Raziskovalne novice

Inovacija SIMBA za boj proti superbakterijam

Datum objave: 19.01.2023

Kategorija: Interdisciplinarne raziskave, Naš prispevek k ciljem trajnostnega razvoja OZN

Cilji trajnostnega razvoja: 3 Zdravje in dobro počutje, 9 Industrija, inovacije in infrastruktura (kazalniki)

 Z inovacijo do hitrejših in cenejših rešitev pri iskanju novih učinkovin v boju proti superbakterijam

Naraščajoč pojav superbakterij, kot pravimo bakterijam odpornim proti več antibiotikom, je globalni problem zdravstva. Problem dodatno povečuje združevanje bakterij v biofilmih, ki jim omogočajo zaščito in preživetje v zelo neugodnih pogojih ter olajšajo prenašanje odpornosti. Globalni razvoj novih antibiotikov je prav zato usmerjen v delovanje na druge lastnosti bakterij, kot so npr. pripenjanje bakterij na površino, gibljivost ali interakcije med bakterijami, in ne več samo na preživetje. Za novo razvojno usmeritev je nujno potrebna nova metodologija.

Raziskovalke, izr. prof. dr. Anja Klančnik in asist. dr. Meta Sterniša, s Katedre za biotehnologijo, mikrobiologijo in varnost živil Oddelka za živilstvo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani ter dr. Jerica Sabotič z Odseka za biotehnologijo Instituta »Jožef Stefan«, tvorijo inovativno in predano ekipo, ki je razvila inovativno metodo SIMBA, to je metodo sočasne detekcije protimikrobnega in protibiofilmskega delovanja proti bakterijam, ki  predstavlja nadgradnjo trenutnih metod detekcije, saj omogoča sočasno in hitro detekcijo protimikrobnega in protibiofilmskega delovanja velikega števila proučevanih učinkovin. Inovacija skrajša čas testiranja učinkovin za 4 do 5 dni ter za 4-krat zniža ceno analiz.  

Izr. prof. dr. Anja Klančnik, s Katedre za biotehnologijo, mikrobiologijo in varnost živil Oddelka za živilstvo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani je povedala: »Za inovacijo SIMBA je bila potrjena inovativnost in novost in v oktobru 2022 je bila objavljena mednarodna patentna prijava, novembra 2022 pa smo pridobili sredstva Inovacijskega sklada Univerze v Ljubljani v letu 2022 za razvoj prototipne aplikacije SIMBApp ter validacijo in nadaljnji tehnološki razvoj metode pred vstopom na trg.«

Vir: International Patent Application PCT/EP2022/058548, 2022-03-31. WO2022/207781, 6 October 2022 [Geneva] : World Intellectual Property Organization, 2022 (povezava)

Sterniša M., Sabotič J., Klančnik A. 2022. A novel approach using growth curve analysis to distinguish between antimicrobial and anti-biofilm activities against Salmonella. International Journal of Food Microbiology. 364: 1-11, doi:10.1016/j.ijfoodmicro.2021.109520.

Več informacij v novici na spletni strani Biotehniške fakultete na povezavi

https://www.bf.uni-lj.si/sl/novice/2023010611222291/mednarodna-patentna-prijava-za-inovacijo-simba-je-bila-uspesna

fgnrtj

Shema1: Inovacija SIMBA omogoča hkratno odkrivanje in razlikovanje protimikrobnega in / ali protibiofilmskega delovanja velikega števila preiskovanih učinkovin in tako skrajša čas testiranja učinkovin za 4 do 5 dni ter za 4-krat zniža ceno analiz. Inovacija SIMBA je zato nepogrešljiva za presejalne namene.

gchmtdkj

Fotografija (avtor: Blaž Jug, arhiv Biotehniške fakultete): Na fotografiji inovatorke izr. prof. dr. Anja Klančnik in asist. dr. Meta Sterniša, z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani ter dr. Jerica Sabotič z Instituta »Jožef Stefan« (od leve proti desni). 

 

 

 

 

nazaj na seznam