Raziskovalne novice

Okrevanje evropske družbe bo v prihodnosti močno odvisno tudi od tega, kako telesno zmogljivi bodo evropski otroci in mladostniki

Datum objave: 26.04.2023

Kategorija: Naš prispevek k ciljem trajnostnega razvoja OZN

Cilji trajnostnega razvoja: 3 Zdravje in dobro počutje (kazalniki)

FitBack - interaktivna, večjezična in brezplačna spletna aplikacija za vrednotenje telesne zmogljivosti lahko korenito pripomore k pokoronskemu okrevanju otrok in mladostnikov v Evropi in po svetu.

Evropa se sooča z vrsto izzivov, za katere še nimamo učinkovitih rešitev. Pri iskanju le-teh pa tudi vse (pre)pogosto nastopa zgolj kot gasilec, namesto da bi se odzvala pravočasno in na pravi način. Za to pa predvsem potrebujemo dovolj energije in zmogljivosti. Še posebej generacije, ki prihajajo in se bodo z izzivi ukvarjale v prihodnosti. Na tej točki bi moralo evropske politične odločevalce močno skrbeti. Dejstvo je namreč, da se mladi za spodbujanje zdravega telesnega, kognitivnega in duševnega razvoja že nekaj časa ne gibajo dovolj. Posledično upada tudi njihova telesna zmogljivost, ki je dober kazalnik splošnega zdravja ter njihovih miselnih zmožnosti. In pandemija COVID-19 je razmere le še poslabšala.

Kako fit so torej danes otroci in mladostniki, stari od 6 do 18 let, v posameznih evropskih državah, kažejo podatki raziskave z naslovom »European fitness landscape for children and adolescents: updated reference values, fitness maps and country rankings based on nearly 8 million test results from 34 countries gathered by the FitBack network«, ki je nastala v koordinaciji raziskovalcev skupine SLOfit na Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani in je bila pred kratkim objavljena v British Journal of Sports Medicine.

fitback_tekst1a

Kaj ugotavljajo raziskovalci?

Na podlagi zbranih podatkov so avtorji pripravili standarde telesne zmogljivosti trenutne evropske populacije mladih, starih od 6 do 18 let, ki z različnimi merskimi nalogami telesne zmogljivosti omogočajo primerjavo z drugimi evropskimi vrstniki kot tudi z zdravstvenim tveganjem, ki izhaja iz rezultata. Primerjava telesne zmogljivosti po državah tako kaže, da imajo severne (Danska, Finska, Islandija, Norveška) ter srednje-vzhodno evropske države (Slovenija, Češka in Slovaška) najbolj telesno zmogljive otroke in mladostnike, medtem ko je zmogljivost otrok in mladostnikov v državah južne Evrope (Španija, Italija, Grčija) ter Združenega kraljestva razmeroma nizka. 

Namen raziskave je zagotavljati orodja za uporabo raziskovalcem in praktikom na področju športne vzgoje, športa in zdravja ter oblikovalcem politik po vsej Evropi za preučevanje trenutnih negativnih zdravstvenih trendov, učinkov sistemskih intervencij in nacionalnih politik za promocijo rednega gibanja ter zdravega življenjskega sloga pri otrocih na lokalni, regionalni, nacionalni in evropski ravni. S tem pa tudi napovedovanje prihodnjih trendov o zdravju prebivalstva na sploh.

Zakaj so izsledki tako pomembni?

Telesna zmogljivost je odličen kazalnik splošnega zdravja in kognitivnih zmožnosti naše mladine. Zato jo je priporočljivo spremljati tako na ravni posameznika kot populacije. Slovenija je ena redkih držav, ki ima s sistemom SLOfit vpogled v trende telesne zmogljivosti mladih. Večina drugih držav se zanaša zgolj na sporadične bolj ali manj dobre podatke na izbranih vzorcih.

Zato je skupina evropskih raziskovalcev, pod vodstvom prof. dr. Gregorja Juraka, pripravila spletno platformo FitBack, namen katere je: 1) učiteljem in trenerjem (po)nuditi praktično orodje za spremljanje telesne zmogljivosti ter 2) političnim odločevalcem zagotoviti ključne informacije za razvoj sistemov spremljanja telesnih zmogljivosti na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni.

»Praktična vrednost izsledkov te študije je izjemna. Krivulje telesne zmogljivosti smo namreč implementirali v interaktivno poročilo o telesni zmogljivosti. Tako uporabnik v spletni obrazec vnese podatke in nemudoma se mu izpišejo povratne informacije, npr. kakšna je njegova mišična moč v primerjavi z evropskimi vrstniki in kakšno zdravstveno tveganje izhaja iz njegovega rezultata. Poročilo smo nadgradili še z infografikami za izboljšanje srčno-dihalne zmogljivosti, jakosti in moči,« razlaga dr. Jurak.

