Raziskovalne novice

SLOfit prva nagrada E+ SPORT 2022 - #BeActive - Across generations award

Datum objave: 27.02.2023

Kategorija: Raziskovalci v objektivu, Naš prispevek k ciljem trajnostnega razvoja OZN

Cilji trajnostnega razvoja: 3 Zdravje in dobro počutje, 4 Kakovostno izobraževanje, 17 Partnerstva za doseganje ciljev (kazalniki)

Projekt SLOfit - vseživljenjsko spremljanje telesne zmogljivosti, ki so ga razvili na Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani, je bil po izboru strokovne žirije v Bruslju dobitnik PRVE NAGRADE E+ SPORT 2022 - #BeActive - Across generations award, namenjene nagrajevanju projektov, ki spodbujajo zdrav življenjski slog v vseh življenjskih obdobjih.  

Omenjena kategorija je novost med nagradami #BeActive, s katero želi Evropske agencija za spodbujanje športa in telesne dejavnosti v Evropi (The Erasmus+ Sport Team) spodbuditi programe, namenjene promociji rednega gibanja ter zagotavljanju lažjega dostopa do športa in telesne dejavnosti za vse generacije. Zato je dokaz več, da s projektom SLOfit po načelu ljubiteljske znanosti (ang. citizen science) nastaja visoko kakovostno znanstveno orodje, ki omogoča poglobljene analize stanja ter s tem točne napovedi za prihodnost in načrtovanje učinkovitih intervencijskih ukrepov, tako za posameznika kot za izbrane dele populacije ali družbe v celoti, hkrati pa tudi izjemno uporabno, pregledno in prijazno orodje za množično uporabo.    

S tem se v skupini SLOfit vztrajno približujejo uresničitvi svoje vizije in cilja - da z gibanjem in zdravim načinom življenja "zasvojijo" vse generacije ter tako sprožijo nacionalno (SLO)fit gibanje. Telesna zmogljivost je namreč pogoj za kakovostno življenje, pomen učinkovite preventive pa se, zaradi negativnih vplivov sodobnega načina življenja, samo povečuje. Vseživljenjsko spremljanje telesne zmogljivosti pa je z epidemijo covid-19 še bolj izrazito stopilo v ospredje.  Nagrajen projekt raziskovalne skupine SLOfit želi The Erasmus+ Sport Team z videom  predstaviti tudi (naj)širši javnosti.    

FŠ slika tekstFoto1: prof. dr. Maja Pajek (druga z leve) in prof. dr. Gregor Jurak (v sredini) s Fakultete za šport UL na podelitvi E+ SPORT 2022 - #BeActive nagrad v Bruslju s predstavniki MIZŠ

nazaj na seznam