Raziskovalne novice

Integrativni pristop k vrednotenju trajnosti stanovanjskih sosesk z uporabo javno dostopnih prometnih podatko

Datum objave: 27.12.2022

Kategorija: Najodličnejši raziskovalni dosežki, Interdisciplinarne raziskave

Cilji trajnostnega razvoja: 11 Trajnostna mesta in skupnosti (kazalniki)

Študija vzpostavlja povezavo med meritvami prometnih zgostitev in oceno trajnosti, z namenom prikazati izvedljivost vključevanja indikatorjev časa potovanja v standarde ocenjevanja trajnosti stanovanjskih sosesk. Članek Prispeva k razvoju analitičnih prijemov in kazalcev za obravnavo variabilnosti potovalnih časov, ki lahko ovrednotijo obseg prometnih zgostitev in učinkovitost potovanj na izbranih strateških trasah v izbranih časovnih presekih, tudi v primerih, ko so podatkovni viri za oceno omejeni.

Raziskava združuje tradicionalne statistične metode s strojno podprtim učenjem in analitičnimi prijemi za obravnavo cirkadianih ritmov (aplicirana cosinor regresija). Podpira tri sodobne koncepte: integracijo, medsebojno zamenljivost in ponovno uporabnost podatkov. Odpira vprašanja integracije in primerljivosti podatkov, ki so pomembni za zagotavljanje zanesljivih ocen predvidljivosti prometnih situacij na nekaterih strateških povezavah s soseskami. Študija ima velik potencial za nadaljnji napredek uporabnih analiz tudi na področju javnega prevoza, predvsem zaradi dobro dostopnih podatkovnih sistemov in baz javnih prevoznikov. Vrednotenje ravnovesja med potovalnimi načini kot enega elementarnih kazalcev trajnostne mobilnosti, torej lahko merljivo analiziramo in obravnavamo tudi s primerjavo trajanja potovalnih časov in predvsem njihove variabilnosti (zanesljivost potovalnih časov), ki bistveno vplivata na potovalne navade in vedenje uporabnikov.

 

Slika 1. Šest preučevanih tras potovanj (interactivna karta) – vsaka od treh izbranih sosesk v Ljubljani predstavlja začetno točko za dve strateški destinaciji – mestni center in BTCity (nakupovalni in storitveni center;  (podloga karte: Google Inc, 2021).

Figure 1. The six strategic routes mapped (interactive map) – each of the observed neighbourhoods is the origin of two routes, one heading to the city centre (lighter colour tones) and one heading to the Shopping and services centre BTCity (darker colour tones) shopping and service centre; (base layer: Google Inc., 2021).

NRD22FAzemljevid

 

Slika 2. Primerjava normaliziranih potovalnih časov in kazalcev TTI (travel time index) in PTI (planning time index) na šestih preučevanih prometnih trasah na delovni dan in vikend.

 Figure 2. Comparison of travel time rate (pace) distribution with TTI and PTI values separately by workdays/weekends. The shaded areas represent the corresponding 95% confidence intervals. Different colours correspond to different types of day: blue: workday;Pp grey: the weekend. Abbreviations: TTI – travel time index; PTI – planning time index

 NRD22FA graf

Avtorji razvojnega dosežga:

znan. sod. dr. VEROVŠEK, Špela, doc. dr. JUVANČIČ, Matevž, doc. dr. PETROVČIČ, Simon, prof. dr. ZUPANČIČ, Tadeja, prof. dr. SVETINA, Matija, asist. dr. JANEŽ, Miha, asist. dr. PUŠNIK, Žiga, VELIKAJNE, Nina, izr. prof. dr. MOŠKON, Miha

Vir:

 Verovšek, Š., Juvančič, M., Petrovčič, S., Zupančič, T., Svetina, M., Janež, M., ... & Moškon, M. (2022). An integrative approach to neighbourhood sustainability assessments using publicly available traffic data. Computers, Environment and Urban Systems, 95, 101805.

 

nazaj na seznam