-molekul/zeiss-ultra-plus/
Multi-detektorski GPC sistem;
Tekočinski kromatograf s kombinacijo detektorjev za UV, refrakcijski indeks, sipanje svetlobe in viskoznost
 
Ručigaj Aleš Po dogovoru z odgovorno osebo. Načela za uporabo inštrumentalnega časa so objavljena na spletni strani IC UL FKKT (http://www.fkkt.uni-lj.si/sl/raziskovalna-infrastruktura/enota-za-analizo-makromolekul/gpc/) Analizni sistem za določanje molekulski mas, porazdelitve molekulskih mas, velikosti molekul, razvejenosti in konformacije https://www.fkkt.uni-lj.si/sl/raziskovalna-infrastruktura/enota-za-analizo-makromolekul/gpc/
Absorpcijski in emisijski spektropolarimeter - JASCO J-1500 Lah Jurij Zainteresirani uporabnik se obrne na skrbnika opreme, ki organizira izvedbo eksperimentov in po potrebi poskrbi za interpretacijo dobljenih podatkov. Cena celotnega postopka eksperimentalne analize je zelo odvisna od zahtevnosti eksperimentov in interpretacije podakov. Informacijo o ceni dobite od skrbnika ob dogovoru za izvedbo eksperimentov. Spremljanje (strukturnih) lastnosti (bio)molekul v raztopinah preko njihove interakcije s polarizirano svetlobo  https://www.fkkt.uni-lj.si/fileadmin/datoteke/5-Raziskovalna-infrastruktura/ Infrastrukturni_center/ tabela_opreme_izven_IC_ s_cenami_2019.pdf
Visoko zmogljivi fluorescenčni mikroskop za bio.anal.kem.spojin Župunski Vera Oprema je dostopna po predhodnem dogovoru in jo lahko uporablja uporabnik sam, če je za to usposobljen. Drugače je na voljo strokovna pomoč. Vizualizacija fluorescenčnih makromolekul ali molekul, označenih s fluorescenčnimi barvili, njihove lokalizacije in kolokalizacije v celicah. Vizualizacija neobarvanih vzorcev z metodo DIC (Differential Interference Contrast). https://www.fkkt.uni-lj.si/sl/raziskovalna-infrastruktura/enota-za-analizo-makromolekul/fluorescencni-mikroskop/
Sistem za kromatografijo bioloških makromolekul, sklopljen z naprednim karakterizacijskim sistemom Pavšič Miha Zainteresirani uporabnik se obrne na skrbnika opreme, ki organizira izvedbo eksperimentov in po potrebi poskrbi za interpretacijo dobljenih podatkov. Cena celotnega postopka eksperimentalne analize je zelo odvisna od zahtevnosti eksperimentov in interpretacije podatkov. Informacijo o ceni dobite od skrbnika ob dogovoru za izvedbo eksperimentov. Kromatografija bioloških makromolekul v analitičnem in preparativnem merilu in njihova karakterizacija. https://www.fkkt.uni-lj.si/sl/raziskovalna-infrastruktura/enota-za-analizo-makromolekul/sistem-za-kromatografijo-bioloskih-makromolekul-sklopljen-z-naprednim-karakterizacijskim-sistemom/
Laserski sistem za karakterizacijo nanodelcev v raztopinah in suspenzijah LitesizerTM 500 Matija Tomšič Zainteresirani uporabnik se obrne na skrbnika opreme, ki organizira izvedbo eksperimentov. Cena meritev je odvisna od zahtevnosti eksperimentov in interpretacije podatkov. Informacijo o ceni dobite od skrbnika ob dogovoru za izvedbo eksperimentov. Sistem LitesizerTM 500 omogoča določanje 6 različnih eksperimentalnih parametrov: velikosti, elektroforetske mobilnosti, zeta-potenciala in molekulske mase koloidnih delcev ter prepustnosti in lomnega količnika preiskovane raztopine. https://www.fkkt.uni-lj.si/sl/raziskovalna-infrastruktura/enota-za-analizo-makromolekul/laserski-sistem-za-karakterizacijo-nanodelcev-v-raztopinah-in-suspenzijah-litesizertm-500/
Quroum Q150T ES – visoko ločljivostni napraševalnik za napraševanje ogljika in naprševanje kovin Marjan Marinšek Zainteresirani uporabnik se obrne na skrbnika opreme Quroum Q150T ES – visoko ločljivostni napraševalnik za napraševanje ogljika in naprševanje kovin je namenjen obdelavi neprevodnih vzorcev za SEM, TEM in FEGSEM mikroskope in druge analitske metode, kjer je visoko ločljivostno napraševanje potrebno.  https://www.fkkt.uni-lj.si/sl/raziskovalna-infrastruktura/enota-za-analizo-malih-molekul/quroum-q150t-es/#c1229
Sklopljen sistem za termično analizo: termogravimetrija ‒ vmesnik za shranjevanje plinskih komponent ‒ plinska kromatografija/masna spektrometrija Romana Cerc Korošec Po dogovoru Sklopljen sistem omogoča analizo kompleksnejših termičnih razpadov, vzorčevanje sproščenih plinov pri določeni stopnji razpada in njihovo nadaljnjo analizo s plinsko kromatografijo/masno spektrometrijo. https://www.fkkt.uni-lj.si/sl/raziskovalna-infrastruktura/enota-za-analizo-malih-molekul/sklopljen-sistem-za-termicno-analizo/#c1228
BRUKER DPX 300 NMR spektrometer Damijana Urankar Zainteresirani uporabnik naj se obrne na skrbnika opreme, ki organizira izvedbo meritev. Cena meritev je odvisna od narave vzorca, zahtevnosti eksperimentov in interpretacije podatkov. Informacijo o ceni dobite od skrbnika ob dogovoru za izvedbo eksperimentov. Določitev struktur organskih in anorganskih molekul.  https://www.fkkt.uni-lj.si/sl/raziskovalna-infrastruktura/enota-za-analizo-organskih-molekul/nmr-300/
Rentgenski difraktometer Agilent SuperNova za monokristale Amalija Golobič Zainteresirani uporabnik naj se obrne na skrbnika opreme, ki organizira izvedbo meritev. Cena meritev je odvisna od narave vzorca, zahtevnosti eksperimentov in interpretacije podatkov. Informacijo o ceni dobite od skrbnika ob dogovoru za izvedbo eksperimentov. Rentgenski difraktometer za monokristale Agilent SuperNova je opremljen z dvema mikrofokus rentgenskima cevema, molibdenovo (valovna dolžina MoKα = 0.71072 Å) in bakrovo (valovna dolžina CuKα = 1.54184 Å) in 135 mm Atlas CCD detektorjem. https://www.fkkt.uni-lj.si/sl/raziskovalna-infrastruktura/enota-za-analizo-malih-molekul/difraktometer-agilent/
ICP/MS Perkin Elmer SCIEX-Elan DRC Mitja Kolar Zainteresirani uporabnik naj se obrne na skrbnika opreme, ki organizira izvedbo meritev. Cena meritev je odvisna od narave vzorca, zahtevnosti eksperimentov in interpretacije podatkov. Informacijo o ceni dobite od skrbnika ob dogovoru za izvedbo eksperimentov. S pomočjo induktivno sklopljene plazme z masno selektivno detekcijo – ICP/MS lahko v določenem koncentracijskem območju analiziramo večino kovin periodnega sistema.  https://www.fkkt.uni-lj.si/sl/raziskovalna-infrastruktura/enota-za-analizo-makromolekul/icpms/
Sistem za absorpcijsko in emisijsko spektropolarimetrijo San Hadži Zainteresirani uporabnik naj se obrne na skrbnika opreme, ki organizira izvedbo meritev. Cena meritev je odvisna od narave vzorca, zahtevnosti eksperimentov in interpretacije podatkov. Informacijo o ceni dobite od skrbnika ob dogovoru za izvedbo eksperimentov. Zainteresirani uporabnik naj se obrne na skrbnika opreme, ki organizira izvedbo meritev. Cena meritev je odvisna od narave vzorca, zahtevnosti eksperimentov in interpretacije podatkov. Informacijo o ceni dobite od skrbnika ob dogovoru za izvedbo eksperimentov. https://www.fkkt.uni-lj.si/sl/raziskovalna-infrastruktura/enota-za-analizo-makromolekul/ spektropolarimeter/

Računalniška gruča Asgard Slobodan Žumer Oddaljeni dostop v skladu z razpoložljivostjo opreme in v dogovoru s kontaktno osebo; plačilo po objavljenem ceniku. Gruča računalnikov z okoli 170 procesorskimi jedri, namenjena intenzivnemu numeričnemu računstvu. Računalniška gruča Asgard
