Raziskovalne novice

Štipendija Marie Skłodowska-Curie dr. Jeffreyu Christopherju Evertsu z UL FMF

Shema načrtovanja topoloških dvojnih slojev

Shema: dr. Jeffrey Christopher Everts

Datum objave: 23.04.2018

Kategorija: ERC in MSCA

 V okviru letošnjega razpisa za štipendije Marie Skłodowska-Curie (MSCA IF) v sklopu Obzorja 2020 je dr. Jeffrey Christopher Everts v sodelovanju z izr. prof. dr. Miho Ravnikom s Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani pridobil dveletno štipendijo za projekt Topological Collodial Double Layers - TCDL, za študij topoloških koloidnih dvojnih slojev. Dr. Everts je prišel na Univerzo v Ljubljani iz odlične skupine prof. dr. Renéja van Roija z Univerze v Utrechtu.

Znanstvena ideja projekta je ustvariti prostorsko kompleksna - topološko netrivialna - območja električnih nabojev (njihovih polj), kar bi lahko omogočilo nove tipe vezav na osnovi ionskih raztopin in izdelavo materialov. Vsebina je relevantna tudi s stališča vezav in interakcij makromolekul kot npr. DNK, ki praviloma tudi nastopajo v nabitih okoljih. 

To je druga individualna štipendija (Individual Fellowship) Marie S.-Curie, ki je bila odobrena za financiranje na Univerzi v Ljubljani v okviru evropskega programa Obzorje 2020, in letos ena od treh pridobljenih v Sloveniji. 

nazaj na seznam