Raziskovalne novice

Dr. Sanela Pansinger pridobila Obzorje Evropa - ERA podoktorsko štipendijo za vključevanje občanske znanosti v urbanistično načrtovanje

Datum objave: 26.09.2023

Kategorija: Raziskovalci v objektivu, ERC in MSCA, Interdisciplinarne raziskave, Naš prispevek k ciljem trajnostnega razvoja OZN

Cilji trajnostnega razvoja: 11 Trajnostna mesta in skupnosti (kazalniki)

Na razpisu Evropske komisije HORIZON-WIDERA-2022-TALENTS, je avstrijska raziskovalka dr. Sanela Pansinger s projektom HUBCITIES pridobila podoktorsko ERA štipendijo za dvoletni raziskovalni projekt na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani, kjer bo sodelovala z mentorico dr. Lucijo Ažman Momirski s Katedre za zgodovino, teorijo in prenovo. Dr. Lucija Ažman Momirski je pojasnila: »Glavni namen projekta je oblikovati nov pristop k trajnostnemu prostorskemu razvoju območij letališč in pristanišč, z uporabo občanske znanosti. Prebivalci so aktivno vključeni v sooblikovanje in pogajanja o prihodnjem prostorskem in urbanističnem razvoju s skupnim raziskovanjem z urbanisti. S takim pristopom postane urbanistično načrtovanje bolj zadovoljivo za stanovalce, strokovnjake in vse druge deležnike«.

 HubCiities tekst

Procesi participacije se v urbanizmu nanašajo na vključevanje prebivalcev v procese odločanja, kjer se njihova mnenja in želje upoštevajo pri reševanju problemov. Občanska znanost pa uporablja znanje in veščine državljanov za zbiranje podatkov in podporo znanstvenim raziskavam v urbanističnem načrtovanju.

V projektu se omenjena izhodišča navezujejo na ključno vprašanje: zakaj sodelovanje med deležniki večinoma ni uspešno? Še posebej je mogoče zaznati pomanjkanje izmenjave podatkov o prostorskem razvoju na območjih, kjer delujejo globalni deležniki, ki imajo globalne interese, a uporabljajo lokalni prostor, kjer večinoma prezrejo lokalne prostorske prvine in interese.

To so prostori območij letališč in morskih pristanišč; prvih je v Evropi 347 in drugih 3 024. Hkrati so to območja vozlišč, omrežij, središča prevoznih in pretovornih ter proizvodnih in trgovskih dejavnosti; za njih so značilni konfliktni prostorski kazalniki. S skupnim označevalcem jih imenujemo HubCities. Slednji opredeljujejo tematiko na področju prostorskega in urbanega razvoja, ki se je razvila šele konec dvajsetega stoletja, med drugim z razmahom nizkocenovnih letalskih prevoznikov po liberalizaciji zračnega prometa leta 1997 in globalizirano kontejnerizacijo.

Tri regije HubCities bodo izbrane kot testni prostori: letališče in logistično središče Gradec (Avstrija), vizija potniškega letališča blizu koprskega pristanišču (Slovenija) in regionalno potniško letališče na območju pristaniškega mesta Trst (Italija). Dr. Lucija Ažman Momirski je izpostavila: »Naše izkušnje kažejo, da je treba uporabiti različne pristope pri vključevanju občanov v proces občanske znanosti: kar deluje v Gradcu, ne deluje v Trstu in Ljubljani«. Stalni dialog z občani je ključnega pomena za projekt HubCities.

Izbrani pilotni primeri se navezujejo na predhodne aktivnosti na izbranih območjih, tako podoktorske raziskovalke dr. Sanele Pansinger, kot mentorice dr. Lucije Ažman Momirski.  Dr. Sanela Pansinger je urbanistka in arhitektka, ki se na področju univerzitetnega poučevanja, sodelovanja v nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih projektih ter v urbanistični praksi osredotoča zlasti na lokacije letališč in njihov vpliv na sosednji urbani razvoj. Dr. Lucija Ažman Momirski je specializirana za temo pristaniških mest in aktivno vključuje občansko znanost v urbanistično načrtovanje (https://www.we-count.net/).

Razvoj metodologije projekta bodo omogočila tri podporna orodja: platforma HubCities (kot komunikacijsko in mrežno orodje ter platforma znanja), delavnice HubCities (kot dogodki, ki vključujejo občane) in zbirka orodij HubCities (kot orodja za prihodnje prostorsko načrtovanje v sodelovanju z občani).

 

 EU funded SI

nazaj na seznam