Računalniška gruča Grom Tomaž Prosen Oddaljeni dostop v skladu z razpoložljivostjo opreme in v dogovoru s kontaktno osebo; plačilo po objavljenem ceniku Gruča računalnikov z okoli 100 procesorskimi jedri, namenjena intenzivnemu numeričnemu računstvu. Računalniška gruča Grom
Računalniška gruča Avalon Slobodan Žumer Oddaljeni dostop v skladu z razpoložljivostjo opreme in v dogovoru s kontaktno osebo; plačilo po objavljenem ceniku Gruča računalnikov z okoli 360 procesorskimi jedri, namenjena intenzivnemu (tudi zmerno paralelnemu) numeričnemu računstvu. Računalniška gruča Avalon
Hibridna računalniška gruča za intenzivno Slobodan Žumer Oddaljeni dostop v skladu z razpoložljivostjo opreme in v dogovoru s kontaktno osebo; plačilo po objavljenem ceniku Gruča računalnikov z okoli 240 procesorskimi jedri, namenjena intenzivnemu (tudi visoko paralelnemu) numeričnemu računstvu. Vsebuje tudi grafične procesne enote. Hibridna računalniška gruča za intenzivno
PISCES2 Oprema za upravljane s kriznimi situacijami na morju Marko Perkovič PISCES2 oprema se lahko najame skladno s cenikom izvajanja tečejev na Fakulteti, razpoložljivost opreme pa je v skladu z urnikom zasedenosti laboratorija. V poletnem času se lahko najame za daljši čas, med koledarskim letom pa so možni le dnevni najemi. Oprema se uporablja v integraciji z navtičnim simulatorjem za potrebe usposabljanja in dejanskega posredovanja v primeru nesreč na morju, predvsem s poudarkom razlitja nevarnih snovi v morje http://www.fpp.uni-lj.si/studij/tecaji/
NTPro 5000 navtični simulator Marko Perkovič Navigacijski simulator se lahko najame skladno s cenikom izvajanja tečejev na Fakulteti, razpoložljivost opreme pa je v skladu z urnikom zasedenosti laboratorija. V poletnem času se lahko najame za daljši čas, med koledarskim letom pa so možni le dnevni najemi. Simulator se lahko uporablja samostojno ali pa v integraciji s simulatorjem za upravljnaje s kriznimi situacijami na morju, z VTS simulatorjem, s strojnim simulatorjem, s komunikacijskim simulatorjem ter s simulatorjem za ravnanje s tekočimi tovori http://www.fpp.uni-lj.si/studij/tecaji/
Sistem za vizualno karakterizacijo obdelovalnih procesov in parametrov prof. dr. Edvard Govekar javni dostop naveden na spletni strani opreme Namebnost opreme je razvidna na spletni povezavi raziskovalne opreme Sistem za vizualno karakterizacijo obdelovalnih procesov in parametrov
Hitrotekoči sistem za spremljanje dinamičnih in termičnih procesov prof. dr. Iztok Golobič javni dostop naveden na spletni strani opreme Namebnost opreme je razvidna na spletni povezavi raziskovalne opreme Hitrotekoči sistem za spremljanje dinamičnih in termičnih procesov
Naprava za raziskavo fretinga s pripradajočo opremo za analizo površin prof. dr. Mitjan Kalin javni dostop naveden na spletni strani opreme Namebnost opreme je razvidna na spletni povezavi raziskovalne opreme Naprava za raziskavo fretinga s pripradajočo opremo za analizo površin
Laserski izvori z opremo prof. dr. Janez Možina javni dostop naveden na spletni strani opreme Namebnost opreme je razvidna na spletni povezavi raziskovalne opreme Laserski izvori z opremo
Naprava za analizo degredacije biološko razgradljivih olj prof. dr. Mitjan Kalin javni dostop naveden na spletni strani opreme Namebnost opreme je razvidna na spletni povezavi raziskovalne opreme Naprava za analizo degredacije biološko razgradljivih olj
Sistem za analizo mikrodeformacij submikronskih vlaken pri termomehanskem obremenjevanju s pulznim laserjem prof. dr. Igor Emri javni dostop naveden na spletni strani opreme Namebnost opreme je razvidna na spletni povezavi raziskovalne opreme Sistem za analizo mikrodeformacij submikronskih vlaken pri termomehanskem obremenjevanju s pulznim laserjem
Skenirna naprava CYCLON S TIPALI prof. dr. Janez Kopač javni dostop naveden na spletni strani opreme Namebnost opreme je razvidna na spletni povezavi raziskovalne opreme Skenirna naprava CYCLON S TIPALI
CTA anemometer prof. dr. Iztok Žun javni dostop naveden na spletni strani opreme Namebnost opreme je razvidna na spletni povezavi raziskovalne opreme CTA anemometer
Dvokomponentni laserski Dopplerjev anemometer prof. dr. Brane Širok javni dostop naveden na spletni strani opreme Namebnost opreme je razvidna na spletni povezavi raziskovalne opreme Dvokomponentni laserski Dopplerjev anemometer
Sistem za popis integritete površin po mehanski in toplotni obdelavi prof. dr. Janez Grum javni dostop naveden na spletni strani opreme Namebnost opreme je razvidna na spletni povezavi raziskovalne opreme Sistem za popis integritete površin po mehanski in toplotni obdelavi
Eksperimentalna oprema za verifikacijo obratovalne trdnosti prof. dr. Marko Nagode javni dostop naveden na spletni strani opreme Namebnost opreme je razvidna na spletni povezavi raziskovalne opreme Eksperimentalna oprema za verifikacijo obratovalne trdnosti
Modificiran ekstruder z regulacijo termo-mehanske obremenitve materiala prof. dr. Igor Emri javni dostop naveden na spletni strani opreme Namebnost opreme je razvidna na spletni povezavi raziskovalne opreme Modificiran ekstruder z regulacijo termo-mehanske obremenitve materiala
Merilna in računalniška oprema za specialna razvojna vrednotenja prof. dr. Marko Nagode javni dostop naveden na spletni strani opreme Namebnost opreme je razvidna na spletni povezavi raziskovalne opreme Merilna in računalniška oprema za specialna razvojna vrednotenja
Oprema za raziskave in karakterizacijo obrabnih mehanizmov na področju nanotribologije prof. dr. Mitjan Kalin javni dostop naveden na spletni strani opreme Namebnost opreme je razvidna na spletni povezavi raziskovalne opreme Oprema za raziskave in karakterizacijo obrabnih mehanizmov na področju nanotribologije
Laserski merilnik prof. dr. Jožef Duhovnik javni dostop naveden na spletni strani opreme Namebnost opreme je razvidna na spletni povezavi raziskovalne opreme (ni spletne povezave)
Temperaturna komora z zahtevanim priborom, merilno in programsko opremo za mehansko analizo inteligentnih gradiv prof. dr. Franc Kosel javni dostop naveden na spletni strani opreme Namebnost opreme je razvidna na spletni povezavi raziskovalne opreme (ni spletne povezave)
Laserska izvora z opremo prof. dr. Janez Možina javni dostop naveden na spletni strani opreme Namebnost opreme je razvidna na spletni povezavi raziskovalne opreme Laserska izvora z opremo
Izvor vibracij srednje moči prof. dr. Miha Boltežar javni dostop naveden na spletni strani opreme Namebnost opreme je razvidna na spletni povezavi raziskovalne opreme Izvor vibracij srednje moči
Sistem za karakterizacijo tehnoloških procesov prof. dr. Edvard Govekar javni dostop naveden na spletni strani opreme Namebnost opreme je razvidna na spletni povezavi raziskovalne opreme Sistem za karakterizacijo tehnoloških procesov
Merilna oprema za merjenje temparaturnih polj (termovizijska kamera) prof. dr. Alojz Poredoš / prof. dr. Vincenc Butala javni dostop naveden na spletni strani opreme Namebnost opreme je razvidna na spletni povezavi raziskovalne opreme Merilna oprema za merjenje temparaturnih polj (termovizijska kamera)
Tlačni senzor s procesno enoto prof. dr. Iztok Žun javni dostop naveden na spletni strani opreme Namebnost opreme je razvidna na spletni povezavi raziskovalne opreme Tlačni senzor s procesno enoto