Aplikacija FitBack zato pomeni velik korak naprej pri spremljanju telesne zmogljivosti evropskih otrok in v izobraževanju o pomenu te zmogljivosti za razvoj gibalne pismenosti (ang. physical literacy), t.j. procesu, ki omogoča vseživljenjsko ukvarjanje z gibanjem za zdravje in dobro počutje.

fitback_tekst1

 

 

Slika 2: Grafični elementi platforme FitBack za oceno in interpretacijo telesne pripravljenosti mladih, na so voljo na: www.fitbackeurope.eu.

Kako je potekala raziskava?

Konzorcij FitBack je pregledal največje in najnovejše zbirke podatkov o telesni zmogljivosti otrok po Evropi, vključno z nacionalnimi sistemi kot so SLOfit (Slovenija), NETFIT (Madžarska), Move (Finska) in Fitescola (Portugalska). Za vključitev v raziskavo so bili potrebni veljavni podatki o spolu, starosti in vsaj enem rezultatu meritev telesne zmogljivosti z ALPHA merskim sklopom. Tako so nastale tabele referenčnih vrednosti in krivulje, na podlagi katerih se je izrisal tudi interaktivni zemljevid telesne zmogljivosti evropskih otrok in mladine.

Evropski zemljevidi srčno-žilne vzdržljivosti, mišične moči in eksplozivnosti pri otrocih in mladostnikih:

 

fitback_tekst2

Slika 3: Srčno-žilna vzdržljivost, merjena s stopnjevanim tekom

 

fitback_tekst3

Slika 4: Mišična moč, merjena z dinamometrom

 

fitback_tekst4

Slika 5: Eksplozivnost, merjena s skokom v daljino z mesta

Nekatere države imajo bolj reprezentativne podatke kot druge, zato je treba primerjave med državami jemati previdno, kljub temu pa je jasno viden že omenjeni geografski trend telesne zmogljivosti evropskih otrok in mladine – mladi iz severne ter srednje-vzhodne Evrope so najbolj telesno zmogljivi, najmanj pa (z nekaj izjemami) mladi iz južne Evrope ter Združenega kraljestva. 

fitback_tekst5Slika 6: Razvrstitev evropskih držav glede na povprečno mišično moč in srčno-žilno ter dihalno zmogljivost. 

Pomen ugotovitev raziskave za nadaljnjo raziskovanje, oblikovanje politik ter intervencijskih praks

  • Pričujoča raziskava in spletna platforma FitBack zagotavljata dragoceno in stroškovno učinkovito rešitev za vzpostavitev ocene telesne zmogljivosti v šolskih in/ali športnih okoljih v državah, ki nimajo tovrstnih sistemov spremljanja.
  • Meritve telesne zmogljivosti so danes že del izobraževalnih sistemov v mnogih državah. S platformo FitBack pa učitelji športne vzgoje pridobijo tudi orodje, preprosto za uporabo in interpretacijo rezultatov meritev telesne zmogljivosti glede na spol in starost ter hkrati tudi primerjavo z evropskimi vrstniki.
  • Posodobljene referenčne vrednosti lahko iz zdravstvenega vidika pomagajo prepoznati mladostnike z nizko telesno zmogljivostjo ter posledično slabšim zdravjem, ki bi jih bilo treba usmeriti v intervencijske programe za dvig telesne dejavnosti.
  • Na drugi strani pa lahko prav tako pomagajo prepoznati mlade posameznike z določenimi izstopajočimi komponentami telesne zmogljivosti..

Prof. dr. Gregor Jurak, vodilni avtor raziskave, je uvrščen na seznam World's Top 2% Scientists 2021 Univerze Stanford oz. na tako imenovano Elsevierjevo svetovno lestvico najbolj citiranih znanstvenikov in raziskovalcev v letu 2022. Kot redni profesor Fakultete za šport Univerze v Ljubljani pa vodi tudi raziskovalno skupino SLOfit, ki je za projekt SLOfit - vseživljenjsko spremljanje telesne zmogljivosti, je po izboru strokovne žirije dobitnik PRVE NAGRADE E+ SPORT 2022 - #BeActive - Across generations award, namenjene nagrajevanju projektov, ki spodbujajo zdrav življenjski slog v vseh življenjskih obdobjih.

Prvi avtor raziskave pa dr. Francisco B. Ortega, prav tako eden najbolj citiranih raziskovalcev telesne zmogljivosti na svetu, ki raziskuje, kako se možgani fit posameznikov razlikujejo od tistih, ki so slabše zmogljivi. Vodi raziskovalno skupino PROFITH na Oddelku za telesno vzgojo in šport, Fakultete za šport, Univerza v Granadi, Španija.

 

logo EU

nazaj na seznam