Raziskovalne novice

Odlični rezultati Univerze v Ljubljani na razpisu Marie Skłodowska-Curie Individualne štipendije

Mentor doc. dr. Matija Pretnar z dr. Danelom Ahmanom

Foto: Rebeka Drnovšek

Datum objave: 25.02.2019

Kategorija: ERC in MSCA,

V okviru razpisa Marie Skłodowska-Curie Individualne štipendije (MSCA IF) v sklopu Obzorja 2020 je Univerza v Ljubljani kot gostiteljska institucija pridobila financiranje Evropske komisije za dva odlična tuja raziskovalca. V sklopu razpisa smo se prav tako razveselili odobrenega financiranja prvega projekta preko t. i. Širitvenih štipendij (Widening fellowships) ter pridobitve štirih Pečatov odličnosti (Seal of Excellence).

Dvoletno financiranje uspešnega projektnega predloga je pridobil dr. Guilhem Poy v sodelovanju s prof. dr. Slobodanom Žumrom s Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani (UL FMF). Dr. Poy je prišel na našo univerzo z École Normale Supérieure de Lyon iz Francije. V okviru projekta OPTOSOL želijo z združevanjem znanj iz fotonike in fizike mehke snovi odkriti nove načine vodenja svetlobe s pomočjo kiralnih dvolomnih medijev, kot so kolesterni tekoči kristali. Cilja projekta sta celovit model optičnih solitonov v kiralnih dvolomnih medijih in razvoj metod za manipulacijo optičnih solitonov s topološkimi solitoni, ki so lokalizirane perturbacije molekularnega orientacijskega polja. Njihovo teoretično in numerično modeliranje bo podprto tudi s sodelovanjem z eksperimentalno skupino za fiziko, optiko in fotoniko mehke snovi na University of Colorado v Boulderju.

Evropska komisija je na podlagi uspešne prijavne vloge na razpis MSCA IF k podpisu pogodbe povabila tudi dr. Danela Ahmana v sodelovanju z doc. dr. Matijo Pretnarjem z UL FMF. Dr. Ahman je prišel na našo univerzo s Prosecco Project Team, Inria Paris. Namen njihovega projekta LiquidEff je razvoj novih načinov uporabe tipov pri formalnem dokazovanju pravilnosti programov, ki uporabljajo računske učinke, kot so dostop do pomnilnika, sprožanje in lovljenje izjem, naključje ali nedeterminizem. Cilj projekta je razviti splošen pristop na osnovi algebrajske predstavitve učinkov, ki bo med drugim vseboval precizno modalno logiko, prevedbo obstoječih pristopov na novega, praktično implementacijo logike v programskem jeziku ter nabor relevantnih primerov, kot na primer analiza velepodatkov in asinhrono paralelno programiranje.

Dodatno priložnost za financiranje projekta v okviru razpisa MSCA IF je ponudila nova shema Obzorja 2020 t. i. Širitvene štipendije (»Widening Fellowships«), ki nudi finančno podporo raziskovalcem, ki prijavljajo projekt z gostujočo institucijo v eni izmed »widening« držav, kamor sodi tudi Slovenija. Uspešni projekt z akronimom NewSiest je pridobila raziskovalka iz Indije dr. Kavyashree Srinivasa v sodelovanju s prof. dr. Markom Petričem z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani (UL BF).

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) je že pred dvema letoma vzpostavila mehanizem za nacionalno financiranje raziskovalnih projektov raziskovalk in raziskovalcev, ki na razpisu MSCA IF v recenzentskem postopku prejmejo oceno 85 odstotkov ali več in jim je Evropska komisija podelila Pečat odličnosti. Pečate odličnosti bodo letos prejeli trije tuji raziskovalci v sodelovanju z mentorji iz UL BF, Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (UL FF) in raziskovalec z UL FMF.

Ker je uspeh na tem razpisu odvisen od kakovostno pripravljene prijave, Univerzitetna služba za raziskovalno dejavnost (USRD) v letu 2019 ponovno vabi odlične mentorje in njihove kandidate na dvodnevno delavnico za pripravo projektov na razpis Marie Skłodowska-Curie individualne štipendije. Shema MSCA IF omogoča, da na svoji fakulteti/akademiji zaposlite najbolj obetavne tuje podoktorante za obdobje 1-3 let.

Vse zainteresirane pedagoge in raziskovalce vabimo, da se prijavite in vključite v program. Za več informacij nam pišite na .

nazaj na seznam