Kavitacijski tunel prof. dr. Brane Širok javni dostop naveden na spletni strani opreme Namebnost opreme je razvidna na spletni povezavi raziskovalne opreme Kavitacijski tunel
Sistem za refunkcionalizacijo konstrukcijskih polimerov prof. dr. Igor Emri javni dostop naveden na spletni strani opreme Namebnost opreme je razvidna na spletni povezavi raziskovalne opreme Sistem za refunkcionalizacijo konstrukcijskih polimerov
Temperaturna komora za stresalnik prof. dr. Miha Boltežar javni dostop naveden na spletni strani opreme Namebnost opreme je razvidna na spletni povezavi raziskovalne opreme Temperaturna komora za stresalnik
Akustična kamera s sistemom za modeliranje širjenja hrupa v prostoru in okolju prof. dr. Mirko Čudina javni dostop naveden na spletni strani opreme Namebnost opreme je razvidna na spletni povezavi raziskovalne opreme (ni spletne povezave)
Merilna oprema za on-line diagnosticiranje okvar na rotirajočih strojih prof. dr. Mitjan Kalin javni dostop naveden na spletni strani opreme Namebnost opreme je razvidna na spletni povezavi raziskovalne opreme Merilna oprema za on-line diagnosticiranje okvar na rotirajočih strojih
Naprava za izvajanje prilagojenih triboloških testov prof. dr. Mitjan Kalin javni dostop naveden na spletni strani opreme Namebnost opreme je razvidna na spletni povezavi raziskovalne opreme Naprava za izvajanje prilagojenih triboloških testov
Naprava za merjenje debelin "in-situ" mejnih mazalnih filmov v rangu nanometrske skale prof. dr. Mitjan Kalin javni dostop naveden na spletni strani opreme Namebnost opreme je razvidna na spletni povezavi raziskovalne opreme Naprava za merjenje debelin "in-situ" mejnih mazalnih filmov v rangu nanometrske skale
Sistem za karakterizacijo vedenja časovno-odvisnih materialov na nano in mikro skali (Nanoindenter – sistem za nanoin-dentacijo) prof. dr. Igor Emri javni dostop naveden na spletni strani opreme Namebnost opreme je razvidna na spletni povezavi raziskovalne opreme Sistem za karakterizacijo vedenja časovno-odvisnih materialov na nano in mikro skali (Nanoindenter – sistem za nanoin-dentacijo)
Eksperimnelni laserski sistem za mikro-obdelave prof. dr. Janez Možina javni dostop naveden na spletni strani opreme Namebnost opreme je razvidna na spletni povezavi raziskovalne opreme Eksperimnelni laserski sistem za mikro-obdelave
Vertikalni rezkalni center - visokohitrostni obdelovalni stroj prof. dr. Janez Kopač javni dostop naveden na spletni strani opreme Namebnost opreme je razvidna na spletni povezavi raziskovalne opreme Vertikalni rezkalni center - visokohitrostni obdelovalni stroj
Visokozmogljivi računski sestav HPCFS doc. dr. Tone Češnovar javni dostop naveden na spletni strani opreme Namebnost opreme je razvidna na spletni povezavi raziskovalne opreme Visokozmogljivi računski sestav HPCFS
Programska oprema ANSYS za HPCFS doc. dr. Tone Češnovar javni dostop naveden na spletni strani opreme Namebnost opreme je razvidna na spletni povezavi raziskovalne opreme (ni spletne povezave)
Profilometer optični 3D prof. dr. Mitjan Kalin javni dostop naveden na spletni strani opreme Namebnost opreme je razvidna na spletni povezavi raziskovalne opreme Profilometer optični 3D
Kalibrator pospeškov z opremo prof. dr. Miha Boltežar javni dostop naveden na spletni strani opreme Namebnost opreme je razvidna na spletni povezavi raziskovalne opreme Kalibrator pospeškov z opremo
Bližnje infrardeči spektroskop - NIRO 200
prof.dr. Anton Ušaj
Oprema je dostopna po predhodnem dogovoru in usposabljanju za delo z opremo. Cena uporabe opreme je odvisna od obsega uporabljenih delov opreme in časa uporabe. Meri saturacijo kisika v krvi, ki teče približno v globini 3 cm pod kožo in preračunava vsebnost oksigeniranega in deoksigeniranega hemoglobina in mioglobina. Dodatno meri tudi spremembe prostornine krvi v tkivu. Na tak način je mogoče proučevati dogajanje v mišici tudi med naporom, v najrazličnejših okoliščinah.
S spektroskopom je mogoče meriti oksigenacijo tkiv med izometričnim krčenjem mišice. Z merjenjem sprememb v prostornini krvi in oksigenacije je mogoče opazovati pojav morebitne okluzije, porabo kisika v sami mišici in časovni potek povečane oksigenasice po takšnem krčenju.
http://www.fsp.uni-lj.si/
SISTEM ZA MERJENJE GIBANJA odgovorna oseba za opremo:
prof.dr. Milan Čoh
Oprema je dostopna po predhodnem dogovoru in usposabljanju za delo z opremo. Cena uporabe opreme je odvisna od obsega uporabljenih delov opreme in časa uporabe. Celotna paket opreme vsebuje različno strojno opremo (opisano v nadaljevanju), programsko opremo, razvoj specialne opreme za zajem, ojačevanje, shranjevanje, arhiviranje in analizo signalov. Pri tem gre tudi za intergacijo že obstoječih visokih tehnologij in znanja različnih raziskovalcev in strokovnjakov.
Sistem zajema:
Senzorni sistem spremljanja gibanja
Merjenje reakcijskih časov
Obleka za 3D zajem človeškega gibanja
Merilni komplet za porabo metabolne energije
EMG telemetrični sistem
Biofeedback sistem
http://www.fsp.uni-lj.si/
SISTEM ZA ANALIZO NAPORA PRI OBREMENITVAH NA ŠPORTNEM TERENU je sestavljena iz:
- Vmax ST sistem za merjenje porabe kisika
- fotometer LP 450 in
- Biopac modul
prof.dr. Anton Ušaj Oprema je dostopna po predhodnem dogovoru in usposabljanju za delo z opremo. Cena uporabe opreme je odvisna od obsega uporabljenih delov opreme in časa uporabe. Oprema je namenjena preiskavam sprememb v dihanju, porabi kisika in tvorbi CO2 med naporom, opazovanju sprememb temperature, pretoka krvi in merjenju biokemijskih kazalcev v kapilarni krvi: laktat, glukoza, eritrociti, hemoglobin in hematrokrit. http://www.fsp.uni-lj.si/
SISTEM ZA ANALIZO VIBRACIJ zajema naslednje sklope:
- vibracijska miza in goniometer
- laboratorijski EMG z elektroniko za meritev vibracij
- sistem za terensko biomehansko analizo
prof.dr. Vojko Strojnik Oprema je dostopna po predhodnem dogovoru in usposabljanju za delo z opremo. EMG je možno uporabljati samo v Laboratoriju za kineziologijo Inštituta za šport, večino drugih delov sistema pa tudi na terenu. Cena uporabe opreme je odvisna od obsega uporabljenih delov opreme in časa uporabe. Sistem za analizo vibracij je zasnovan tako, da omogoča simulacijo, vadbo in merjenje vpliva vibracij na človeško telo. Študij viberacij v športu se pospešeno razvija po eni stzrani zaradi njihove vloge na samo kontrolo gibanja, po drugi strani pa zaradi vp'liva na razvoj motoričnih sposobnosti, zlasti moči. Ker imajo vibracije močan vpliv (zlasti negatioven) na vsakdanje življenje in poklicne obremenitve, je sistem uporaben tudi za področje medicine dela. http://www.fsp.uni-lj.si/
SISTEM ZA OBJEKTIVIZACIJO IN KONTROLO GIBANJA dr. Matej Supej
Stanko Štuhec
dr. Goran Vučković
Oprema je dostopna po predhodnem dogovoru in usposabljanju za delo z opremo. Cena uporabe opreme je odvisna od obsega uporabljenih delov opreme in časa uporabe. INTEGRALNI SISTEM ZA NEPOSREDNO ANALIZO GIBANJA
Oprema omogoča zajemanje koordinat v realnem času s frekvenco najmanj 10 Hz, visoko RTK ločljivostjo (1cm-2cm) in veliko zanesljivostjo (99.99%) pri različnih vremenskih pogojih. Poleg natančnega zajemanja koordinate omogoča tudi sprotno spremljanje hitrosti in drugih parametrov, ki jih lahko na odprtem sistemu sami sprogramiramo (gibalne količine, energije, izgube, pospeški,… ).
