Raziskovalne novice

Medicinske maske za enkratno uporabo predstavljajo novo potencialno breme za kopensko okolje

Datum objave: 27.12.2022

Kategorija: Najodličnejši raziskovalni dosežki, Interdisciplinarne raziskave

Cilji trajnostnega razvoja: 6 Čista voda in sanitarna ureditev, 11 Trajnostna mesta in skupnosti, 14 Življenje v vodi (kazalniki)

Raziskovalci Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani, Zavoda za gradbeništvo Slovenije in Vrije Universiteit Amsterdam so med prvimi proučili vplive mikroplastike iz medicinskih mask na kopenske nevretenčarje.Raziskovalci Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani, Zavoda za gradbeništvo Slovenije in Vrije Universiteit Amsterdam so med prvimi proučili vplive mikroplastike iz medicinskih mask na kopenske nevretenčarje.

Problematika onesnaževanja okolja s plastiko ter njeno razpadanje na manjše plastične delce, t.i. mikroplastiko, je pereča okoljska tematika. Kljub velikim zakonodajnim prebojem glede omejevanja  uporabe plastike za enkratno uporabo, je uporaba le teh med pandemijo COVID-19 močno narasla. Prve raziskave že kažejo očitno povečanje onesnaževanja okolja s plastičnimi izdelki za osebno zaščito, med njimi prevladujejo medicinske maske.

Raziskovalci so proučevali vplive mikroplastike iz medicinskih mask na kopenske nevretenčarje, ki se pogosto uporabljajo v oceni tveganja za okolje. Iz obsežne fizikalno-kemijske karakterizacije mikroplastike je razvidno, da le ta vsebuje vrsto organskih dodatkov ter kovin. Vendar je koncentracija teh snovi prenizka, da bi lahko ob izluževanju iz mask vplivala na testne organizme. Mikroplastika iz mask ne povzroči velikih kvarnih učinkov na organizme, vendar pa se ob izpostavitvi v nekaterih organizmih sproži imunski odziv ter spremembe v metabolnih procesih. Prihodnje študije bodo usmerjenje v razumevanje posledic dolgotrajnih izpostavitev mikroplastiki za  organizme. Poleg bazičnega razumevanja odzivov organizmov na izpostavitev mikroplastiki, bo študija pripomogla k večanju ozaveščenosti o pomenu pravilnega odlaganja odpadnih medicinskih mask. 

 

BF maska

Slika: Iz treh slojev mask so raziskovalci pridobili tri različne tipe mikroplastike z različnimi fizikalno-kemijskimi lastnostmi. Izpostavitev mikroplastiki ni vplivala na preživetje, rast in razmnoževanje testnih organizmov, opazili pa so imunski odziv rakov ter spremembe metabolnih procesov. Avtor: Anita Jemec Kokalj

 

Objavljena raziskava je del sklopa študij o vplivih različnih mikroplastik na kopenske nevretenčarje, ki so jih raziskovalci Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani skupaj s soavtorji objavili v zadnjih letih.

 

Avtorji dosežka: 

doc. dr. Anita Jemec Kokalj, Andraž Dolar, mag. prof. biol. in mag. mol. funkc. biol., prof. dr. Damjana Drobne, Ana Nagode, dipl. biol., 

doc. dr. Gregor Marolt, dr. Luka Škrlep, doc. dr. Andrijana Sever Škapin, prof. dr. Cornelis A. M. van Gestel

Navedba članka: 

JEMEC KOKALJ, Anita, DOLAR, Andraž, DROBNE, Damjana, ŠKRLEP, Luka, SEVER ŠKAPIN, Andrijana, MAROLT, Gregor, NAGODE, Ana, GESTEL, Cornelis A. M. van. Effects of microplastics from disposable medical masks on terrestrial invertebrates. Journal of hazardous materials, 2022; https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2022.129440

DOLAR, Andraž, DROBNE, Damjana, NARAT, Mojca, JEMEC KOKALJ, Anita. Tire microplastics exposure in soil induces changes in expression profile of immune-related genes in terrestrial crustacean Porcellio scaber. Environmental pollution. [Print ed.]. Dec. 2022, vol. 314, [1]-9 str; ttps://doi.org/10.1016/j.envpol.2022.120233

DOLAR, Andraž, DROBNE, Damjana, DOLENEC, Matej, MARINŠEK, Marjan, JEMEC KOKALJ, Anita. Time-dependent immune response in Porcellio scaber following exposure to microplastics and natural particles. Science of the total environment. 20 Apr. 2022, vol. 818, str. 1-10. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048969721068923?via%3Dihub

 JEMEC KOKALJ, Anita, DOLAR, Andraž, TITOVA, Jelizaveta, VISNAPUU, Meeri, ŠKRLEP, Luka, DROBNE, Damjana, VIJA, Heiki, KISAND, Vambola, HEINLAAN, Margit. Long term exposure to virgin and recycled ldpe microplastics induced minor effects in the freshwater and terrestrial crustaceans Daphnia magna and Porcellio scaber. Polymers. 2 Mar. 2021, iss. 5, [article no.] 771, str. 1-17, https://www.mdpi.com/2073-4360/13/5/771,

 

nazaj na seznam