Raziskovalne novice

Izdelava nove metodologije raziskovanja kitajske filozofije in uvedba nove metode transkulturne post-primerjalne sublacije

Datum objave: 27.12.2022

Kategorija: Najodličnejši raziskovalni dosežki

Cilji trajnostnega razvoja: 4 Kakovostno izobraževanje (kazalniki)

Jana Rošker (13009), ki je po merilih SICRISa najuspešnejša raziskovalka v Sloveniji na področju humanistike, je v preteklih letih razvila novo metodo transkulturne filozofije s poudarkom na analizah in interpretacijah tradicionalne kitajske filozofije.

Transkulturna filozofija je diskurz, ki presega statično in esencialistično konceptualizacijo kulture. V tem okviru, katerega širša osnova je predstavljena v njeni mednarodno odmevni monografiji »Interpreting Chinese Philosophy – A New Methodology«, (London, New York: Bloomsbury Academic 2021), je razvila novo metodo kontrastne analize idejnih paradigem in filozofskih sistemov, ki so se razvili v okviru različnih filozofskih tradicij in njihovih zgodovinskih kontekstov. To metodo, ki temelji  na upoštevanju različnih kulturno pogojenih referenčnih okvirov in se lahko uporablja v transkulturnih post-primerjalnih filozofskih raziskavah, je poimenovala metoda sublacije. Predstavila jo je v vrsti mednarodno odmevnih gostujočih predavanj, konferenc, javnih znanstvenih diskusij, intervjujev, objavljenih v mednarodnih revijah, v dveh že objavljenih izvirnih znanstvenih člankih, in še v štirih nadaljnjih člankih, ki so že sprejeti v objavo. Dosežek se kaže v dveh člankih, ki obravnavate eksplikacijo teoretske sheme metode sublacije (gl. 1. članek), ter v konkretni ponazoritvi njene aplikacije (gl. 2. članek). Oba članka sta objavljena v vrhunskih znanstvenih revijah z rigidnim recenzentskim postopkom in visokim faktorjem vpliva.

FF interpreting

Znanstvena monografija Jane S. Rošker »Interpreting Chinese Philosophy – A New Methodology«, ki je izšla  v letu 2021 pri znani britanski založbi Bloomsbury Academic in vsebuje teoretske osnove za razvoj nove metode postkomparativne sublacije v transkulturni filozofiji

 

Izvirna znanstvena članka:

ROŠKER, Jana S. 2022. »Chinese and Global Philosophy: Postcomparative Transcultural Approaches and the Method of Sublation«. Dao. 2022, vol. 21, issue 1, str. [1-18]. [COBISS.SI-ID 105006339], [SNIP, WoS, Scopus] 1A1 (Z, A'', A', A1/2)

ROŠKER, Jana S. 2022. »Sublating Sinic Relationism: On a Winding Path from Transcultural to Global Ethics«. Asian studies. [Print ed.]. 2022, vol. 10 (26), iss. 3, str. 81-104. ISSN 2232-5131. https://journals.uni-Lj.si/as/article/view/10765/10413 , DOI: 10.4312/as.2022.10.3.81-104. [COBISS.SI-ID 120555523] Scopus (h), Scopus (d), MBP (ERIHPLUS, ESCI, DOAJ) 1A1 (Z, A'', A', A1/2)

nazaj na seznam