Namenjena je terenskemu delu v različnih športih panogah: smučanje, tek na smučeh, skoki itd., hitrostno drsanje drsanje, teki, špriti maratoni, itd., testiranje razne športne opreme - vsi športi na prostem, kjer so za analizo pomembni parametri koordinate, hitrosti, energije, gibalne količine ipd.
Poleg tega je zaradi visoke statične natančnosti uporabna tudi za umerjanje prostorov v kinematičnih meritvah, saj omogoča natančnost meritve pod 0.5 cm (statično). Še posebno je takšen način uporaben v »nelaboratorijskih« razmerah npr. alspko smučanje, kjer je umerjanje prostora izredno zahtevno zaradi neravnega terena. V okolici fakultete, kjer smo v dosegu stalne stacionarne DGPS postaje, lahko sistem uporabljamo za dva športnika hkrati popolnoma neodvisno. Sistem je tudi nadgradljiv in ima možnost priklopa drugih merilnih naprav (po standardnih protokolih) in tako omogoča simultano zajemanje večih različnih signalov hkrati.
Programski sistem Matlab 6.5 s posebej izbranimi orodji omogoča manipulacijo nad diskretnimi in zveznimi podatki. S tem mislimo na splošne diskretne manipulacije, optimizacije, statistiko, simbilično računanje, »spline« aproksimacije, fitanje funkcij, filtriranja (digitalna, klasična, napredna), simulacije, posebna orodja za simaulacije mehanike…

HITROSLIKOVNI MERILNI KOMPLET ZA 3D KINEMATIČNO ANALIZO ŠPORTNE TEHNIKE
Gre za natančno analizo tehnike gibanja so potrebne sledeče funkcijske lastnosti:
- dve kameri (300 slik v sekundi) in snemalnik slike
- sinhronizacija posnetkov
- paket vsebuje programsko opremo za prippravo slike za APAS sistem
Oprema zagotavlja večjo natančnost meritev in svetovanja o izboljšavi tehnike gibanja.
Merilna tehnologija se lahko uporabi tudi za hitrejšo rehabilitacijo po poškodbah - preučevanje in korekcija sprememb v motoriki. Z opremo se lahko preučevanje počasne posnetke gibanja iz dveh kotov, kar športnikom (tekmovalcem) dodatno omogoči zaznati razliko v pravilni in napačni izvedbi gibanja.

SAGIT-SISTEM ZA ANALIZO GIBANJA IN DRUGIH OBREMENITEV IGRALCEV V RAZLIČNIH ŠPORTNIH IGRAH
Oprema je namenjena za raziskovanje različnih dejavnikov obremenitve športnikov v posameznih športnih igrah:
- preučevanje poti gibanja igralcev v različnih športnih igrah
- preučevanje hitrosti gibanja igralcev v različnih športnih igrah
- preučevanje elementov tehnike v posameznih športnih igrah
- preučevanje taktike in ugotavljanje modela igranja posameznih ekip oziroma igralcev v športnih igrah.
S sistemom natančno preučejemo in ugotavljamo obremenitev tekmovalcev ne tekmah, kar je zelo pomembno z vidika ustrezne priprave in načrtovanja procesa treniranja. Gre za nadgradnjo že obstoječega sistema SAGIT in ga je možno uporabljati tudi v drugih športnih igrah, predvsem za igre z loparji (squash). V prihodnje želimo omenjene obremenitve preučevati tudi na področju tenisa in badmintona. To zahteva ustezne modifikacije sistema, ki jih pogojujejo različni pogoji igranja (velikost igrišča, višina dvorane). Poleg tega omogoča izpopolnjeni sistem SAGIT preučevanje številnih tehnično-taktičnih dejavnosti, ki jih tekmovalci izvajajo na treningu oziroma tekmi. To so različni skoki, meti, podaje v moštvenih igra in različni udarci v igrah z loparji. Na ta način lahko raziskujemo modelne značilnosti posameznih igralcev bodisi v moštvenih ali individualnih športnih igrah.
http://www.fsp.uni-lj.si/
Specialni ergometer za laboratorijske meritve - tekoča preproga HP Cosmos model Venus 200/75 Janez Vodičar Oprema je dostopna po predhodnem dogovoru in usposabljanju za delo z opremo. Opremo je mogoče uporabljati samo v Fiziološkem laboratoriju Inštituta za šport. Cena uporabe opreme je odvisna od obsega uporabljenih delov opreme in časa uporabe. Oprema sodi v rang visoke tehnologije; referečne ustanove v Evropi so na področju fiziologije športa opremljene s podobno opremo, ki služi za proučevanje različnih učinkov npr.: iste obremenitve na organizem različno zmogljivih preizkovancev in na drugi strani odzivnost organizmov na dano obremenitev pri različnih intenzivnostih ter dolžini trajanja. http://www.fsp.uni-lj.si/
Oprema za pripravo in analizo bio-čipov nizke gostote (nadgradnja Centra za funkcijsko genomiko in bio-čipe; sklop 2-hibridizacijska postaja Tecan; 4/07) Radovan Komel, Damjana Rozman Možnost dostopa v Center za funkcijsko genomiko in bio-čipe ( CFGBC) glede na dogovor z vodstvom in zaposlenimi v CFGBC ali preko elektronske pošte: CFGBC @mf.uni-lj.si Sklop B: komplet aparatur za čitanje in analizo komercialnih
litografskih DNA čipov visoke gostote ; - mikroprocesorska vodena hibridizacijska postaja s standardiziranimi protokoli za hibridizacijo litografskih DNA
čipov visoke gostote. - barvni laserski čitalec visoke ločljivosti s programsko in računalniško opremo, ki omogoča analizo in statistično obdelavo
podatkov litografskih DNA čipov velike gostote
http://cfgbc.mf.uni-lj.si/
Oprema za študij izražanja genov. Sklop 1. - Oprema za kvantitaivni PCR in post PCR analizo Ana Plemenitaš Opremo uporabljamo sodelavci Inštituta za biokemijo in sodelavci iz drugih inštitucij s katerimi preko projektov sodelujemo pri raziskovalnem delu Oprema omogoča proučevanje izražanje genov, pa tudi alelno diskriminacijo enonukleotidnih polimorfizmov (SNP). http://ibk.mf.uni-lj.si/equipment
Oprema za študij izražanja genov. Sklop 2.- Oprema za vakumsko koncentriranje vzorcev Ana Plemenitaš Opremo uporabljamo sodelavci Inštituta za biokemijo in sodelavci iz drugih inštitucij s katerimi preko projektov sodelujemo pri raziskovalnem delu Oprema omogoča pripravo vzorcev za kvantitativni RT-PCR analizo ter pripravo vzorcev proteinov in lipidov http://ibk.mf.uni-lj.si/equipment
Oprema za večkanalno mikroskopsko dinamično slikanje Marko Kreft Najava pri skrbniku opreme najmanj 15 dni pred želenim terminom uporabe. Določen termin v skladu z razpoložljivostjo. Terminska souporaba v 24-urnih sklopih. Slikanje živih in fiksiranih celic v 5D, shranjevanje in analiza slik http://lnmcp.mf.uni-lj.si/Neuroendo/Oprema.html
Pretočni citometer Alojz Ihan Oprema dostopna po dogovoru - potrebno znanje dela z pretočnim citometrom in računalniki. Pretočni citometer
uporabljamo za določanje
različnih populacij in subpopulacij
imunskih celic v suspenziji ter
za merjenje lastnosti posameznih
delcev.
