Raziskovalne novice

Evropski raziskovalni svet (ERC) je odobril prestižno financiranje raziskovalnih projektov trem slovenskim fizikom

Datum objave: 31.03.2020

Kategorija: ERC in MSCA, Interdisciplinarne raziskave, Naš prispevek k ciljem trajnostnega razvoja OZN

Cilji trajnostnega razvoja: 3 Zdravje in dobro počutje (kazalniki)

Evropska komisija je objavila rezultate razpisa ERC 2019 za uveljavljene raziskovalce (ERC Advanced Grant 2019). Vsi trije slovenski priznani raziskovalci, ki jim je bilo odobreno prestižno financiranje raziskovalnega projekta, so fiziki: prof. dr. Peter Križan in prof. dr. Igor Muševič, ki sta redno zaposlena na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani in dopolnilno na Institutu Jožef Stefan, ter prof. dr. Matej Praprotnik, ki je redno zaposlen na Kemijskem inštitutu in dopolnilno na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. Med približno 1900 prijavami je ERC za financiranje izbral 185 projektov, Slovenija pa z novimi tremi projekti dokazuje uspešnost, kakovost in prodornost slovenskih fizikov v svetovnem merilu.

Financiranje projektov v okviru razpisa za priznane raziskovalce ERC Advanced Grant je namenjeno tistim odličnim raziskovalcem, ki so že postali znanstveni vodje in so se v zadnjih desetih letih izkazali s prepoznavnimi raziskovalnimi dosežki. Financiranje projektov je posameznikom odobreno izključno na osnovi znanstvene odličnosti, ne glede na temo raziskave ali institucijo delovanja. Osnovni pogoj je, da projekti ponujajo izvirno in prebojno idejo, biti morajo tudi ambiciozni, hkrati dokazovati izvedljivost in morajo prinašati pomemben napredek v znanosti.

Prof. dr. Peter Križan je kot vodja projekta pridobil financiranje petletnega projekta z naslovom FAIME (»Flavour Anomalies with advanced particle Identification MEthods«). Raziskovalni izziv je iskanje novih pojavov v fiziki osnovnih delcev. Projekt se bo osredotočil na študij nekaterih redkih razpadov delcev, ki nastajajo pri trkih elektronov in pozitronov v eksperimentu Belle II. V okviru projekta bodo razvili tudi nove, zelo napredne metode za identifikacijo nabitih delcev. Projekt bosta izvajali skupini fizikov z Instituta Jožef Stefan in Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani.

Prof. dr. Igor Muševič je kot vodja projekta dobil odobreno financiranje petletnega projekta z naslovom LOGOS (»Light-operated logic circuits from photonic soft-matter«). Cilj projekta je razvoj nove tehnologije za izdelavo logičnih vezij, ki bodo narejena iz tekočih kristalov in bodo delovala izključno na osnovi svetlobe. Projekt sega daleč preko obstoječih tehnologij in predstavlja izjemen znanstveni izziv, uresničitev ciljev pa bi pomenila tehnološko revolucijo in popolno preobrazbo podatkovnih centrov in optičnih informacijskih povezav. Projekt bosta izvajali skupini fizikov z Instituta Jožef Stefan in Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani.

Evropski raziskovalni svet je odobril financiranje tudi petletnega projekta vodje projekta prof. dr. Mateja Praprotnika z naslovom MULTraSonicA (»Multiscale modeling and simulation approaches for biomedical ultrasonic applications«). Glavni cilj projekta je s pomočjo novih fizikalnih modelov in uporabo intenzivnih računalniških simulacij zagotoviti razumevanje nadzora ultrazvočne kontrole dostave zdravil ali aktivacije celic na ciljana (obolela) mesta v tkivih in razumevanje fizike pri teh procesih. Gre za neinvazivno tehniko slikanja in dostave zdravil, ki bo pospešila napredek biomedicinskih ultrazvočnih aplikacij pri zdravljenju raka, različnih vnetij, bolezni srca in ožilja ter drugih. Projekt se bo izvajal na Kemijskem inštitutu.

Z novo odobrenimi projekti Evropskega raziskovalnega sveta slovenski fiziki dokazujejo visoko prodornost in uspešnost v svetovnem merilu. Odobreni ERC projekti raziskovalcem omogočajo možnost razvoja ideje in večletno finančno neodvisnost pri izvajanju raziskav ter oblikovanju in razširitvi raziskovalnih skupin.

“Na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani že vrsto let skrbimo za visoko kakovosten mednarodno primerljiv študij in odličnost raziskovalnega dela v svetovnem merilu. Vsi uspešni raziskovalci, ki so pridobili ERC projekte, so profesorji, ki našim študentom omogočijo stik z vrhunsko znanostjo predvsem na višjih ravneh študija. Raziskave, ki jih vodijo, usklajeno potekajo na vrhunskih slovenskih inštitutih in na naši fakulteti, kar predstavlja idealno povezavo med vrhunskim raziskovalnim in pedagoškim delom. S tem Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani med drugim tudi skrbi za razvoj prihodnjih generacij vrhunskih slovenskih raziskovalcev,” je ob tej priložnosti povedal dekan Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani prof. dr. Anton Ramšak.

Evropski raziskovalni svet je projekte začel financirati leta 2007. Že leta 2011 je prvi slovenski ERC projekt pridobila raziskovalka s področja meteorologije, prof. dr. Nedjeljka Žagar, in sicer ERC Starting Grant na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. Nato sta ERC Advanced Grant projekt pridobila dva raziskovalca fizika, leta 2013 prof. dr. Dragan D. Mihailović (redno zaposlen na Institutu Jožef Stefan ter dopolnilno na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani) in leta 2016 prof. dr. Tomaž Prosen s Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. Istega leta je prof. dr. Marta Verginella s Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani pridobila ERC Advanced Grant in tako postala prva slovenska raziskovalka, ki ji je uspelo pridobiti ta prestižni projekt s področja družboslovnih znanosti in humanistike v kategoriji že uveljavljenih raziskovalk in raziskovalcev. Leta 2017 je prof. dr. Matevž Dular s Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani prejel ERC Consolidator Grant, leta 2018 pa doc. dr. Jaka Tušek, prav tako s Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani, ERC Starting Grant.

nazaj na seznam