Raziskovalne novice

Napovedovanje tveganja za kronične bolezni z umetno inteligenco

Datum objave: 18.05.2023

Kategorija: Naš prispevek k ciljem trajnostnega razvoja OZN

Cilji trajnostnega razvoja: 3 Zdravje in dobro počutje, 4 Kakovostno izobraževanje, 9 Industrija, inovacije in infrastruktura, 17 Partnerstva za doseganje ciljev (kazalniki)

Projekt SmartCHANGE – inovativna rešitev za korenito zmanjšanje tveganja za kronične nenalezljive bolezni.

Čeprav se zdi, da je prihodnost nekaj, o čemer lahko le ugibamo, začenja Inštitut Jožef Štefan, v sodelovanju z raziskovalno skupino SLOfit Fakultete za šport Univerze v Ljubljani, v okviru programa Obzorje Evropa, razvijati inovativno rešitev, s katero bi lahko s pomočjo umetne inteligence bolje napovedali in s personaliziranimi intervencijami korenito zmanjšali tveganje za razvoj kronično nenalezljivih bolezni (KNB; npr. srčno-žilnih in presnovnih bolezni ter različnih oblik raka). Projekt »AI-based long-term health risk evaluation for driving behaviour change strategies in children and youth« z akronimom SmartCHANGE se bo osredotočil na razvoj učinkovitejšega napovedovanja KNB pri otrocih in mladostnikih v njihovi odrasli dobi. Sprožilci slednjih so namreč prisotni že v mladosti, vendar s trenutnimi metodami diagnosticiranja niso nujno pravočasno zaznani. 

Raziskovalci bodo pri tem uporabili napredne tehnologije in inovativne pristope. Z orodji umetne inteligence bodo na več podatkovnih zbirkah o 24-urnem vedenjskem vzorcu, telesni zmogljivosti, biomarkerjih in pojavnosti KNB, razvili modele, ki bodo lahko že pri otrocih in mladostnikih čim bolj natančno napovedali njihovo tveganje za obolevanje v odrasli dobi. V ta namen bodo razvili dve aplikaciji: eno za zdravstvene delavce, drugo za državljane. Namen obeh bo prikazati zdravstvena tveganja, razčlenjena na dejavnike tveganja, in priporočene spremembe vedenja za njihovo zmanjšanje, na način, ki je primeren za določeno ciljno skupino.  

Razvita rešitev bo potrjena s študijo preizkusa koncepta, ki bo potekala v štirih državah, vključevala različna življenjska okolja, od družine, šole, osnovne in celostne oskrbe, ter bo podprta z dejavnostmi razširjanja in komuniciranja, ki bodo posebej prilagojene izbranim ciljnim skupinam. Eno od teh okolij bo tudi v Sloveniji in bo udejanjeno znotraj sistema SLOfit. S pomočjo tako zasnovanega znanstvenega napredka bomo omogočili vsem uporabnikom SLOfit boljše razumevanje razvoja tveganj za KNB, bistveno spremenili načine spopadanja z njimi ter s tem zmanjšali stroške, ki jih povzročajo v zdravstveni blagajni, hkrati pa izboljšali produktivnost in kakovost življenja ljudi. 

smartchange_tekst

 Slika: Unsplash

 

EU funded SI

 

nazaj na seznam