spletna stran v delu
Raziskovalna oprema za kvantitativno analizo slik bioloških vzorcev označenih z radioizotopi Tomaž Marš Po dogovoru s skrbnikom in predstojnikom Inštituta za patološko fiziologijo MF Invertni mikroskop z računalniško analizo mikroskopskih in avtoradiografskih slik http://www.pafi.si/Base/first.php
Raziskovalna osrednja oprema na MF Emil Hudomalj Oprema je vgrajena v računalniško omrežje in služi vsem uporabnikom, ki dostopajo do storitev na Medicinski fakulteti. Oprema zagotavlja zaščito omrežja Medicinske fakultete ter nadzor delovanja in nudi diskovni prostor osrednjim omrežnim storitvam na Medicinski fakulteti. http://www.mf.uni-lj.si/ris/oprema
Sistem za analizo ekspresije proteinov s pomočjo dvodimenzionalne elektroforeze Damjan Glavač Druge raziskovalne organizacije lahko koristijo opremo do 16 ur tedensko. Oprema je na voljo na Inštitutu za patologijo, Oddelek za molekularno genetiko, Zaloška 4. Raziskovalna oprema se uporablja za analizo izražanja proteinov s pomočjo dvo-dimenzionalne elektroforeze. spletna stran ne obstaja
Sistem za biofizikalno karakterizacijo na podlago pritrjenih celic Bojan Božič po individualnem dogovoru brezkontaktna manipulacija (IR laser, 1064 nm) dielektričnih delcev v vidnem polju mikroskopa http://www.mf.uni-lj.si/ibf/raziskovalna-dejavnost
Sistem za ciklično obremenjevnje trdih zobnih tkiv in dentalnih materialov Peter Jevnikar laboratorijsko ponazarjanje mehanskih obremenitev zob in dentalnih materialov v ustni votlini
Sistem za lasersko mikrodisekcijo Damjan Glavač Druge raziskovalne organizacije lahko koristijo opremo do 16 ur tedensko. Oprema je na voljo na Inštitutu za patologijo, Oddelek za molekularno genetiko, Zaloška 4. Raziskovalna oprema se uporablja za lasersko mikrodisekcijo tkiva. spletna stran ne obstaja
Sistem za mikrodializo, volumski kateter Potočnik Nejka, Cankar Ksenija Oprema je namenjena izključno za raziskovalne namene. Uporaba zahteva prisotnost skrbnika opreme, prav tako je potrebna posebna priprava opreme za uporabo, ki je odvisna od tega ali ima srrbnik v željenem terminu dovolj časa na razpolaga. Ta postopek lahko traja 2 ali več mesecev. Zato je treba pravočasno načrtati poskus, v katerem se bo uporabljala oprema, ki vključuje preiskovance ali živali. Sistem za mikrodializo je namenjen za oceno delovanja učinkovin na mikrocirkulacijo pri človeku. Enkratna meritev z sistetemom za mikrodializo je 200 EUR. Sistem z volumskim katetrom je namenjen studiju delovanja ucinkovin na odprtem prsnem kosu pri budri ali podgani in zahteva pripravo poskusa z malimi zivalmi. Namenjen je izkljucno za raziskovalne namene obeh sodelujocih projektnih skupin.
Sistem za ocenjevanje oksidativnega stresa Žarko Finderle Oprema je namenjena izključno za raziskovalne namene. Metoda za oceno poškodb DNA izoliranih celic s kometnim testom. Cena ene meritve je 620 EUR za 10 vzorcev.
Sistem za statistično analizo podatkov v medicini Janez Stare Oprema je vgrajena v računalniško omrežje in služi vsem uporabnikom, ki dostopajo do storitev na Medicinski fakulteti. Oprema zagotavlja strežniško in omrežno podporo statističnim obdelavam. http://www.mf.uni-lj.si/ris/oprema
Sistem za visokotlačno tekočinsko kromatografijo (detektor radioaktivnosti) Ana Plemenitaš HPLC omogoča ločevanje
komponent z nizko molekulsko
maso na koloni z ustreznim
nosilcem s pomočjo topila
(mobilne faze), ki pod visokim
pritiskom potuje skozi kolono.
Omogoča tudi analizo radioaktivno
označenih vzorcev.
http://ibk.mf.uni-lj.si/equipment
Sistem za visokotlačno tekočinsko kromatografijo (nanašalec
vzorcev avtomatski HPLC)
Ana Plemenitaš HPLC omogoča ločevanje
komponent z nizko molekulsko
maso na koloni z ustreznim
nosilcem s pomočjo topila
(mobilne faze), ki pod visokim
pritiskom potuje skozi kolono.
Omogoča tudi analizo radioaktivno
označenih vzorcev.
http://ibk.mf.uni-lj.si/equipment
Sistem za visokotlačno tekočinsko kromatografijo (spektrofotometer) Ana Plemenitaš HPLC omogoča ločevanje
komponent z nizko molekulsko
maso na koloni z ustreznim
nosilcem s pomočjo topila
(mobilne faze), ki pod visokim
pritiskom potuje skozi kolono.
Omogoča tudi analizo radioaktivno
označenih vzorcev.
http://ibk.mf.uni-lj.si/equipment
Sistem za zajemanje in analizo bibliografskih podatkov v medecini za Slovenijo Jure Dimec Oprema je vgrajena v računalniško omrežje in služi vsem uporabnikom, ki dostopajo do storitev na Medicinski fakulteti. Oprema zagotavlja strežniško in omrežno podporo bibliografskim aplikacijam. http://www.mf.uni-lj.si/ris/oprema
Sklop raziskovalne opreme za celično inženirstvo Robert Zorec Oprema je amortizirana. Še v uporabi. Najava pri skrbniku opreme najmanj 60 dni pred želenim terminom uporabe. Določen termin v skladu z razpoložljivostjo. Terminska souporaba zaradi karantene v 30-dnevnih sklopih. Priprava, shranjevanje celic http://lnmcp.mf.uni-lj.si/Neuroendo/Oprema.html
Sklop raziskovalne opreme za detekcijo, analizo in uničevanje visoko nevarnih patogenov (mikroskop flourescentni) Tatjana Avšič Oprema dostopna po dogovoru - potrebno znanje dela z nevarnimi MO Nikon-ECLIPSE 80i - mikroskop s fluorescenčnim sistemom ter sistemom za digitalno detekcijo, ki preko računalniškega sistema omogoča projekcijo slike tudi v prostor izven laboratorija 3. stopnje biološke varnosti (P 3), kjer se bo mikroskop sicer uporabljal. http://www.imi.si/raziskovalna-dejavnost/raziskovalna-oprema
Sklop raziskovalne opreme za detekcijo, analizo in uničevanje visoko nevarnih patogenov (parni sterilizator) Tatjana Avšič Oprema dostopna po dogovoru - potrebno znanje dela z nevarnimi MO
Parni sterilizator (avtoklav) v dvostenski izvedbi je namenjen za dekontaminacijo visoko nevarnih mikrorooganizmov v vseh materialih, tekočinah in gojiščih.
http://www.imi.si/raziskovalna-dejavnost/raziskovalna-oprema
Sklop za neinvazivno spremljanje in ocenjevanje delovanja srčno-žilnega sistema pri človeku Cankar Ksenija Oprema je namenjena neinvazivnemu spremljanju in ocenjevanju delovanja srčno-žilnega sistema pri človeku. Cena ene meritve je 280 EUR za eno meritev.
