Raziskovalne novice

Raziskovalni preboj na področju datiranja zgodovinskih knjig

Datum objave: 08.06.2023

Kategorija: Naš prispevek k ciljem trajnostnega razvoja OZN

Cilji trajnostnega razvoja: 9 Industrija, inovacije in infrastruktura (kazalniki)

Dediščinski znanstveniki sedaj lahko datirajo zgodovinski papir zgolj s pomočjo infrardeče svetlobe in računske analize spektroskopskih podatkov.

V raziskavi podoktorske raziskovalke dr. Floriane Coppola in sodelavcev, ki je objavljena v vrhunski znanstveni reviji ‘Journal od the American Chemical Society’, je prikazano, da je možno papir datirati izjemno natančno, celo na 2 leti. Tako nizka negotovost ni možna z nobeno drugo metodo, še manj pa z neporušno metodo. 

Floriana 1 tekst

Dr. Floriana Coppola med izvedbo NIR spektroskopske analize.

Dr. Floriana Coppola je analizirala 100 knjig iz splošne zbirke NUK-a, iz obdobja 1851-2000, ki je prehodno obdobje v zgodovini papirništva. Skupno je izmerila 3000 NIR spektrov, ki jih je analizirala s tremi algoritmi strojnega učenja. Na ta način je v sodelovanju z raziskovalno skupino preizkusila, kako spremenljivost sestave papirja in naravna razgradnja vplivata na modele datiranja. Rezultati so pokazali, da so za napovedi pomembnejše skupne spektralne lastnosti strukture celuloze in proteinov, ne pa razgradnje, ki bistveno ne vpliva na točnost napovedi.

Floriana 2 tekst

Shematski prikaz študije, ki raziskuje pričakovane in napovedne sposobnosti modelov datiranja, ki združuje spektroskopske podatke NIR in strojno učenje.

Dr. Coppola deluje na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani v okviru prestižnega projekta EU programa Marie Curie.  

V raziskavi so sodelovali Laboratorij za dediščinsko znanost Ljubljana (Floriana Coppola, Jernej Markelj, Matija Strlič), Poslovna in ekonomska fakulteta Univerze v Cagliariju, Italija (Luca Frigau, Claudio Conversano) in Narodna in Univerzitetna Knjižnica Slovenije (Jasna Malešič).

Več o raziskavi si lahko preberete v članku “Near-Infrared Spectroscopy and Machine Learning for Accurate Dating of Historical Books”. 

 

logo EU

nazaj na seznam