Raziskovalne novice

Učinkovitost brisa nosnega dela žrela in sline pri odkrivanju različic Delta in Omicron SARS-CoV-2

Datum objave: 23.12.2022

Kategorija: Najodličnejši raziskovalni dosežki

Cilji trajnostnega razvoja: 9 Industrija, inovacije in infrastruktura (kazalniki)

Raziskovalci Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo, Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, smo v raziskavi o različicah Delta in Omikron SARS-CoV-2, v katero smo vključili 624 oseb in pri katerih, smo pridobili tako vzorec nosnega dela žrela (NF) kot tudi vzorec sline (S), dokazali pomembne razlike. Te razlike so se kazale tako med samima kužninama, kot tudi v različni klinični prezentaciji pri osebah okuženih z različico Delta oz. Omikron.

 Pri pacientih, ki so zboleli z različico Delta, smo dokazali višje virusno breme SARS-CoV-2 tako v NF kot v vzorcih S v primerjavi z vzorci pacientov z različico Omicron. Hkrati smo dokazali, da so imeli pacienti okuženi z različico Delta SARS-CoV-2 težjo klinično sliko, saj se je pri njih statistično značilno pogosteje pojavljala rinoreja, prehlad in dispneja. Pacienti okuženi z različico Omikron pa so pogosteje navajali vnetje žrela.

Raziskava je pomembna z več stališč. Dokazali smo, da je različica Delta SARS-CoV-2 povzročila težji potek okužbe v primerjavi z različico Omikron. Pacienti okuženi z Delta različico so imeli dokazano višje virusno breme, v obeh kužninah. Hkrati pa smo z raziskavo ovrgli pomisleke, da bi lahko vzorec sline nadomestil NF, saj se je NF izkazal za boljšo kužnino. Pri vzorcih sline smo statistično značilno pogosteje dokazali inhibicijo pomnoževanja nukleinske kisline v primerjavi z NF. Izkazalo se je tudi, da so imeli predvsem nekateri starejši pacienti težave, saj so težko zbrali primerno količino sline.

 

MF brisi

Višje virusno breme v brisih nosnega dela žrela (NP) v primerjavi s slino (S), smo dokazali tako v valu različice Delta, kot tudi v valu različice Omicron. Na sliki A je nenormalizirana in na B normalizirana primerjava virusnega bremena v log 10 (SARS-CoV-2 RNA kopije/µl).

 Avtor slike: Jaka Šikonja, dr. med.

 

Avtorji dosežka:

Dr. Tina Uršič, univ. dipl. mikr., Asist. znan. sod. dr. Rok Kogoj, univ. dipl. mikr., Jaka Šikonja, dr. med., Damijana Roškarič, dipl. ing. lab. biomed., Asist. dr. Monika Jevšnik Virant, univ. dipl. mikr., Dr. Petra Bogovič. dr. med., Prof. dr. Miroslav Petrovec, dr. med.

Vir:

Uršič T., Kogoj R., Šikonja J., Roškarič D., Jevšnik Virant M., Bogovič P., Petrovec M. 2022. Performance of nasopharyngeal swab and saliva in detecting Delta and Omicron SARS-CoV-2 variants. J Med Virol. 94(10):4704-4711. doi: 10.1002/jmv.27898. Epub 2022 Jun 8.

nazaj na seznam