Strežniška raziskovalna osrednja oprema na MF Emil Hudomalj Oprema je vgrajena v računalniško omrežje in služi vsem uporabnikom, ki dostopajo do storitev na Medicinski fakulteti. Oprema zagotavlja osrednjo strežniško podporo omrežnim storitvam Medicinske fakultete. http://www.mf.uni-lj.si/ris/oprema
Transgenomic Wave DHPLC sistem za analizo DNA in odkrivanje mutacij Damjan Glavač Druge raziskovalne organizacije lahko koristijo opremo do 16 ur tedensko. Oprema je na voljo na Inštitutu za patologijo, Oddelek za molekularno genetiko, Zaloška 4. Raziskovalna oprema se uporablja za detekcijo znanih in neznanih mutacij v nukleotidnem zaporedju DNA. spletna stran ne obstaja
Visokozmogljivostni integrirani sistem za biočipe na kroglicah Damjana Rozman Možnost dostopa v Center za funkcijsko genomiko in bio-čipe ( CFGBC) glede na dogovor z vodstvom in zaposlenimi v CFGBC ali preko elektronske pošte: CFGBC @mf.uni-lj.si Namizni sekvenator nove generacije; pomoč pri metagenomskih študijah, sekvenciranje amplikonov, sekvenciranje "de novo", sekvenciranje tarčnih odsekov z metodo "Sequence capture" http://cfgbc.mf.uni-lj.si/
Zaščitna mikrobiološka komora - III. Stopnje varnosti (izolator) Tatjana Avšič Oprema dostopna po dogovoru - potrebno znanje dela z visoko nevarnimi MO Izolator se uporablja za delo z mikroorganizmi, ki sodijo v 3. in 4. stopnjo biološke nevarnosti http://www.imi.si/raziskovalna-dejavnost/raziskovalna-oprema
Celična kirurgija Igor Poberaj /
Robert Zorec
Oprema je amortizirana, v uporabi pri dr. Poberaj. Najava pri skrbniku opreme najmanj 30 dni pred želenim terminom uporabe. Določen termin v skladu z razpoložljivostjo. Terminska souporaba v 24-urnih sklopih. Laserska pinceta za mehanično manipulacijo delov celice http://lnmcp.mf.uni-lj.si/Neuroendo/Oprema.html
Aparat za merjenje defektov v kov. materialih z metodo vrtinčnih tokov Milan Bizjak Oprema je dostopna po dogovoru s skrbnikom opreme. Rezervacija termina: milan.bizjak@omm.ntf.uni-lj.si Preiskave brez porušitve materiala strojnih delov in komponent. http://www.ntf.uni-lj.si/ntf/raziskovanje/raziskovalno-delo/raziskovalna-oprema/opisi-raziskovalne-opreme/
Dinamično mehanski analizator Mirjam Leskovšek Oprema je na razpolago po dogovoru; čas dostopa je odvisen od zasedenosti opreme. Rezervacije: lidija.cerne@ntf.uni-lj.si Dinamično mehanski analizator ali DMA je splošno ime za opremo, ki mehansko vzbuja deformacijo vzorca iz poljubnega materiala in meri njegov odziv. Vzbujevalna deformacija je sinusoidna, konstantna ali stopenjska, ali z enako hitrostjo. Različne odzive vzorca na deformacijo (20 pokazateljev) je mogoče spremljati kot funkcijo temperature in časa. http://www.ntf.uni-lj.si/ntf/raziskovanje/raziskovalno-delo/raziskovalna-oprema/opisi-raziskovalne-opreme/
FT - IR spektrometer (Polarizer KIT) Andrej Demšar Oprema je na razpolago po dogovoru; čas dostopa je odvisen od zasedenosti opreme. Rezervacije: lidija.cerne@ntf.uni-lj.si FT-IR spektrometer vključuje FT-IR spektrometer "Spectrum GX in FT-IR mikroskop Autoimage in omogoča identifikacijo kemijske in delno tudi fizikalne strukture snovi (identifikacija funkcionalnih skupin v molekulah). Območje merjenja: od 4000 cm-1 do 500 cm-1. Omogoča uporabo ATR in transmisijske tehnike snemanja. http://www.ntf.uni-lj.si/ntf/raziskovanje/raziskovalno-delo/raziskovalna-oprema/opisi-raziskovalne-opreme//
Georadar Proex system KIT optical Goran Vižintin Oprema je na voljo le ustrezno usposobljenim osebam, ki so opravile tečaj merjenja in obdelave podatkov pri proizvajalcu opreme Mala. Kontaktna oseba: goran.vizintin@guest.arnes.si Ta vrsta georadarja je namenjena določanju geoloških struktur v suhih in nizko prevodnih kamninah, nizko prevodni vodi, ledu itd. Globina je odvisna od tipa anten, trenutno lahko dosežemo globine do največ 50 metrov. http://www.ntf.uni-lj.si/ntf/raziskovanje/raziskovalno-delo/raziskovalna-oprema/opisi-raziskovalne-opreme/
JSM 6060 LV - nizko vakuumski scanning elektronski mikroskop Mirjam Leskovšek Oprema je na razpolago po dogovoru; čas dostopa je odvisen od zasedenosti opreme. Rezervacije: lidija.cerne@ntf.uni-lj.si SEM je namenjen študiji površine, morfologije in topografije površin ter velikosti delcev. http://www.ntf.uni-lj.si/ntf/raziskovanje/raziskovalno-delo/raziskovalna-oprema/opisi-raziskovalne-opreme/
Kalorimeter C 200 Borut Kosec Oprema je dostopna po dogovoru z operaterji oz. skrbnikom opreme. Rezervacija termina: marija.ribic@omm.ntf.uni-lj.si
Določitev kurilnosti in zgorevalne toplote trdnih in tekočih goriv v skladu s standardi DIN 51900,ISO 1928, ASTM D240, ASTM D4809, ASTM D5865, ASTM D1989, ASTM D5468, ASTM E711.
http://www.ntf.uni-lj.si/ntf/raziskovanje/raziskovalno-delo/raziskovalna-oprema/opisi-raziskovalne-opreme/
Laboratorijska stiskalnica za geomehanske preizkuse Jakob Likar Laboratorijska stiskalnica je dostopna strokovnjakom po predhodni najavi pri skrbniku opreme. Čas čakanja je največ 1 teden od najave. Cene so določene s potrjenim cenikom laboratorija za mehaniko kamnin. Oprema je namenjena trdnostnim in deformabilnostnim raziskavam kamnin. Ima nazivno kapaciteto 1150 kN. Merilna oprema je priključena na prenosni računalnik z možnostjo direktnega vodenja posamezne preiskave. http://www.ntf.uni-lj.si/ntf/raziskovanje/raziskovalno-delo/raziskovalna-oprema/opisi-raziskovalne-opreme/
Mikroskop NIKON Eclipse Miran Udovč oprema namenjena študentom dodiplomskega in podiplomskega študija, redne vaje in mikroskopija v času prostih ur v dogovoru z mentorji in tehničnimi sodelavci Mikroskopija sedimentoloških, petroloških, mineraloških in rudnih zbruskov in obrusov http://www.ntf.uni-lj.si/ntf/raziskovanje/raziskovalno-delo/raziskovalna-oprema/opisi-raziskovalne-opreme/
Mikroskop Zeiss Axio Imager.A1m Boštjan Markoli Oprema je na razpolago po dogovoru; čas dostopa je odvisen od zasedenosti opreme. Kontaktna oseba za dogovor termina uporabe: bostjan markoli Visokozmogljivi optični mikroskop za opazovanje površine materialografskih vzorcev v svetlem in temnem polju, v polarizirani svetlobi ter diferenčnem kontrastu. Omogoča ugotavljanje deležev faz v mikrozgradbi materiala in njihove absolutne in povprečne velikosti. http://www.ntf.uni-lj.si/ntf/raziskovanje/raziskovalno-delo/raziskovalna-oprema/opisi-raziskovalne-opreme/
Naprava za sledenje očesnih premikov Blaž Rat Oprema je na razpolago po dogovoru; čas dostopa je odvisen od zasedenosti opreme. Rezervacije: blaz.rat@ntf.uni-lj.si Tobii X120 (naprava za sledenje očesnim premikom) je samostojna naprava zasnovana za zaznavanje očesnih premikov v realnem svetu na različnih predmetih, površinah, prostorih, projekcijah in zaslonih. Tobii X120 omogoča izdelavo študij na področjih, kot so npr: prodaja izdelkov (trgovinske police), tipografija, spletne strani, tiskani (časopis, revija, knjige, tiskovine itd.) in digitalni mediji (televizija, mobilne naprave itd.). http://www.ntf.uni-lj.si/ntf/raziskovanje/raziskovalno-delo/raziskovalna-oprema/opisi-raziskovalne-opreme/
Prenosni rentgenski fluorescenčni (XRF) analizator Thermo NITON XL3t 900S-He Matej Dolenec Dostop do opreme je možen le tehnikom, ki imajo opravljen tečaj varstva pred sevanji, osebno dozimetrijo in opravljen zdravniški pregled in opravljeno usposabljanje v centru NITON Munchen Nedestruktivna / destruktivna elementna XRF analiza različnih vzorcev kamnin, tal, mineralov, zlitin, žlinder, keramike, barvil... http://www.ntf.uni-lj.si/ntf/raziskovanje/raziskovalno-delo/raziskovalna-oprema/opisi-raziskovalne-opreme/
