Raziskovalne novice

Tanka meja preoblikovanja pločevine

Datum objave: 03.08.2023

Kategorija: Naš prispevek k ciljem trajnostnega razvoja OZN

Cilji trajnostnega razvoja: 9 Industrija, inovacije in infrastruktura (kazalniki)

Izdelava tanko-stenskih komponent iz pločevine je sestavni del avtomobilske, letalske in drugih vej industrije. Pri preoblikovanju začetne plošče pločevine do končne želene oblike izdelka se pojavijo reakcijske sile, ki jih moramo premagovati in tanjšanje pločevine, ki lahko privede do pretrga. Razumevanje vplivnosti številnih prisotnih parametrov preoblikovalnega procesa omogoča kontrolirano spremembo oblike preoblikovanca in s tem doseženo ciljno obliko končne komponente.

Konvencionalni preoblikovalni postopki zahtevajo svojevrstno obliko orodja, ki neposredno vpliva na obliko končnega izdelka. Ker nova oblika izdelka tako zahteva novo obliko orodja, so lahko takšni postopki zelo dragi. Zaradi tega dejstva so se uveljavili inkrementalni preoblikovlani postopki pločevine, ki končno poljubno obliko izdelka dosežejo s pomočjo majhnega enostavno oblikovanega orodja in njegovo potjo gibanja. Najbolj enostavna oblika omenjene skupine preoblikovalnih postopkov je eno-točkovno inkrementalno preoblikovanje (SPIF), ki fiksno vpeto pločevino preoblikuje s pomočjo majhnega orodja praviloma hemisferične oblike. S ciljem bolj enakomerne debeline stene končnega izdelka se lahko osnovni postopek SPIF nadgradi s tem, da se pred njim izvede enostavno izbočevanje pločevine z orodjem fiksne oblike.

Z namenom vrednotenja vplivnosti ključnih tehnoloških, geometrijskih in materialnih parametrov na tanjšanje pločevine ter vrednost reakcijskih sil, so raziskovalci Fakultete za strojništvo, Laboratorija za preoblikovanje (LAP), v sodelovanju s Tehniško fakulteto Univerze na Reki,  uporabili metodo naključnega gozda. Sama metoda omogoča določitev vpliva individualnih parametrov s pomočjo analize drevesnih struktur pridobljenih s pomočjo procesa treniranja. 

Rezultati študije jasno podajajo kritične vstopne parametre obravnavanih preoblikovalnih procesov na katere je potrebno z željo manjšanja tanjšanja pločevine in manjšanja vrednosti reakcijskih sil še posebej paziti. Poudariti je potrebno vpliv tako ciljne oblike izdelka kot tudi geometrijo orodja in material preoblikovanca s svojo debelino. Glede na želeno obliko izdelka je tako potrebno ustrezno izbrati ne samo tehnološke parametre temveč tudi sam proces. V določenih primerih želene oblike izdelka izbočevanje pred inkrementalnim preoblikovanjem ni potrebno za pridobitev bolj enakomerne debeline stene izdelka kot tudi manjših vrednosti sil. Ta podatek je pomemben z željo po skrajšanem ciklu proizvodnje poljubne oblike komponente kot tudi s ciljem varčevanja energije.

  pločevina tekst

Avtor slike: Luka Sevšek

Avtorji članka:

Luka Sevšek a, Sandi Baressi Šegota b, Zlatan Car b, Tomaž Pepelnjak a

a Laboratorij za preoblikovanje (LAP), Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani

b Tehniška fakulteta, Univerza na Reki, Hrvaška

Avtorji se zahvaljujemo za finančno podporo Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (raziskovalna osnovna sredstva št. P2-0248, št. projekta J2-2511) in Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru nepovratnih sredstev KK.01.1. .1.01.0009 (DATACROSS). Avtorji se zahvaljujejo tudi programu CEEPUS v okviru mreže HR-0108.

Bibliografska informacija.

SEVŠEK, Luka, ŠEGOTA, Sandi Baressi, CAR, Zlatan, PEPELNJAK, Tomaž. Determining the influence and correlation for parameters of flexible forming using the random forest method. Applied soft computing. [Print ed.]. Jun. 2023, str. 1-36, ilustr. ISSN 1568-4946. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S156849462300515X, DOI: 10.1016/j.asoc.2023.110497. [COBISS.SI-ID 156012547]

nazaj na seznam