Raziskovalne novice

Dr. Lea Rems s Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani uspešna na razpisu Evropskega raziskovalnega sveta

Slika: Janez Kotar

Datum objave: 05.09.2023

Kategorija: ERC in MSCA, Naš prispevek k ciljem trajnostnega razvoja OZN

Cilji trajnostnega razvoja: 3 Zdravje in dobro počutje, 9 Industrija, inovacije in infrastruktura (kazalniki)

Ljubljana, 5. september 2023 – Evropska komisija je objavila rezultate razpisa Evropskega raziskovalnega sveta (ERC) za začetek samostojne raziskovalne kariere (ERC Starting Grant 2023). Na razpisu so med skoraj 2700 prijavljenimi z vsega sveta po desetmesečnem ocenjevalnem postopku za financiranje izbrali 400 projektov. Med njimi je tudi raziskovalka dr. Lea Rems, ki bo na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani (UL FE) vodila 1,5 milijonov evrov vreden petletni ERC projekt REINCARNATION. 

Raziskovalka dr. Lea Rems je osma dobitnica projekta Evropskega raziskovalnega sveta za začetek samostojne raziskovalne poti (ERC Starting Grant 2023) v Sloveniji. Projekt REINCARNATION – »Reversible and irreversible cardiac electroporation: Establishing the fundamentals to advance cardiac treatments« je bil izbran za financiranje v okviru ERC panela za biotehnologijo in biosistemsko inženirstvo. To je prvi ERC projekt s tega področja v Sloveniji, ki ga bo vodila raziskovalka na začetku samostojne raziskovalne kariere. To je tudi prvi ERC projekt za UL FE in hkrati že dvanajsti za Univerzo v Ljubljani kot gostiteljsko ustanovo. 

Raziskovanje dr. Lee Rems se osredotoča na pridobivanje temeljnih znanj, ki so potrebna za razvoj terapij, temelječih na elektroporaciji – metodi, pri kateri z uporabo visokonapetostnih električnih pulzov začasno povečamo prepustnost membran bioloških celic. Metoda se že tretje desetletje uporablja v Sloveniji in po svetu za zdravljenje raka, v zadnjih letih pa metoda kaže izredne uspehe tudi pri zdravljenju srčnih aritmij. Pridobljeni ERC Starting Grant projekt REINCARNATION zajema raziskave, ki bodo pripomogle k nadaljnjemu razvoju ireverzibilne elektroporacije kot nove metode za netermično uničenje aritmogenega srčnega tkiva pri zdravljenju srčnih aritmij. Obenem projekt zajema raziskave, ki bi lahko odprle pot za uporabo reverzibilne elektroporacije kot nevirusne metode za vnos nukleinskih kislin v srčne celice v namen regeneracije srca po srčni kapi. 

O ERC 

Evropska Unija je 2007 ustanovila Evropski raziskovalni svet (European Research Council – ERC) kot prvo evropsko institucijo za financiranje vrhunskih pionirskih raziskav z vseh znanstvenih področij brez vnaprej določenih prioritet. Spodbuja delovanje že uveljavljenih vrhunskih raziskovalcev in raziskovalk in skrbi za rast prihodnje generacije raziskovalcev v Evropi. Pri izboru projektov in podeljevanju finančnih sredstev sledi kriteriju znanstvene odličnosti. Do začetka Obzorja Evropa je Evropski raziskovalni svet financiral že več kot 12.000 vrhunskih raziskovalcev in raziskovalk na različnih stopnjah njihove kariere in več kot 75.000 doktorskih študentov, podoktorskih raziskovalcev in drugih sodelavcev v njihovih raziskovalnih skupinah. Prizadeva si pritegniti najboljše raziskovalce in raziskovalke iz vsega sveta, ki bi raziskovali v Evropi. S sklenjenimi dogovori s ključnimi raziskovalnimi agencijami po svetu, raziskovalcem omogoča možnost sodelovati na ERC raziskovalnih projektih v Evropi. Evropski raziskovalni svet vodi neodvisno upravljalsko telo, Znanstveni svet, ki ga sestavlja 22 vrhunskih raziskovalcev in raziskovalk z različnih znanstvenih področij. Trenutno mu predseduje Maria Leptin. 

Slovenija v sklopu Obzorja Evropa uspešno nadaljuje pri prijavah na ERC, saj na vsakem razpisu pridobimo vsaj en ERC projekt. ERC projekti so izrednega pomena za raziskovalce in raziskovalke, saj jim omogočajo kreativno znanstveno svobodo in večletno finančno neodvisnost. Hkrati ti ambiciozni projekti prispevajo h krepitvi mednarodne prepoznavnosti slovenske znanosti in razvoju prihodnje generacije vrhunskih raziskovalcev in raziskovalk v Sloveniji.

 

logo EU

 

nazaj na seznam