Računalniški program Thermo - Calc Jožef Medved Oprema je dostopna po dogovoru z operaterji oz. skrbnikom opreme. Računalniški program Thermo-calc je namenjen za izračunavanje faz in konstrukcijo faznih diagramov z različnimi bazami podatkov. http://www.ntf.uni-lj.si/ntf/raziskovanje/raziskovalno-delo/raziskovalna-oprema/opisi-raziskovalne-opreme/
Rezalni grafični stroj Wohlenberg Klemen Možina Oprema je na razpolago po dogovoru; čas dostopa je odvisen od zasedenosti opreme. Rezervacije: klemen.mozina@ntf.uni-lj.si Wohlenberg 76je profersionalna rezalna mašina za rezanje papirja, kartona ali drugih materialov v obliki listov, tako v sklopu, kot tudi v obliki posameznih listov. Rezalna širina je 760 mm in maksimalna debelina je 110 mm. http://www.ntf.uni-lj.si/ntf/raziskovanje/raziskovalno-delo/raziskovalna-oprema/opisi-raziskovalne-opreme/
Simulator termomehanskih metaluških stanj GLEEBLE 1500D Peter Fajfar Oprema je dostopna po dogovoru s skrbnikom opreme. Čas dostopa je odvisen od zasedenosti opreme. Nahaja se na lokaciji Lepi pot 11-13, Ljubljana. Simulator termomehanskih metalurških stanj omogoča izvedbo naslednjih preiskav materialov: natezni test, tlačni test, krivulje tečenja, aktivacijska energija za toplo preoblikovanje, razvoj mikrostrukture med in po plastični deformaciji, termično utrujenosti, termomehansko kontrolirane tlačne in natezne deformacije, večstopenjske deformacije, testiranje obrabe, testiranje varjenja. http://www.ntf.uni-lj.si/ntf/raziskovanje/raziskovalno-delo/raziskovalna-oprema/opisi-raziskovalne-opreme/
Simultana termična analiza, STA449 C Jupiter Jožef Medved Oprema je dostopna po dogovoru z operaterji oz. skrbnikom opreme. Simultana termična analiza (STA) je metoda termične analize, ki omogoča istočasno preizkušanje različnih vzorcev z dvema ali več termo-analitskimi metodami. Običajno sta to termogravimetrija (TG) in diferenčna termična analiza (DTA) ali diferenčna vrstična kalorimetrija (DSC). Tako lahko v vzorcu istočasno preiskujemo energetske procese in spremembe mase. STA meritev je kompleksna meritev, ki jo lahko uporabimo za določevanje fizikalno-kemičnih lastnosti posameznih, predvsem novih materialov. Istočasno pa omogoča modeliranje tehnoloških procesov. Analiza STA krivulj nam omogoča določitve premenskih temperatur (tališče, vrelišče, alotropske modifikacije), toplotnih efektov (talilna/strjevalna entalpija, toplota zgorevanja,…), specifične toplote cp, izgube ali prirastka mase itd. http://www.ntf.uni-lj.si/ntf/raziskovanje/raziskovalno-delo/raziskovalna-oprema/opisi-raziskovalne-opreme/
Sistem za analizo slike Primož Mrvar Oprema je dostopna po dogovoru z operaterji oz. skrbnikom opreme. Oprema je namenjena za določanje deleža, velikosti, oblike in porazdelitve mikrostrukturnih sestavin, merjenja deleža, velikosti in porazdelitve različnih elementov mikrostrukture, kot so to na primer kristalna zrna, kristalne meje, različne plasti, ki so in-situ na supstratu, kot tudi dobljene z nanašanjem, poroznosti (krčilna in plinska pri zlitinah, pore pri keramiki), itd. Prav tako so mogoče dimenzijske meritve različnih makro in mikro odtisov na preiskovanih vzorcih. http://www.ntf.uni-lj.si/ntf/raziskovanje/raziskovalno-delo/raziskovalna-oprema/opisi-raziskovalne-opreme/
Univerzalni elektronski dinamometer INSTRON serije 5567 Diana Gregor Svetec Oprema je na razpolago po dogovoru; čas dostopa je odvisen od zasedenosti opreme. Rezervacije: lidija.cerne@ntf.uni-lj.si Dinamometer INSTRON naprava omogoča meritve nateznih lastnosti kot tudi izvedbo testov tlačne obremenitve, zdrsov, upogibov in prebojev na različnih materialih (tekstilije, papir, kovine, plastika,…). Naprava je opremljena tudi s klimatsko komoro, s temperaturnim območjem delovanja med 20 in +80 °C in relativno vlažnostjo 30-80 %. http://www.ntf.uni-lj.si/ntf/raziskovanje/raziskovalno-delo/raziskovalna-oprema/opisi-raziskovalne-opreme/
Vakumska indukcijska talilna in livna peč Primož Mrvar Oprema je dostopna po dogovoru z operaterji oz. skrbnikom opreme. Peč je primerna za izdelavo in oplemenitenje ter litje različnih materialov. Eksperimentalna računalniško krmiljena naprava omogoča: gravitacijsko litje v trajne forme, gravitacijsko litje v enkratne forme izdelane z različnimi ognjeobstojnimi materiali, centrifugalno gravitacijsko litje v školjke (precizijsko litje) in trajne forme. Vakuumska talilna peč je skonstruirana tako, da lahko talilno peč uporabljamo tudi s sistemom za usmerjeno strjevanje. http://www.ntf.uni-lj.si/ntf/raziskovanje/raziskovalno-delo/raziskovalna-oprema/opisi-raziskovalne-opreme/
Vrstični elektronski mikroskop Boštjan Markoli Operaterji z licenco rezervirajo termine na mikroskopu preko on-line rezervacijskega sistema Centra za elektronsko mikroskopijo (CEM), ki deluje v okviru Instituta Jožef Stefan v Ljubljani. Mikroskop lahko uporabljajo le izkušeni in predhodno šolani operaterji. Zunanji uporabniki lahko opremo uporabljajo le ob prisotnosti izkušenega oziroma izučenega operaterja. Vrstični elektronski mikroskop JEOL JSM-7600F omogoča slikanje površin vzorcev na podlagi sekundarnih in odbitih elektronov z ločljivostjo do nekja nm. Mikroskop je opremeljen tudi za določevanje kemijske analize materialov na mikronskem področju (EDXS, WDXS), za določevanje kristalne orientacije (EBDS), opremljen pa je tudi za e-litografijo. http://www.ntf.uni-lj.si/ntf/raziskovanje/raziskovalno-delo/raziskovalna-oprema/opisi-raziskovalne-opreme/
Xenotest - instrument za ugotavljanje vpliva svetlobe in vremenskih pogojev na material Sabina Bračko Oprema je na razpolago po dogovoru; čas dostopa je odvisen od zasedenosti opreme. Rezervacije: lidija.cerne@ntf.uni-lj.si Xenotest Alpha omogoča pospešeno simulacijo delovanja svetlobe, toplote in vlage na material. Z uporabo ksenonske sijalke in ustreznih filtrov je mogoče ponazoriti svetlobo z različnimi spektralnimi karakteristikami. Temperaturno območje: 30–70 °C, relativna zračna vlažnost 10 in 95 %. Instrument omogoča izvedbo analiz v skladu s standardi za področje tekstila, papirja in plastike: ISO 105-B02, ISO 105-B04, ISO 105-B06, ISO 12040, ISO 4892, ISO 11341. http://www.ntf.uni-lj.si/ntf/raziskovanje/raziskovalno-delo/raziskovalna-oprema/opisi-raziskovalne-opreme/
Vrstični elektronski mikroskop z mikroanaliznim sistemom Aleš Nagode Oprema je dostopna po dogovoru z operaterji oz. skrbnikom opreme. Analiza povrišn, morfologija, fazna in analiza kem. sestave (EDS) http://www.ntf.uni-lj.si/ntf/raziskovanje/raziskovalno-delo/raziskovalna-oprema/opisi-raziskovalne-opreme/

 

Covaris M220 Focused-ultrasonicator Urška Kuhar Oprema je dostopna tudi zunanjim uporabnikom ob predhodnem dogovoru z gospodarjem opreme. Uporaba opreme je dovoljena samo pod nadzorom usposobljenega strokovnjaka. Covaris ultrasonikator je namenjen mehanski fragmentaciji DNA. Omogoča pripravo fragmentov želene velikosti v razponu od 150 bp do 5000 bp. Uporablja se za pripravo knjižnic za sekvenciranje naslednje generacije in predobdelavo vzorcev (npr. mikobakterij pred MALDI-TOF analizo) ter za druge aplikacije. http://www.vf.uni-lj.si/si/raziskovalna-oprema-na-vf/
Aparatura za izvajanje sekvencioniranja Matjaž Ocepek Opremo lahko v dogovoru s skrbnicami opreme brezplačno uporabljajo le za to usposobljene osebe zaposlene na VF. Ostali lahko, prav tako po dogovoru s skrbnicami opreme in vodjo P4-0092, opremo brezplačno uporabljajo. Sekvenciranje http://www.vf.uni-lj.si/si/raziskovalna-oprema-na-vf/
MALDI – TOF masni spektrometer - Bruker Mikroflex LT Igor Gruntar Opremo lahko uporabljajo le za to usposobljene osebe zaposlene na IMP-VF.

- determinacija bakterijskih vrst

 -masna spektrometrija

http://www.vf.uni-lj.si/si/raziskovalna-oprema-na-vf/
Računalniški tomograf SIEMENS SOMATOM SCOPE Estera Pogorevc CT slikanja opravljamo tudi za zunanje uporabnike. Naročila sprejemamo na telefon 01 4779 277, ali preko e-pošte: rentgen@vf.uni-lj.si. Aparat za računalniško tomografijo omogoča izvajanje rentgenskih posnetkov prerezov organov in telesnih področij. Kot tak je nujen za natančnejšo diagnostiko manjših patoloških procesov znotraj organizma, še posebej tumorjev, procesov v glavi, na hrbtenici, v prsni in trebušni votlini. Kot tak je nujen pri kliničnem, pedagoškem, raziskovalnem in strokovno operativnem delu. Zaradi nove napredne tehnologije ima aparat tudi zelo zmanjšano škodljivo delovanje ionizirajočih žarkov. http://www.vf.uni-lj.si/si/raziskovalna-oprema-na-vf/
Ultrazvok-osnovna enota VIVID E9 PRO2D, osnovna enota LOGIQ S7 PRO, delovna postaja Aleksandra Domanjko Petrič Opremo lahko uporabljajo le za to usposobljene osebe zaposlene na VF. Cene so določene v ceniku UL VF. Ultrazvočne preiskave   http://www.vf.uni-lj.si/si/raziskovalna-oprema-na-vf/
PCR v realnem času QuantStudio3 Urška Jamnikar Ciglenečki Opremo lahko v dogovoru s skrbnico opreme brezplačno uporabljajo le za to usposobljene osebe zaposlene na VF. Ostali se lahko za uporabo opreme dogovorijo s skrbnico opreme, preiskavo pa izvede za to usposobljen strokovnjak zaposlen na VF.  PCR v realnem času QuantStudio3 se uporablja za pomnoževanje in kvantitativno detekcijo nukleinskih kislin s pomočjo verižne reakcije s polimerazo. Omogoča tako izvajanje verižne reakcije s polimerazo v realnem času (kvantitativni PCR) kot tudi post - PCR analizo. Inštrument uporablja standardno plastikovino za PCR (posamezne tubice, tubice v stripu in mikrotiterske ploščice v formatu 96 vzorcev) in omogoča simultano analizo do 96 vzorcev.   http://www.vf.uni-lj.si/si/raziskovalna-oprema-na-vf/
Sistem za mikrofluidne analize LABCHIP GX TOUCH, 24 Urška Kuhar Oprema je dostopna tudi zunanjim uporabnikom ob predhodnem dogovoru z gospodarjem opreme. Uporaba opreme je dovoljena samo pod nadzorom usposobljenega strokovnjaka. Instrument PerkinElmer LabChip GX Touch 24 omogoča avtomatizirano, hitro in občutljivo kvantitativno analizo nukleinskih kislin. Analiza je zelo hitra: vzorčevanje poteka neposredno iz mikrotitrske plošče, brez uporabe gelov, analiza posameznega vzorčka traja od 30 do 150 sekund, odvisno od aplikacije. Sistem z uporabo ustreznih reagentov in čipov podpira širok nabor različnih analiz, ki vključujejo analize DNA (celotna genomska DNA ali fragmenti različnih dolžin) in RNA, pri čemer ponuja tako kvantitativne rezultate (koncentracija in velikost fragmentov) kot tudi numerično oceno integritete RNA ali genomske DNA. Idealen je tudi za analizo knjižnic za sekveniranje naslednje generacije. http://www.vf.uni-lj.si/si/raziskovalna-oprema-na-vf/
CLEARVUE 100-240V (Thermo Scientific) Tanja Švara Po predhodnem dogovoru je oprema dostopna tako raziskovalcem VF kot zunanjim uporabnikom. Vendar pa lahko z aparaturo upravlja le za to usposobljena oseba iz VF. Aparatura se uporablja za pokrivanje obarvanih histo(pato)loških rezin in citoloških razmazov. http://www.vf.uni-lj.si/si/raziskovalna-oprema-na-vf/
Masni detektor Agilent 7010B TQ MS s plinskim kromatografom Jožica Dolenc Dogovor o uporabi je možen kadarkoli na e-naslov jozica.dolenc@vf.uni-lj.si ali telefonsko 01 744 9191 od 7.00 do 15.00 ure med ponedeljkom in petkom. Oprema je namenjena analizi hlapnih snovi in snovi, ki jih lahko s kemijskimi reakcijami spremenimo, da postanejo hlapne. Dodana knjižnica omogoča primerjavo spektra vzorca s spektri iz knjižnice in v nekaterih primerih prepoznavo snovi, ki so v vzorcu.  http://www.vf.uni-lj.si/si/raziskovalna-oprema-na-vf/
Modularni večnamenski čitalec plošč Tristar2 S LB 942 Milka Vrecl Fazarinc Po predhodnem dogovoru je oprema dostopna raziskovalcem VF in zunanjim uporabnikom.  Modularni večnamenski čitalec plošč Tristar2 S LB 942 omogoča merjenje luminiscence, fluorescence. in absorbance ter signalov FRET, BRET2 in nanoBRET. Sistem vključuje dva avtomatska injektorja (razpon 10 do 100 µl), nadzor temperature (5 - 42°C), monokromator (območje merjenja 200 – 1000 nm) in detekcijski modul za AlphaScreen teste. http://www.vf.uni-lj.si/si/raziskovalna-oprema-na-vf/
MILKOSCAN™ 7 RM Marija Ovsenek  Oprema se nahaja v laboratoriju za kemijo mleka kamor je vstop dovoljen samo zaposlenim. Po predhodni najavi omogočimo ogled opreme in njeno delovanje zaključenim skupinam (srednje in višje strokovne šole, uporabniki storitev)

Oprema je namenjena rutinskim preiskavam mleka. Z opremo se določajo kemijski parametri mleka : beljakovine, maščoba, laktoza kakor tudi parametri, ki služijo oceni fizikalne kakovosti mleka – zmrziščna točka in parametri, ki služijo spremljanju zdravstvenega stanja črede molznic -urea in BHB ter aceton.

Z opremo je mogoče v kratkem času pridobiti statistično dovolj veliko podatkov za obdelavo.

http://www.vf.uni-lj.si/si/raziskovalna-oprema-na-vf/